Lars Ahlmark (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti
Moderaterna
Titel
avdelningschef
Född år
1935
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1976-78. Rdl 1979-91. Suppl i Kulturutskottet 76/77-78/79, Försvarsutskottet 77/78 och Konstitutionsutskottet 78/79. Led av Kulturutskottet 79/80-90/91. Suppl i Lönedelegationen 79/80-84/85 och Riksdagens revisorer 82/83-90/91. Led av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 83-88.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Filosofie magister vid Uppsala universitet 59. Amanuens vid Uppsala astronomiska observatorium 61-68. Avdelningschef vid Medborgarskolans riksorganisation 68-88. Kommunalråd i Uppsala 74-76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Gimo kursgård AB 83-90 och Medborgarskolan 88-94. - Led av styrelsen för Moderata samlingspartiet i Uppsala län 68-82, ordf 74-82. Led av Moderata samlingspartiets utbildningsnämnd 75-95 och valberedning 78-87, ordf 81-87.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av centrala studiestödsnämnden 79-88 och statens kulturråd 80-87. Led av styrelsen för Sveriges Radio AB 80-83 och Sveriges Lokalradio 80-91. Led av Uppsala universitets konsistorium 77-80. - Led av folkbildningsutredningen 77-79, utredningen om homosexuellas situation i samhället 78-84, huvudmannaskapskommittén 78-80, filmpolitiska beredningen 79-82 och studiemedelskommittén 85-87.

Kommunala uppdrag

Led av Uppsala stads/kommunfullmäktige 67-82. Led av kommunstyrelsen 74-76. Led av kulturnämnden 68-70, sammanläggningsdelegerade 70, valberedningen 71-73, naturvårdsrådet 74-76, ordf 74-76, och näringsrådet 74-76. Led av styrelsen för Stiftelsen Studentstaden och Stiftelsen Uppsala Studentbostäder 67-73 samt Uppsala kraftvärme AB 74-77.

Föräldrar

Bergsingenjören Oscar Folke Ahlmark och Ingrid Maria Osterman

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K46 av Ingrid Andersson m.fl. (s, m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K46 av Ingrid Andersson m.fl. s, m, fp, c med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag I proposition 1990/91:117 förslås att det nuvarande systemet med latituder, som anger det minsta antal ledamöter i fullmäktigeförsamlingar och landstingsfullmäktige som måste utses vid angivna

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö14 av Lars Ahlmark och Göthe Knutson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö14 av Lars Ahlmark och Göthe Knutson m med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 I propositionen anförs bl a följande bakgrundsfakta. Enligt 2 familjebidragslagen vilar skyldigheten att utge familjebidrag på kommunerna. Inom

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

  Motion 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Inledning I propositionen föreslås att det statliga fraktstödet för film upphör med utgången av juni 1991 och att resurserna förs över till visningsnämnden vid Filminstitutet. I propositionen redovisas också avtalet

  Inlämnad
  1991-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T10 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T10 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Järnvägstrafiken i Mälardalen I regeringens prop. 1990/91:87 nämns Mälardalsfrågorna som särskilt viktiga i fråga om järnvägsinvesteringarna. Ett stort intresse

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T9 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:T9 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark m med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt E4 förbi Uppsala Den nuvarande E4-passagen genom Uppsala byggdes på 1960-talet. Det var då fortfarande vanligt att stora genomfartsleder som E4 byggdes genom tätorten.

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:78 Internationellt ungdomsutbyte

  Motion 1990/91:Kr11 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr11 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:78 Internationellt ungdomsutbyte Regeringens förslag Regeringen föreslår ett anslag till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer LSU om 1 350 000 kronor. Vidare föreslås ett anslag till Stiftelsen för internationellt

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lönebidragsanställda

  Motion 1990/91:A217 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A217 av Ingrid Sundberg m.fl. m Lönebidragsanställda Moderata samlingspartiet har i ett antal motioner under en följd av år begärt förslag om omvandling till fasta tjänster av arbetsuppgifter som utförs av lönebidragsanställda vid våra kulturinstitutioner. Vi har gjort detta i medvetande

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsförmedling och kulturverksamhet

  Motion 1990/91:A763 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A763 av Ingrid Sundberg m.fl. m Arbetsförmedling och kulturverksamhet I en tid av växande arbetslöshet hör kulturarbetarna till de hårdast drabbade. Nedläggning av fria teatergrupper har gjort många skådespelare arbetslösa. Också för bildkonstnärerna är arbetssituationen många gånger

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Region Mälardalen

  Motion 1990/91:Bo330 av Förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo330 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark m Region Mälardalen Att Sverige halkat efter de flesta västerländska industrisamhällen i bl.a. ekonomiskt avseende är numera ett välkänt faktum. Det beslut som riksdagen har tagit om ett närmande till EG-gemenskapen kan komma

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatter och idrott

  Motion 1990/91:Sk665 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk665 av Bo Lundgren m.fl. m Skatter och idrott Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär utredning om ideella föreningars möjlighet att erhålla avdragsrätt för erlagd mervärdeskatt på varor och tjänster i enlighet

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:SkU17 1990/91:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Bättre villkor för idrotten

  Motion 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr513 av Bo Lundgren m.fl. m Bättre villkor för idrotten Innehåll 1. Inledning 2 2. Idrottsrörelsens ställning 2 3. Idrottens roll i utbildningen 3 4. Idrott vid militärtjänstgöringen 4 5. Handikappidrott 4 6. Dopingproblemet 5 7. Skatteomläggningen och budgetpropositionen 5 8. Idrotten

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:KrU17 1990/91:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Sveriges turistråd

  Motion 1990/91:Kr503 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr503 av Ingrid Sundberg m.fl. m Sveriges turistråd Över hela världen ökar turismen. Ökad ledighet, förbättrade kommunikationer och en numera välorganiserad turistverksamhet har skapat starkt förbättrade möjligheter för människor i de flesta länder att fritt välja hur och var de vill

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KrU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Realisationsvinstbeskattning av konst och antikviteter

  Motion 1990/91:Sk304 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk304 av förste vice talman Ingegerd Troedsson och Lars Ahlmark m Realisationsvinstbeskattning av konst och antikviteter För ett levande konstliv krävs en väl fungerande öppen konstmarknad. Den konstintresserade måste kunna välja mellan många olika konstföremål i många olika seriösa butiker

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot doping

  Motion 1990/91:So277 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So277 av Bo Lundgren m.fl. m Åtgärder mot doping Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot doping. Stockholm den 24 januari 1991 Bo Lundgren m Hugo Hegeland

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19 1991/92:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Politiskt valda organs laglydnad

  Motion 1990/91:K316 av Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K316 av Lars Ahlmark m Politiskt valda organs laglydnad I regeringsformen 1 kap. 1 tredje stycket stadgas att den offentliga makten utövas under lagarnaStuderar man den svenska verkligheten finner man dock att så inte alltid är fallet. Många politiskt valda organ sätter sig över regeringsformen

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KU38 1990/91:KU42
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sociala avgifter på ersättningar för folkbildningsverksamheten

  Motion 1990/91:Sf307 av Göran Åstrand och Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf307 av Göran Åstrand och Lars Ahlmark m Sociala avgifter på ersättningar för folkbildningsverksamheten Folkbildningen är en omistlig del i det svenska samhället som en garanti för en demokratisk kunskapssyn och för den enskilde människans kunskapssökande.Detta citat ur budgetpropositionen,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Budgetfrågor på kulturområdet

  Motion 1990/91:Kr242 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr242 av Ingrid Sundberg m.fl. m Budgetfrågor på kulturområdet Inledning Moderata samlingspartiet anser att kulturpolitiken skall främja frihet, mångfald och kvalitet. Den får däremot inte bli ett instrument för partipolitiska strävanden eller kulturpolitiska moderörelser. Vi har i vår

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1990/91:KrU15 1990/91:KrU20 1990/91:KrU21 1990/91:KrU22 1990/91:KrU23 1990/91:KrU24 1990/91:KrU25 1990/91:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Begravningslagen m.m.

  Motion 1990/91:K622 av Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K622 av Lars Ahlmark m Begravningslagen m.m. I december förra året fattade riksdagen beslut om en ny begravningslag. Den träder i sina huvuddelar i kraft den 1 april 1991. Vissa inslag i lagen fick en mycket olycklig utformning. Dessa punkter bör rättas till så snart som möjligt. Därmed

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KU46 1991/92:KU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Tipstjänsts stöd till idrotten

  Motion 1990/91:Fi705 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi705 av Bo Lundgren m.fl. m Tipstjänsts stöd till idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag som innebär att motsvarande en procent av AB Tipstjänsts omsättning överförs till idrottsrörelsen,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Campylobacterfri kyckling

  Motion 1990/91:Jo515 av Lars Ahlmark (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo515 av Lars Ahlmark m Campylobacterfri kyckling För ett år sedan väckte jag en motion rörande campylobacterfri kyckling. I sitt betänkande 1990/91:JoU5 avstyrkte jordbruksutskottet motionen utan någon som helst sakberedning, dvs. i strid med regeringsformen 4 kap. 3 andra stycket. I

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter