Kenth Skårvik (FP)

Född år
1935
Avliden
5 januari 2018

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-12-19 – 2002-09-30
Ledig
2000-11-09 – 2000-12-18
Ordinarie
1982-10-03 – 2000-11-08

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1984-10-01 – 1985-09-29

Trafikutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1983-10-03

Socialutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Finansutskottet

Suppleant
1983-10-03 – 1984-10-01

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Socialutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 82/83-83/84, Finansutskottet 83/84 och Socialförsäkringsutskottet 84/85. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 84/85-87/88 och Trafikutskottet 88/89-. Ledamot av riksdagens ADB-kommitté 83-89. - Kvittningsman 85-.

Bostadsort

Mölndal

Utbildning

Realexamen 51. Handelsinstitut 52. Kurser vid Nordiska korrespondensinstitutet 54-55. Försäljare hos Dux Radio 58-63, Radiola AB 63-66 och Robert Bosch AB 66-73. Distriktschef hos Dux Radio AB/Philips Svenska AB 73-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Västsv Baptisternas ungdomsförbund 55-66, ordförande 61-66, och Svenska Baptisternas ungdomsförbund 58-63. - Ledamot av styrelsen för Ymens Club, Kristliga föreningen av unga män, i Göteborg 74-75. - Ledamot av styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolans distrikt Väst 83- och Studieförbundet Vuxenskolan 84-. - Ledamot av styrelsen för Mölndals folkpartiavdelning 74-83, ordförande 77-83, och Bohusläns valkretsförbund av Folkpartiet 82-, ordförande 84-, samt ledamot av dess arbetsutskott 83-. Ledamot av styrelsen för Liberala invandrarförbundet 88-91 och Sånga-Säby folkhögskola 93-, vice ordförande.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av brottsförebyggande rådet 83-86 och regeringens flyktingberedning 84-. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag/Samhall AB 86-96, försäkringskasseförbundet 89-, ordförande 92-, och Bohusläns allmänna försäkringskassa 89-, ordförande 92-. - Ledamot av allergiutredningen 86-89, trafiksäkerhetsutredningen 90-91, kommunikationskommittén 95-97, organisationskommittén för bildandet av Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa 97-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Mölndals kommunfullmäktige 79-82. Ledamot av kommunstyrelsen 77-82 och dess organisationsutskott 77-82. Ledamot av gatunämnden 74-76.

Föräldrar

Transportförmannen Karl Heribert Adolf Karlsson och affärsbiträdet Elin Maria Viola Törnberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi39 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 4 Makten, pengarna och livet 4 Det ekonomiska läget i världen, Europa och Sverige 6 Den internationella

  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf34 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf34 av Lars Leijonborg m.fl. fp Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om lag om finansiell samordning mellan försäkringskassa och bl.a. sjukvård, i huvudsak i enlighet med de av riksdagen tidigare

  Inlämnad
  2002-04-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

  Motion 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T75 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utförsäljning av SJ AB och Green Cargo AB. Motivering

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: IT och telekommunikationer

  IT och telekommunikationer

  Betänkande 2001/02:TU8

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om informationsteknik (IT) och telekommunikationer.

  Behandlade dokument
  49
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 7 minuter
  Justering
  2002-03-19
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • sambandscentralen i Bohuslän

  Skriftlig fråga 2001/02:783 av Skårvik, Kenth (fp)

  den 21 februari Fråga 2001/02:783 av Kenth Skårvik fp till justitieminister Thomas Bodström om sambandscentralen i Bohuslän Vid studiebesök hos polisen i Uddevalla togs frågan angående framtiden för polisen i Bohuslän upp. Vid en samordning av sambandscentralen med Göteborg och nuvarande sambandscentraler i Västra

  Inlämnad
  2002-02-21
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • polisens arbetsbelastning i Bohuslän

  Skriftlig fråga 2001/02:733 av Skårvik, Kenth (fp)

  den 14 februari Fråga 2001/02:733 av Kenth Skårvik fp till justitieminister Thomas Bodström om polisens arbetsbelastning i Bohuslän Polisen i i Bohuslän och särskilt i Uddevalla har liksom i övriga landet drabbats av minskade resurser i förhållande till de uppdrag man är satt att utföra. Under sommaren stiger antalet

  Inlämnad
  2002-02-14
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K74 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K74 av Ana Maria Narti m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en utredning om ett teknikneutralt regelverk för audiovisuella

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • fördelning av start- och landningstider

  Skriftlig fråga 2001/02:646 av Skårvik, Kenth (fp)

  den 1 februari Fråga 2001/02:646 av Kenth Skårvik fp till näringsminister Björn Rosengren om fördelning av start- och landningstider Fördelningen av start- och landningstider genom s.k. slots på de större flygplatserna är av stor betydelse för att främja konkurrensen inom flygmarknaden. I dag fördelas slots genom

  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB - garanti och omstrukturering

  Motion 2001/02:Kr3 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr3 av Ana Maria Narti m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:76 Teracom AB garanti och omstrukturering 1 Sammanfattning Den statliga digital-TV-satsningen har hittills kostat skattebetalarna cirka två miljarder kronor. Propositionen föreslår med ett svagt beslutsunderlag att ytterligare

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T67 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T67 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förlängningen

  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förlängd  tid för statliga garantier för attåterställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Förlängd tid för statliga garantier för attåterställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Betänkande 2001/02:TU6

  För att säkerställa fortsatt flygtrafik förlängde riksdagen möjligheten för regeringen att utfärda garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen (se även 2001/2002:TU5 ). Bakgrunden är att försäkringsbolagen har sänkt försäkringsskyddet för flygbolag och flygplatser vid krigshandlingar och terrorism. Garantin förlängdes t.o.m. den 23 november 2001.

  Behandlade dokument
  5
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  17, 58 minuter
  Justering
  2001-10-30
  Debatt
  2001-10-31
  Beslut
  2001-10-31
 • med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

  Motion 2001/02:T58 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T58 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att grundläggande kassaservice även skall kunna upphandlas i konkurrens. Motivering I propositionen

  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

  Motion 2001/02:T46 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T46 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Innehållsförteckning Innehållsförteckning 54 Förslag till riksdagsbeslut 55 Inledning två års väntan är över 56 Folkpartiets finansieringsram 56 Satsa på PPP-lösningar 57

  Inlämnad
  2001-10-18
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning

  Motion 2001/02:K15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K15 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:7 Regional samverkan och statlig länsförvaltning med undantag av ändring i lagen 1997:1144 om försöksverksamhet

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:KU7
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Tibet

  Motion 2001/02:U336 av Kent Olsson m.fl. (m, v, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U336 av Kent Olsson m.fl. m, v, kd, c, fp, mp Tibet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att Tibetfrågan löses med fredliga medel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Taiwans observatörsskap i WHO

  Motion 2001/02:U307 av Patrik Norinder m.fl. (m, v, kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:U307 av Patrik Norinder m.fl. m, v, kd, c, fp, mp Taiwans observatörsskap i WHO Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen vad i motionen anförs om att Taiwan skall kunna deltaga i arbetet inom WHO som observatör. Motivering Den demokratiska utvecklingen i Taiwan

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Göteborgs hamn

  Motion 2001/02:T372 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T372 av Eva Flyborg m.fl. fp Göteborgs hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen skyndsamt utreder förutsättningarna för en elektrifiering av hamnbanan i Göteborgs hamn. Riksdagen begär att regeringen planerar och genomför en ny sträckning av hamnbanan. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Båttransporterna på Vänern

  Motion 2001/02:T247 av Runar Patriksson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:T247 av Runar Patriksson och Kenth Skårvik fp Båttransporterna på Vänern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fartygstransporter på Vänern samt framtida utbyggnad av Trollhätte kanal. Motivering Båttransporterna på Vänern

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Bankkrisen och småföretagen

  Motion 2001/02:Fi275 av Per Landgren (kd) och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi275 av Per Landgren kd och Kenth Skårvik fp Bankkrisen och småföretagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en kommission som skall utreda bankkrisens effekter för småföretagen. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Rätt till ersättning vid avspärrningar

  Motion 2001/02:Ju258 av Holger Gustafsson m.fl. (kd, m, c, fp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju258 av Holger Gustafsson m.fl. kd, m, c, fp Rätt till ersättning vid avspärrningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i en särskild lag närmare reglera rätten till ersättning vid inskränkning i nyttjanderätten

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter