Kerstin Warnerbring (C)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
socionom
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

  Motion 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Skogen har mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. År 1997 uppgick nettoexporten till 75 miljarder kronor. Skogsbranschen

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  12
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So50 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Centerpartiet motionerade hösten 1997 till riksdagen om hur vi anser att omsorgen om de äldre ska utvecklas. I denna motion ger vi främst svar på regeringens förslag i propositionen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So25 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Allmänna utgångspunkter behovet av ett nytt tandvårdsstöd Den allmänna tandvårdsförsäkringen infördes 1974. Syftet var att göra det ekonomiskt möjligt för alla att få tillgång till tandvård till en

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf33 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Regeringen presenterar i propositionen förslag till riktlinjer för en reformerad förtidspension och har för avsikt att senare återkomma med förslag i detalj. Riktlinjerna ska ligga till grund

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

  Motion 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:K41 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Bemötandefrågor I regeringens proposition Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst skriver regeringen bland annat: Den svenska statsförvaltningen skall, med höga krav på rättssäkerhet,

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen 1. Inledning Jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen är en viktig resurs i det svenska samhället. Jordbruksmarken är

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

  Motion 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. I propositionen föreslås ändringar i de lagar som berörs av den tidigare till riksdagen överlämnade propositionen om miljöbalk. Centerpartiet har i en särskild motion 1997/98:Jo34

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet I propositionen föreslås att Handikappinstitutet ombildas till en ideell förening som får staten, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet som sina medlemmar. Styrelsen föreslås få nio

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So7 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Centerpartiet vill med anledning av regeringens skrivelse understryka behovet av ett mer offensivt sätt att arbeta med frågor rörande barnens situation i samhället. Sverige

  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

  Motion 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo41 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar I propositionen föreslås bland annat att djurhållare skall vara skyldig att föra register över behandling med veterinärmedicinska läkemedel, samt även tillse att dessa behandlingsjournaler

  Inlämnad
  1998-02-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m.

  Motion 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf22 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:41 Socialförsäkringens administration, m.m. Tillsättandet av socialförsäkringsnämnder Regeringen föreslår i propositionen att ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna skall utses av de politiska partier som är representerade i

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Amatörkultur och folkmusik

  Motion 1997/98:Kr304 av Kerstin Warnerbring (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr304 av Kerstin Warnerbring c Amatörkultur och folkmusik Amatörkultur Amatörkulturen har en mycket viktig funktion att fylla i samhället. Allas rätt till skapande bör stimuleras i kulturpolitiken. Genom delaktighet och eget skapande uppstår en process som har många andra positiva effekter.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KrU1 1997/98:KrU4 1997/98:LU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Konkurrensförhållanden för potatisförädlande industri

  Motion 1997/98:N305 av Kerstin Warnerbring (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:N305 av Kerstin Warnerbring c Konkurrensförhållanden för potatisförädlande industri En väl fungerande jordbruksnäring skapar sysselsättning och ger förutsättning för en levande landsbygd. Livsmedelsindustrin hämtar sina råvaror till största delen från jordbruket och är beroende av att ha

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samordning av socialförsäkring och hälso- och sjukvården

  Motion 1997/98:Sf295 av Kerstin Warnerbring och Roland Larsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf295 av Kerstin Warnerbring och Roland Larsson c Samordning av socialförsäkring och hälso- och sjukvården Reumatikerförbundet är ett ideellt arbetande handikappförbund med ett stort engagemang i hälso- och sjukvårdsfrågor. Förbundet är också unikt på så sätt att man äger och driver två

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Familjepolitiken

  Motion 1997/98:Sf262 av Ingbritt Irhammar och Kerstin Warnerbring (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf262 av Ingbritt Irhammar och Kerstin Warnerbring c Familjepolitiken Att vara förälder innebär ett stort ansvar, ett ansvar som är betydelsefullt för hela samhällets utveckling. Påfrestningarna på föräldrarna ökar i det snabbt föränderliga samhället som under de senaste åren också präglats

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU1 1997/98:SoU13 1997/98:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Försäkringskassorna

  Motion 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf253 av Roland Larsson m.fl. c Försäkringskassorna Förändringarna i socialförsäkringssystemen som genomförts under 1990-talet har inneburit en ökad arbetsbelastning vid landets försäkringskassor. Nya reformer, tillsammans med mindre regelförändringar, har påfört kassorna extra uppgifter.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Näringspolitik och skatter m.m.

  Motion 1997/98:Sk738 av Kerstin Warnerbring och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk738 av Kerstin Warnerbring och Kjell Ericsson c Näringspolitik och skatter m.m. Att minska arbetslösheten är den viktigaste uppgiften i Sverige idag. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen men väl skapa goda förutsättningar för att sådana ska växa fram. Den stora förhoppningen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FiU1 1997/98:SkU27 1997/98:SkU9 1997/98:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • IT-frågor

  Motion 1997/98:T815 av Kerstin Warnerbring m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T815 av Kerstin Warnerbring m.fl. c IT-frågor 1 Sammanfattning  2 Inledning  3 IT och ny välfärd byggd på utbildning  3.1 Det behövs ett nationellt kunskapslyft i IT-frågor  3.2 Grundskola och gymnasium  3.3 Lärarutbildningen  3.4 Högre utbildning och forskning  3.5 Samverkan mellan skola,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1997/98:AU10 1997/98:FöU1 1997/98:KrU17 1997/98:KU18 1997/98:KU21 1997/98:LU21 1997/98:SoU16 1997/98:TU7 1997/98:UbU1 1997/98:UbU12 1997/98:UU2
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Oljeutsläpp

  Motion 1997/98:T621 av Kerstin Warnerbring (c)

  Motion till riksdagen 1997/98:T621 av Kerstin Warnerbring c Oljeutsläpp Det är nu snart tre år sedan den s k supertrålaren Vapper sjönk strax söder om Falsterbo. Fartyget, som tidigare var registrerat i Sovjetunionen, var i mycket dåligt skick och sjönk då hon bogserades från Baltikum på väg till skrotning. Fartyget

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter