Laila Strid-Jansson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
designer
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Hudiksvall

Utbildning

Studentexamen (latinlinjen) 56. Tekningslärarexamen 61. Kulturellt arbete i Venedig 61-62. Teckningslärare vid Mörby läroverk 62-63, Hudiksvalls läroverk 63-68 och Forsa folkhögskola 65-85. Inredningsarkitekt 70-85. Kommundelsråd i Hudiksvall 74-77. Kläddesigner 85-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen i Hudiksvalls konstgille, ordförande 70-80. - Ledamot av styrelsen för Ny demokratis partistyrelse 91-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för glesbygdsmyndigheten 94-96. - Ledamot av kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-95 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94.

Föräldrar

Direktören Karl Johan Strid och (Britta) Kristina Jonsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A79 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Utgångspunkterna för en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring från den 1 juli 1994 samt finansieringen av kontantförmånerna vid arbetslöshet
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

  Motion 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Vi kan i allt väsentligt hålla med om vad regeringen anfört beträffande målen för jämställdhetspolitiken avsnitt 4.2Vi menar dock att delmålet lika villkor
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:AU17 1993/94:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.

  Motion 1993/94:A39 av Laila Strid-Jansson och Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A39 av Laila Strid-Jansson och Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Propositionen innehåller bl a förslag till en ny lag om offentlig anställning LOA och förslag till en särskild lag om fullmaktsanställning. I 11 kap 9 RF återfinns
  Inlämnad
  1994-02-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Prenatal könsdiskriminering

  Motion 1993/94:U646 av Margareta Viklund m.fl. (kds, s, v, -, m, nyd, c)

  Motion till riksdagen 1993/94:U646 av Margareta Viklund m.fl. kds, s, m, c, nyd, v, Prenatal könsdiskriminering Den indiskfödde ekonomen Amartya Sen, verksam vid Harvard i USA, påpekade för ett par år sedan att minst 100 miljoner kvinnor saknas i världens befolkningsstatistik. En viktig orsak till detta är att föräldrar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Barnarbete

  Motion 1993/94:U643 av Birgit Henriksson m.fl. (m, s, v, -, nyd, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U643 av Birgit Henriksson m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v, Barnarbete FN-kommittén för barns rättigheter kontrollerar i dag att de länder, som ratificerat Barnkonventionen, lever upp till de målsättningar man antagit. Man kritiserar utan att döma och försöker ge råd och hjälp för att alla
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Barn vars föräldrar avlidit i hiv/aids

  Motion 1993/94:U231 av Margareta Viklund m.fl. (kds, s, v, -, m, nyd, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U231 av Margareta Viklund m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd, v, Barn vars föräldrar avlidit i hiv/aids Många experter betonar att frågan om aidsepidemin och dess spridning är mycket svåröverskådlig. Det är i och för sig inte så underligt då många länder inte har någon tillförlitlig statistik
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lönegaranti

  Motion 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:L314 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Lönegaranti I en tidigare motion, 1992/93:A4, har Ny Demokrati pekat på betydelsen av att avveckla lönegarantifonden. Trots att den tidigare motionen inte bifölls i utskottet, finner vi att ämnet fortfarande har samma aktualitet. Vi återupprepar med anledning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:LU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Plötslig spädbarnsdöd

  Motion 1993/94:So487 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, s, v, -, m, nyd, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:So487 Av Birgitta Carlsson m. fl. c, s, m, fp, kds, nyd, v, Plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd SIDS är numera den vanligaste dödsorsaken bland barn efter nyföddhetsperioden i Sverige. Omkring 120 barn dör varje år. Varje enskilt dödsfall upplevs som mycket tragiskt för de anhöriga.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sexuella övergrepp på barn

  Motion 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. (fp, s, v, -, m, nyd, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:So273 av Karin Pilsäter m.fl. fp, s, m, c, kds, nyd, v, Sexuella övergrepp på barn Inledning Sexuella övergrepp sker mot barn i alla åldrar, inom och utom familjen, vid enstaka tillfällen eller upprepat, som enskild handling eller i kombination med andra brott. Kort sagt, någon entydig
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1993/94:JuU17 1993/94:JuU25 1993/94:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Psykiskt utvecklingsstördas rätt till särskilda omsorger

  Motion 1993/94:So269 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So269 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Psykiskt utvecklingsstördas rätt till särskilda omsorger Lagen 1985:568 om särskilda omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda m. fl. ger rätt till särskilda omsorger, utöver de som kan ges av socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till kommunala flygplatser m.m.

  Motion 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Bidrag till kommunala flygplatser m.m. Gävleborgs län är efter Norrbottens län det värst drabbade länet beträffande arbetslöshet. De prognoser som föreligger är alarmerande. Den enda förhoppning man idag kan hysa är, att regeringen kommer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Omhändertagande av barn

  Motion 1993/94:So262 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So262 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Omhändertagande av barn Motionen handlar om placering i hem för vård eller boende för barn och ungdom. Omhändertagande av barn som faller under lagen om vård av ungdom LVU eller barnavårdslagen sker idag till fosterhem, storfosterhem eller
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnkunskapsutbildning

  Motion 1993/94:So260 av Eva Zetterberg m.fl. (v, s, -, m, nyd, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:So260 av Eva Zetterberg m.fl. v, s, m, fp, c, kds, nyd, Barnkunskapsutbildning Många yrkesgrupper, t.ex. lärare och förskollärare, som arbetar direkt med barn får utbildning i barns utveckling och vad som händer när den normala utvecklingen störs vid skrämmande händelser i omgivningen.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU30 1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Etanolskatten

  Motion 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Jansson nyd Etanolskatten Skatten på motoralkoholer Etanol och metanol är exempel på motoralkoholer. De kan framställas av både fossila råvaror kol, olja och naturgas och av biologisk råvara spannmål, sockerbetor, träråvara etcStora insatser görs nu framför
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsmöjligheterna för ungdomar

  Motion 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningsmöjligheterna för ungdomar Politiker, arbetsgivare och fackföreningar måste hjälpas åt att snabbt införa en ny modern form av lärlingsutbildning. Länder med låg ungdomsarbetslöshet har lärlingssystem, ungdomslöner och en arbetsmarknadspolitik,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Basbeloppet och pensionsnivån

  Motion 1993/94:Sf269 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf269 c1av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd c0Basbeloppet och pensionsnivån Kompensation Under det att man nu i pensionsarbetsgruppen prövar frågan om att värdesäkra pensionsförmånerna, passar man under tiden på att successivt försämra villkoren för våra pensionärer och studerande.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Barnpornografi

  Motion 1993/94:K445 av Margareta Israelsson m.fl. (s, v, -, m, nyd, c, kds, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:K445 c3av Margareta Israelsson m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v, c0Barnpornografi Efter beslaget av barnpornografi i den så kallade Huddingehärvan i juni 1992har vi haft en intensiv debatt kring kravet på kriminalisering av innehav av barnpornografi. I debatten har regeringen hänvisat till
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:JuU19 1993/94:KU28
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Marknadsstyrda löner i stat och kommun

  Motion 1993/94:Fi307 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi307 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Marknadsstyrda löner i stat och kommun Ledande chefer i stat, landsting och kommuner har ofta mycket höga löner vilka dessutom är förknippade med olika former av fallskärmsavtalI vissa arter av förvaltningar, landsting och kommuner kan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU16 1993/94:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Barnpornografi

  Motion 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:K426 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Barnpornografi Barnpornografibrott innebär att någon i bild skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids. Olaga våldsskildring innebär att någon skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden sprids. Ingen av gärningarna
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter