Lars-Erik Lövdén (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
sekreterare
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1998-11-23 – 2004-10-31
Ordinarie
1980-01-10 – 1998-11-22

Riksdagsledamot

Ersättare
1979-11-28 – 1979-12-31
Ersättare
1979-10-22 – 1979-11-25

Justitieutskottet

Vice ordförande
1998-10-13 – 1998-11-19
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Vice ordförande
1991-09-29 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Vice ordförande
1986-10-06 – 1988-10-01
Ledamot
1985-09-29 – 1986-10-06
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1980-10-06 – 1982-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1981-10-05 – 1982-10-02

Försvarsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2004-10-31
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1986-10-06 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 1998-11-19
Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979. Rdl 1980- Suppleant i Försvarsutskottet 79/80 och 94/95-, Socialförsäkringsutskottet 79/80-87/88, Jordbruksutskottet 79/80 och Konstitutionsutskottet 81/82. Ledamot av Justitieutskottet 82/83-, vice ordförande 86/87-. Suppleant i Talmanskonferensen 86/87-, Utrikesnämnden 94/95- och EG-Sverige-kommittén 94/95 Ledamot av Krigsdelegationen 86/87-. - Ledamot av s-gruppens styrelse 94/95-.

Bostadsort

Malmö

Utbildning

Juris kandidat vid Lunds universitet 75. Politisk kommunsekreterare i Malmö 77-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Apoteksbolaget AB/Apoteket AB 95-98. Ledamot av styrelsen för Malmö arbetarekommun, ordförande 83-, och Skånes SAP-distrikt, ledamot av verkställande utskottet 85-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 97-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för kyrkofonden 84-90, kriminalvårdsstyrelsen 87-89 och rikspolisstyrelsen 89-96. Ledamot av registernämnden 96-. - Ledamot av organisationskommittén för Lund-Malmö högskoleregion 75-77, fängelsestraffkommittén 82-88, betalningsansvarskommittén 84-87, SÄPO-kommittén 87-90, ordförande 89-90, kommittén för översyn av de s k terroristbestämmelserna i utlänningslagstiftningen 88-89, kommittén för översyn av instansordningen i utlänningsärenden 89-90, ungdomsbrottskommittén 90-93, ordförande 90-91, kommittén om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken 93, 1994 års polisutredning 94, kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-, ordförande 97-, kommissionen för att underlätta rekryteringen av personal till vård- och omsorgssektorn 98-99, nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan 00-01, ordförande 00-01, Ledamot av referensgrupp till narkotikakommissionen 82-84. Ledamot ekobrottsberedningen 94-98, ordförande 94-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Malmö kommunfullmäktige 73-79. Ledamot av valberedningen 75-79 och invandrarnämnden 77-79.

Föräldrar

Kontoristen Sten Erik Alvar Lövdén och Inga Margit Roslind

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning

  löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning

  Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

  den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning
  Inlämnad
  2004-05-21
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm

  hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm

  Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

  den 11 maj Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist 107 än som har överskott 98 på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med
  Inlämnad
  2004-05-11
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: statens styrning av kommunala bostadsbolag

  statens styrning av kommunala bostadsbolag

  Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

  den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan
  Inlämnad
  2004-05-07
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen

  överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen

  Interpellation 2003/04:421 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 7 april Interpellation 2003/04:421 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen Riksdagen har givit i uppdrag till regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag innebärande att det är riksdagen som ska avgöra hur länsindelningen
  Inlämnad
  2004-04-07
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ungdomars bostadssituation

  ungdomars bostadssituation

  Interpellation 2003/04:437 av Darvik, Axel (fp)

  den 19 april Interpellation 2003/04:437 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ungdomars bostadssituation Unga personer är i dag de mest utsatta på bostadsmarknaden. Bostadsbristen som ökat kraftigt enligt Boverkets rapporter slår extra hårt mot dem som är i början av sin boendekarriär. Den generella
  Inlämnad
  2004-04-20
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: stopplagen

  stopplagen

  Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

  den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen
  Inlämnad
  2004-04-02
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: bostad till nya invånare

  bostad till nya invånare

  Interpellation 2003/04:354 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 16 mars Interpellation 2003/04:354 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostad till nya invånare Regeringen har presenterat en skrivelse med förslag till övergångsregler för arbetskraft från de länder som blir EU-medlemmar den 1 maj 2004. Förslagen innebär bland annat krav på arbetstillstånd,
  Inlämnad
  2004-03-16
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: kvinnor i byggbranschen

  kvinnor i byggbranschen

  Interpellation 2003/04:346 av Lundström, Nina (fp)

  den 11 mars Interpellation 2003/04:346 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor i byggbranschen Svensk byggbransch är en mansdominerad bransch. 1999 var 224 000 individer sysselsatta inom byggindustrin. Av dessa utgör kvinnorna någon eller några procent inom de fåtal grupper där de finns representerade.
  Inlämnad
  2004-03-11
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: lagen om allmännyttiga bostadsföretag

  lagen om allmännyttiga bostadsföretag

  Interpellation 2003/04:331 av Lundström, Nina (fp)

  den 8 mars Interpellation 2003/04:331 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lagen om allmännyttiga bostadsföretag Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 2002:102 tillkom för att försvåra ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter/äganderätt. Detta ska enligt lagen åstadkommas genom
  Inlämnad
  2004-03-08
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: husbyggen i Knivsta

  husbyggen i Knivsta

  Interpellation 2003/04:330 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 5 mars Interpellation 2003/04:330 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om husbyggen i Knivsta Luftfartsverket motsätter sig byggande i stora delar av Knivsta kommun. Så gott som alla bygglovsansökningar i Knivsta kommun inom ett område som kan påverkas av en framtida utbyggnad av Arlanda överklagas
  Inlämnad
  2004-03-05
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hyresförmedling till juridiska personer

  hyresförmedling till juridiska personer

  Interpellation 2003/04:295 av Andreasson, Martin (fp)

  den 13 februari Interpellation 2003/04:295 av Martin Andreasson fp till justitieminister Thomas Bodström om hyresförmedling till juridiska personer Riksdagen beslutade den 5 juni 2003 att införa en skyldighet för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter hyresförmedlare att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden
  Inlämnad
  2004-02-13
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utredning av regionförsöken

  utredning av regionförsöken

  Interpellation 2003/04:229 av Danielsson , Peter (m)

  den 16 januari Interpellation 2003/04:229 av Peter Danielsson m till statsrådet Pär Nuder om utredning av regionförsöken Regeringen har tillsatt Ansvarskommittén för att utreda hela den svenska samhällsorganisationen. Det är en ambitiös utredning som bland annat berör regionfrågan och regionförsöken. Tidigare har regionförsöken
  Inlämnad
  2004-01-15
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: löneskillnader mellan könen

  löneskillnader mellan könen

  Interpellation 2003/04:138 av Pilsäter, Karin (fp)

  den 20 november Interpellation 2003/04:138 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Mona Sahlin om löneskillnader mellan könen Rålönegapet, den totala skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, har bitit sig fast på bortåt 20 för varje tia en man i genomsnitt tjänar får kvinnan drygt 8 kr. Rålönegapet är ett uttryck för
  Inlämnad
  2003-11-20
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Göteborgs stads förhållande till Shanghai

  Göteborgs stads förhållande till Shanghai

  Interpellation 2003/04:124 av Darvik, Axel (fp)

  den 18 november Interpellation 2003/04:124 av Axel Darvik fp till utrikesminister Laila Freivalds om Göteborgs stads förhållande till Shanghai Göteborgs Stad har under 17 år haft ett nära samarbete med Shanghais kommun. Flera delegationer från Göteborg har åkt till Shanghai under årens lopp, på samma sätt har flera
  Inlämnad
  2003-11-18
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Datum
  2003-11-20
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skandiaaffären och affärer med hyresrätter

  Skandiaaffären och affärer med hyresrätter

  Interpellation 2003/04:58 av Lundström, Nina (fp)

  den 27 oktober Interpellation 2003/04:58 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Skandiaaffären och affärer med hyresrätter Skandias ledning kritiseras för hur de har berikat sig själva och närstående med värdefulla kontrakt på hyreslägenheter i exklusiva områden. Tidigare har bland annat LO-fackförbundens
  Inlämnad
  2003-10-27
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen

  skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen

  Interpellation 2003/04:37 av Ask, Beatrice (m)

  den 16 oktober Interpellation 2003/04:37 av Beatrice Ask m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera
  Inlämnad
  2003-10-16
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: subventioner till studentboende

  subventioner till studentboende

  Interpellation 2003/04:33 av Darvik, Axel (fp)

  den 16 oktober Interpellation 2003/04:33 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om subventioner till studentboende Bostadsbristen för landets studenter är i dag mycket svår. Problemet att finna tak över huvudet för dem som studerar på högskola och universitet har aldrig tidigare varit så akut. Enligt beräkningar
  Inlämnad
  2003-10-16
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: bostadsbristen i Stockholmsregionen

  bostadsbristen i Stockholmsregionen

  Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

  den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera
  Inlämnad
  2003-10-16
  Besvarare
  Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder

  Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder ochstudentbostäder

  Betänkande 2002/03:BOU9

  Det införs en ny investeringsstimulans till fastighetsägare för att tillfälligt minska produktionskostnaden för nya bostäder. Fastighetsägare ska kunna få stimulansen om de bygger mindre hyresbostäder och studentbostäder. Byggandet kan ske genom nyproduktion eller ombyggnad av lokalfastigheter. Investeringsstimulansen
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  44, 129 minuter
  Justering
  2003-05-20
  Debatt
  2003-06-03
  Beslut
  2003-06-04

Filter