Karin Falkmer (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
gymnastikdirektör
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2002-09-30
Ledig
1995-01-10 – 1995-10-08
Ordinarie
1987-06-10 – 1995-01-09

Europaparlamentet

Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-08

Näringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1995-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1995-01-15
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1987-10-05 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1988-02-19 – 1988-10-01

Socialutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

EU-nämnden

Suppleant
1995-10-26 – 1998-10-05

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1998-10-21 – 2002-12-18

Valprövningsnämnden

Ledamot
2007-01-18 – 2011-04-05

EES-EFTA delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31

EFTA-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31
Ledamot
1993-10-06 – 1994-10-02
Suppleant
1991-10-14 – 1993-10-05

EG-delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31
Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1987- Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 87/88, Socialutskottet 87/88-90/91, Kulturutskottet 87/88-90/91 och Näringsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-94/95 och EES-utskottet 91/92-92/93. Suppleant i EFTA-delegationen 91/92-92/93 och 94/95 samt EU-nämnden 95/96-. Ledamot av EG-Sverige-kommittén 92/93-94/95, EFTA-delegationen 93/94 och EES-EFTA-delegationen 94/95. Ledamot av Europaparlamentet 95 (10.1-8.10.1995). - Ledamot av svensk-japanska parlamentarikerkommittén, ordförande 93-.

Bostadsort

Skinnskatteberg

Utbildning

Gymnastikdirektör i Stockholm 58. Gymnastiklärare vid Skinnskattebergs centralskola 59-. Speciallärarutbildning i Göteborg 80-81. Vikarierande rektor vid Skinnskattebergs gymnasium 81-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Skinnskattebergs Moderata förening, ordförande, adjungerad ledamot av Västmanlands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet och ledamot av dess politiska kommitté.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Svenska Institutet, ordförande 92-96, och Idrottshögskolan till 94. Ledamot av idrottshögskolans stipendienämnd, ordförande 92-, Socialstyrelsens rättsliga råd, abortnämnden, 92-, Exportkontrollrådet 96-. - Ledamot av konkursutredningen 90-92, svenska nationalkommittén för världsutställningen i Lissabon, EXPO '98, 96-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Skinnskattebergs kommunfullmäktige 77-91. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88. Ledamot av fastighetsutskottet 83-88, fritidsnämnden 74-76, centrala skyddskommittén 80-82, valberedningen 83-88 och ledningsgruppen för fysisk planering 86-88. - Ledamot av styrelsen för Skinnskattebergs folkhögskola till 88.

Föräldrar

John Pontus Artur Nilsson och Emmy Gunhild Lundstedt

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensutsättning och försäljning av offentligt ägda företag
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: regelkrångel

  regelkrångel

  Interpellation 2001/02:472 av Falkmer, Karin (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:472 av Karin Falkmer m till näringsminister Björn Rosengren om regelkrångel Reglernas mängd och komplexitet samt myndigheternas sätt att tillämpa dem påverkar möjligheten att starta företag, utveckla produkter och reagera på marknadsförändringar. Det är därför viktigt med färre,
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa näringspolitiska frågor

  Vissa näringspolitiska frågor

  Betänkande 2001/02:NU12

  Riksdagen gjorde, med anledning av motionsförslag, två tillkännagivanden om näringspolitiska frågor. Regeringen bör snarast lösa frågan om att införa en auktorisation av teckenspråkstolkar. Vidare förespråkas att ett nationellt handlingsprogram för vidareförädling av trä införs. Det är positivt att regeringen påbörjat ett arbete i denna riktning. Vikten av en bred ansats betonas. Riksdagen avslog också motioner om näringspolitiska frågor.
  Behandlade dokument
  47
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  36, 57 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-26
  Beslut
  2002-04-26
 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi31 av Karin Falkmer (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi31 av Karin Falkmer m med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om värdegränsen vid direktupphandling. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om faktorerna bakom den höga svenska prisnivån. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:131 Vissa ändringar i systemet för statsstödd exportfinansiering.

  Motion 2001/02:N50 av Karin Falkmer (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N50 av Karin Falkmer m med anledning av prop. 2001/02:131 Vissa ändringar i systemet för statsstödd exportfinansiering. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:131 och begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett nytt förslag. 2 Propositionens huvudsakliga
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

  Motion 2001/02:T73 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T73 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minska det statliga ägandet i Statens järnvägar.
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn

  Motion 2001/02:N47 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N47 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling bättre regler och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i framtiden snabbare bör ta till sig förslag om
  Inlämnad
  2001-12-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:NU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Omstrukturering av industriforskningsinstituten

  Omstrukturering av industriforskningsinstituten

  Betänkande 2001/02:NU5

  Riksdagen beslutade om den huvudsakliga inriktningen för statens medverkan till omstrukturering av industriforskningsinstituten. Målet är att skapa en stark sammanhållen struktur med färre och större institut som är internationellt konkurrenskraftiga och som har en stark förankring hos näringslivet.
  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  24, 1 minuter
  Justering
  2001-11-13
  Debatt
  2001-11-28
  Beslut
  2001-11-28
 • nyföretagandet

  Skriftlig fråga 2001/02:209 av Falkmer, Karin (m)

  den 14 november Fråga 2001/02:209 av Karin Falkmer m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet Enligt en färsk undersökning gjord av nyföretagarbarometern Jobs and Society, har antalet nystartade företag minskat med 16,6 under perioden 1 januari 20011 november 2001 jämfört med samma period förra året.
  Inlämnad
  2001-11-14
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N36 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N36 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar riva upp beslutet om en förtida avveckling av kärnkraften. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet

  Motion 2001/02:N25 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N25 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkterna för regionalpolitiken. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU4
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Taiwan

  Motion 2001/02:U299 av Inger René m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U299 av Inger René m.fl. m Taiwan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i FN bör verka för ett inlemmande av Taiwan i det internationella samarbetet alternativt verka för Taiwans deltagande i det internationella
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Överlastavgifter

  Motion 2001/02:T226 av Karin Falkmer (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T226 av Karin Falkmer m Överlastavgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lagen om överlastavgift i enlighet med vad som anförs i motionen. Bättre rättssäkerhet för åkeriföretagare Det bör finnas tydliga sanktioner som uppfattas
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Bilstödet

  Motion 2001/02:So246 av Karin Falkmer (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So246 av Karin Falkmer m Bilstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av bilstödsförordningen. Motiv för mitt förslag Regeringen har i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken sagt att man avser
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Finskt språk- och kulturcentrum i anslutning till Mälardalens högskola

  Motion 2001/02:Ub344 av Per Westerberg och Karin Falkmer (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub344 av Per Westerberg och Karin Falkmer m Finskt språk- och kulturcentrum i anslutning till Mälardalens högskola 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva förutsättningarna för ett särskilt stöd för uppbyggnad
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Idrottsämnet

  Motion 2001/02:Ub310 av Karin Falkmer (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub310 av Karin Falkmer m Idrottsämnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en stärkning av idrottsämnet på samtliga stadier i det svenska skolsystemet. Idrottsämnets betydelse Sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Cancerplan

  Motion 2001/02:So467 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, fp, kd, c, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:So467 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, fp, kd, c, mp Cancerplan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en utredning om cancer och dess orsaker samt förebyggande åtgärder och behandling tillsätts i syfte att skapa underlag för en långsiktig strategisk
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Idrottens villkor

  Motion 2001/02:Kr339 av Kent Olsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr339 av Kent Olsson m.fl. m Idrottens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottsrörelsens självständiga ställning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottens betydelse
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU14 2001/02:KrU20 2001/02:KrU9 2001/02:LU17 2001/02:SkU14 2001/02:SkU18 2001/02:SkU20 2001/02:SkU21 2001/02:UbU10 2001/02:UbU11 2001/02:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • Våld mot kvinnor

  Motion 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju396 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. m Våld mot kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att brottslingens frihet skall inskränkas, inte den misshandlade kvinnans. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:SkU19 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,

Filter