Iréne Vestlund (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
sjukvårdslärare
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Försvarsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
1996-10-21 – 1996-11-20
Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1991-01-01 – 1998-10-05
Suppleant
1985-09-29 – 1990-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-02

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1995-11-22 – 1998-10-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Försvarsutskottet 82/83-84/85, Kulturutskottet 82/83-. Ledamot av Försvarsutskottet 85/86- samt Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 85/86-89/90, Utrikesnämnden 91/92-. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94 och Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-. - Kvittningsman 91/92-.

Bostadsort

Krylbo

Utbildning

Sjukvårdsbiträde 51-53. Folkhögskola 54. Sjuksköterskeexaemn 57. Sjuksköterska och sjukvårdslärare 58-73. Landstingsråd i Kopparbergs län 74-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Dalarnas museum 77-85, Svenska Museiföreningen, ordförande 82-86, Svenska Turistföreningen 85-91, Stiftelsen kvinnofolkhögskolan 85-87, Bergslagens ekomuseum, ordförande 90-92, Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund, ordförande 91-, och Sveriges civilförsvarsförbund, ordförande 89-95. - Ledamot av styrelsen för Dalarnas avdelning av Svensk Sjuksköterskeförening, ordförande 63-72. - Ledamot av styrelsen för Dalarnas distrikt av Arbetarnas bildningsförbund 75-81. - Ledamot av styrelsen för Krylbo socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 83-87.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kopparbergs län 71-76, statens kulturråd 77-83, talboks- och punktskriftsbiblioteket 83-89, statens konstmuseer, vice ordförande 85-91, Kopparbergs läns allmänna försäkringskassa, ordförande 86-92, Sveriges civilförsvarsförbund, ordförande 89-92, Sveriges försvarshistoriska museer 91-94 och Svenska Institutet i Rom. Ledamot av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 83-84, patientskadenämnden, vice ordförande 83-, statens elförsörjningsnämnd 85-89, bergslagsdelegationen 86-90, försvarets rationaliseringsinstitut 89-91, militärledningens rådgivande nämnd 89-, nämnden för hemslöjdsfrågor 91-99, exportkontrollrådet 96-. - Ledamot av utredningen om museerna och föremålsvården, ordförande 77-80, och psykoterapiutredningen, ordförande 82-85, folkbiblioteksutredningen 82-84, 1988 års befolkningsskyddskommitté 88-89, hot- och riskutredningen 93-95, delegationen för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård 95-97, ordförande 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Avesta kommunfullmäktige 86-94. - Ledamot av Kopparbergs läns landsting 71-85. Ledamot landstingets förvaltningsutskott 74-82. Ledamot av utbildningsnämnden, ordförande 74-82, och sociala nämnden 74-82, ordförande 77-82. - Ledamot av Svenska Landstingsförbundets utbildnings- och kulturdelegation 77-83. Ledamot av styrelsen för Dalarnas museum 77-85.

Föräldrar

Telereparatören Karl Fritz Karlbom och sjukvårdsbiträdet Ingrid Elisabet Damm

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Regional utveckling

  Motion 1997/98:A448 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A448 av Leo Persson m.fl. s Regional utveckling Regionerna spelar en allt större roll i Sveriges utveckling. Ansvaret för regional planering och utveckling flyttas från den nationella nivån till regionala och lokala beslut. Regionernas egna insatser får större betydelse. Utvecklingen är
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skada vid naturkatastrof

  Motion 1997/98:L602 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L602 av Leo Persson m.fl. s Skada vid naturkatastrof I samband med naturkatastrofer i form av häftiga regn, stora översvämningar i samband med häftiga vårflöden, dambristningar etc. så uppkommer frågan om vem som kan vara behjälplig vid finansiering av reparationer av skada. Skador vid översvämningar
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU5
 • Förmyndarskapslagstiftningen

  Motion 1997/98:L423 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L423 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Förmyndarskapslagstiftningen I betänkande 1994/95:LU33 behandlas proposition 1993/94:251 som föreslår en omfattande förändring och avreglering av förmynderskapslagstiftningen. I propositionen lämnades ingående förslag om ändrade regler beträffande förmyndares,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vattenkraftproduktion

  Motion 1997/98:Sk725 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk725 av Per Erik Granström m.fl. s Vattenkraftproduktion I regeringens förslag till omställning och utveckling av energisystemet anges att landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energianvändning.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skelettskörhet

  Motion 1997/98:So270 av Gullan Lindblad m.fl. (m, s, v, fp, mp, kd, c)

  Motion till riksdagen 1997/98:So270 av Gullan Lindblad m.fl. m, s, v, fp, mp, kd, c Skelettskörhet Vid riksmötet 1996/97 väckte Sonja Rembo m.fl. en motion om skelettskörhet. Motionen behandlades i samband med proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Utskottet har vid behandlingen av denna motion
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

  Motion 1997/98:A234 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A234 av Per Erik Granström m.fl. s Lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen I proposition 1997/98:1 föreslås att lagen om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen skall få förlängd giltighet till och med den 31 december 1998. Lokal samverkan
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Behandlingshem som drivs av SIS

  Motion 1997/98:So671 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So671 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Behandlingshem som drivs av SIS SIS Statens institutionsstyrelse driver behandlingshem för ungdomar som omhändertagits enligt LVU av de sociala myndigheterna. Alla dessa placeringar är mycket kostnadskrävande för kommunerna. Det är förvånande att
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning för psykoterapi

  Motion 1997/98:So342 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So342 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Ersättning för psykoterapi Av socialutskottets betänkande SoU 12 1996/97 framgår att utskottet behandlat tre motioner angående ersättningssystem för psykoterapi. Motionerna föranledde ingen åtgärd med motiveringen att Socialstyrelsen hade i uppdrag
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Särskilt utbildningsbidrag

  Motion 1997/98:Ub721 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub721 av Leo Persson m.fl. s Särskilt utbildningsbidrag Det särskilda utbildningsbidrag som inrättats med studiestart den 1 juli-97 har blivit en stor framgång. Närmare 80 000 personer beräknas under hösten 97 studera med en ersättning motsvarande a-kassenivå som det särskilda utbildningsbidraget
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshet och folkhälsa

  Motion 1997/98:So258 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So258 av Per Erik Granström m.fl. s Arbetslöshet och folkhälsa Arbetslöshet och folkhälsa I början av 1990-talet började den offentliga ekonomin i Sverige försvagas och arbetslösheten ökade. Från 1990 till 1996 minskade antalet sysselsatta med 545 000 personer. Samtidigt ökade befolkningen
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rådgivning vid infertilitet

  Motion 1997/98:So257 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So257 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Rådgivning vid infertilitet Rådgivning vid infertilitet Infertilitet påverkar drastiskt individens bild av sig själv som mogen och välfungerande människa. Oförmåga till reproduktion innebär en existentiell kris som kan få såväl mentala som psykosomatiska
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sjuksköterskornas läkemedelsförskrivning

  Motion 1997/98:So248 av Iréne Vestlund (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So248 av Iréne Vestlund s Sjuksköterskornas läkemedelsförskrivning Riksdagen beslutade år 1993 att läkemedel som förskrivs av distriktssköterskor skall omfattas av samma prissänkning som om läkemedlet förskrivits av läkare. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag meddelat föreskrifter
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokalisering av Skattemyndigheten för Gävleborgs och Dalarnas län

  Motion 1997/98:Sk815 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk815 av Per Erik Granström m.fl. s Lokalisering av Skattemyndigheten för Gävleborgs och Dalarnas län I regeringens proposition 1997/98:1 föreslås att antalet skattemyndigheter fr.o.m den 1 januari 1999 minskas från 23 till 10 myndigheter. Som sätesort för myndigheten för Gävleborgs och
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljöavgifterna på drivmedel

  Motion 1997/98:Sk650 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk650 av Leo Persson m.fl. s Miljöavgifterna på drivmedel Vi motionärer delar regeringens synsätt vad avser att använda skatter och avgifter som instrument i att styra om mot ett ekologiskt mer uthålligt samhälle men vi ser en fara i att inte regeringen tänkt sig en mera fördelningspolitisk
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationsforskningen vid Högskolan Dalarna

  Motion 1997/98:Ub421 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub421 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Kommunikationsforskningen vid Högskolan Dalarna Kunskap i handling och Drivkraft i samhället är de två grundprinciper som vägleder Högskolan Dalarnas fortsatta utveckling. Därmed betonas kunskap men också kunskapens aktiva förening med samhälle och
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionala högskolor

  Motion 1997/98:Ub420 av Leo Persson m.fl. (S, s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub420 av Leo Persson m.fl. S, s Regionala högskolor Betydelsen av kunskap som värdeskapande faktor i samhället ökar. Av den anledningen är de satsningar som nu görs inom ramen för det stora kunskapslyftet positiva. När det gäller utökningen av antalet högskoleplatser är det dock en uppenbar
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:UbU1 1997/98:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • AP-fonderna

  Motion 1997/98:Fi913 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi913 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s AP-fonderna Regeringen föreslår i budgetpropositionen att AP-fondernas förstatredje fondstyrelser endast tillåts investera i förvärva fastigheter genom bolag eller andel i utländsk fastighetsfond. Genom att fondstyrelserna endast tillåts placera i fastigheter
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fäbodbrukets förutsättningar

  Motion 1997/98:Jo217 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo217 av Leo Persson m.fl. s Fäbodbrukets förutsättningar Fäbodar fanns ursprungligen i större delen av mellersta och nordligaste Sverige, från en linje norra Bohuslän-Uppland. Kärnområdet utgjordes av Värmland, Dalarna, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland. För inte så länge sedan var
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Generationsväxling

  Motion 1997/98:A308 av Laila Bäck m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A308 av Laila Bäck m.fl. s Generationsväxling Regeringens förslag om generationsväxling ligger helt rätt i tiden. Det finns alldeles för många yngre långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden, med den föreslagna åtgärden underlättar man för fler yngre att komma in på arbetsmarknaden.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsbildningslagen

  Motion 1997/98:Bo405 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo405 av Leo Persson m.fl. s Fastighetsbildningslagen Genom lagstiftning om omarrondering har samhället markerat att det är viktigt med en bra ägostruktur för att få bästa möjliga utbyte av den resurs som skogs- och jordbruksmark utgör. Gällande lagstiftning bygger på att det är markinnehavets
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter