Krister Skånberg (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Småföretagarkonsult, senare borgarråd
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1994-10-19
Ordinarie
1989-05-10 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Ledamot
1990-10-03 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1994-10-19
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
1989-02-08 – 1990-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1990-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-19
Suppleant
1989-10-03 – 1990-10-02

Bostadsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1990-10-02
Suppleant
1989-02-07 – 1989-06-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1989-10-04 – 1991-09-29

EES-EFTA delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-10-19

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1989. Rdl 1989-91. Suppleant i Utrikesutskottet 88/89-89/90, Bostadsutskottet 88/89-89/90, Skattutskottet 89/90, Socialförsäkringsutskottet 89/90 och äringsutskottetU 89/90-90/91. Ledamot av Justitieutskottet 90/91. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 89/90-90/91. - Ledamot av mp-gruppens samordningsgrupp 89/90, vice gruppföreträdare 89/90.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Småföretagarkonsult. Borgarråd i Stockholm, kretsloppsroteln, 94-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för utvecklingsfonden i Stockholms län 89-91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms kommunfullmäktige 91-94. Ledamot av styrelsen för Stockholms kommuns avfallsförädling AB 94-, ordförande 94-, Stockholm Vatten AB 94-, ordförande 94-, och Stockholm Energi AB 94-, ordförande 94-.

Föräldrar

Direktören Hugo Nilsson och Sonja Linnéa Gillberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

  Motion 1994/95:Bo5 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo5 av Ewa Larsson m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården 1. Allmänt Undertecknade motionärer anser att riksdagen bör ta ställning för att slutgiltigt bevara området Ulriksdal-Haga- Brunnsviken-Djurgården. Det innebär:att avvisa
  Inlämnad
  1994-10-18
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1994/95:BoU6
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

  Motion 1994/95:U24 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1994/95:U24 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1994/95:19 Sveriges medlemskap i Europeiska unionen Riksdagens beslutssituation Proposition 1994/95:19 avses, enligt löften av samtliga riksdagspartier, inte reellt avgöras genom sedvanlig riksdagsbehandling, utan genom en folkomröstning.
  Inlämnad
  1994-10-18
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1994/95:KU17 1994/95:KU22 1994/95:UU5
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993

  Motion 1994/95:U1 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1994/95:U1 av Yvonne Ruwaida m.fl. med anledning av skriv. 1993/94:327 Redogörelse för den svenska mp Angående krigsmaterielexporten Miljöpartiet de grönas grundsyn på vapenexporten är att all vapenexport på sikt bör avvecklas. Svensk vapenexport går ej att förena med en aktiv fredspolitik. Vid
  Inlämnad
  1994-10-10
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1994/95:UU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N134 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Denna proposition är ytterligare ett exempel på att regeringen föreställer sig att all finansiell företagsamhet skall ske i aktiebolagsform. Miljöpartiets grundinställning är att näringsverksamhet
  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden

  Motion 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden Miljöpartiet de gröna har tidigare sagt nej till en utvidgning av pensionsfondernas och löntagarfondernas rätt att placera medel i utländska värdepapper. Vi är av den uppfattningen
  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU43
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.

  Motion 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m. Bakgrund Regeringen har i propositionen tecknat bakgrunden till nuvarande Studsvik AB inklusive de regelbundna förluster som redovisats sedan bolaget ombildades 1978. De allra största
  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:NU48
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Miljöpartiet de gröna har redan motionerat om träfiberlagens upphävande. Vi vidhåller att lagen kan avskaffas. Massaindustrin har ingen svårighet att hävda sina intressen gentemot alternativa marknader
  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU42 1991/92:NU6
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi68 av Krister Skånberg och Lars Norberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi68 av Krister Skånberg och Lars Norberg mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Inriktningen av den ekonomiska politiken och kopplingen till energipolitikens inriktning, mål, medel och
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi67 av Krister Skånberg och Lars Norberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi67 av Krister Skånberg och Lars Norberg mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Om behovet av helhetssyn i den ekonomiska politiken, med utvinning och användning av biogas som exempel Det
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi53 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Arbetsmarknadspolitiken Bakgrund I miljöpartiets huvudmotion i anslutning till kompletteringspropositionen har vi påpekat
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi48 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi48 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Vissa anslagsfrågor Information om Sveriges samarbete med EG De av regeringen föreslagna åtgärderna till informationsinsatser
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Bakgrund Det finns i dag bland vardagsmänniskor ett stigande intresse för livsmedel, som är producerat utan jordbruksgifter
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m.

  Motion 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m. Bakgrund Proposition 1990/91:177 har intimt samband med proposition 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Denna proposition grundar sig på kreditmarknadskommitténs
  Inlämnad
  1991-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU44
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Bakgrund Propositionens syfte är dels att i viss utsträckning avreglera bankverksamhet och försäkringsverksamhet, dels att harmoniera den svenska lagstiftningen med motsvarande EG-lagstiftning.
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m.

  Motion 1990/91:Bo67 av Kjell Dahlström m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo67 av Kjell Dahlström m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m. Propositionen är en besvikelse eftersom man under tre års tid har hänvisat till att en proposition om de s.k. sjuka- hus-problemen har varit under utveckling och snart skulle presenteras. När
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m.

  Motion 1990/91:Bo66 av Krister Skånberg och Carl Frick (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo66 av Krister Skånberg och Carl Frick mp med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m. Det behövs en lag om en 25-årig allmän byggnadsgaranti mot hälsopåverkande fel och brister i byggnader som är avsedda att användas som bostäder, arbetsplatser fritids- och skollokaler.
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K79 av Krister Skånberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:K79 av Krister Skånberg mp med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Jag yrkar avslag på lagförslagen som innebär att den marksända televisionen öppnas för reklamfinansierade sändningar. Jag tänker absolut inte ge upp motståndet mot reklam i TV Nu senast under mitt USA-besök
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KU39 1990/91:LU37
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:142 Handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m.

  Motion 1990/91:N98 av Krister Skånberg (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N98 av Krister Skånberg mp med anledning av prop. 1990/91:142 Handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m. Det finns stor risk att allmänhetens möjligheter att spara i aktier allvarligt försvåras av regler och avgifter för den alltmer storskaliga värdepappershanteringen. Eftersom
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  ------1990/91:NU37 1990/91:NU41 1990/91:NU42 1991/92:NU5
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:136 Ändringar i sparbankslagen m.m.

  Motion 1990/91:N96 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N96 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:136 Ändringar i sparbankslagen m.m. Bakgrund Sparbanker har funnits i Sverige sedan 1820-talet. De utmärks av att de bedrivs utan ägarintressen och utan vinstintressen. De är till sin associationsform närmast att betrakta som
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU34
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet

  Motion 1990/91:N103 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N103 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Bakgrund Miljöpartiet de gröna har hela tiden velat få bort den interna prisregleringen. Jordbruket skulle enbart skyddas genom gränsskydd. Därtill anser vi att jordbrukets intensitet
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter