Ingela Mårtensson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
utredningssekreterare
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1994-10-02

Finansutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1994-04-11 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Supplant i Konstitutionsutskottet 85/86-93/94, Kulturutskottet 85/86-87/88, Finansutskottet 88/89-90/91, Socialförsäkringsutskottet 91/92-93/94 och Lagutskottet 93/94. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 88-91.

Bostadsort

Brännö

Utbildning

Studentexamen 59. Flygvärdinna 60-63. Filosofie kandidat 69. Universitetslärare i sociologi 69-77. Utredningssekreterare i Göteborgs kommun 77-80 och 82-. Politisk sekreterare 80-82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Göteborgs sociologförening 83-85. - Ledamot av styrelsen för Sveriges akademikers centralorganisation/Statstjänstemännens riksförbunds (SACO/SR) fackklubb i Göteborgs stadskansli, vice ordförande 85, och SACO/SR-rådet i Göteborg, vice ordförande 85. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs folkpartiavdelning, 2:e vice ordförande 85. Ledamot av Folkpartiets jämställdhetsråd 82-86 och fredsråd 86-90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av datainspektionen 92-95. - Ledamot av kommittén för översyn av terroristbestämmelserna i utlänningslagen 88-89, kommittén för översyn av instansordningen i utlänningsärenden 89-90, datalagsutredningen 91-93, hälsodatakommittén 93-, invandrarpolitiska kommittén 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs kommunfullmäktige 79-82. Ledamot av servicenämnden 79-89, vice ordförande 88-89, nämnden för Frölunda kulturhus, ordförande 78-82, stiftelsen Göteborgs studenthem, ordförande 80-83, och Göteborgs botaniska trädgård 89-.

Litteratur

Akademiker och industrin (1976).

Föräldrar

Veterinären Hans Sigfrid Mårtensson och Märta Margareta Uhlén

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • En konstnärlig fakultet vid Göteborgs universitet

  Motion 1993/94:Ub705 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub705 av Erling Bager m.fl. fp, c, kds En konstnärlig fakultet vid Göteborgs universitet I samband med högskolereformen 1977 inordnades de separata konstnärliga högskoleenheterna i Göteborg Musikhögskolan, Scenskolan, Konstindustriskolan och Valands konstskola som institutioner i Göteborgs

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett institut för vätskekristallforskning

  Motion 1993/94:Ub669 av Ingela Mårtensson och Erling Bager (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub669 av Ingela Mårtensson och Erling Bager fp Ett institut för vätskekristallforskning Informationsteknologi baserad på mikroelektronik kommer i allt större utsträckning att utgöra en grund för Sveriges högteknologiska industriella framtid. Inom elek tronik/mikroelektronik/elektrooptikområdet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nybyggnader för universitet och högskolor i Göteborg

  Motion 1993/94:Ub668 av Erling Bager och Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub668 av Erling Bager och Ingela Mårtensson fp Nybyggnader för universitet och högskolor i Göteborg Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är i dag mycket hög. Då efterfrågan på lokaler liksom på nya bostäder under lång tid kommer att vara svag, diskuteras i dag olika områden på vilka

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Internflyktingar

  Motion 1993/94:U638 av Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U638 av Ingela Mårtensson fp Internflyktingar Debatten om flyktingar handlar i första hand om de personer som lyckats ta sig ut ur sina hemländer. Det rör sig i dag om cirka 20 miljoner människor. Den ännu större gruppen flyktingar som tvingats bort från sina hem men som finns inom det

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kurder

  Motion 1993/94:U637 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U637 av Ingela Mårtensson m.fl. fp Kurder Kurderna tillhör de äldsta folken i Mellersta Östern. Sedan flera tusen år har de levt i ett geografiskt sammanhängande område, som sträcker sig över flera länder nämligen sydöstra Turkiet, norra Syrien, norra Irak, nordvästra Iran samt enklaver

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Östtimor, Västpapua och Aceh

  Motion 1993/94:U636 av Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U636 av Ingela Mårtensson fp Östtimor, Västpapua och Aceh Östtimor Det är snart 20 år sedan Portugal beslöt att lämna sin koloni Östtimor och ge folket självt rätt att bestämma över sin framtid. Ett och ett halvt år senare, den 7 december 1975, ockuperades ön av Indonesien. Sedan dess

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU15 1993/94:UU26 1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Mänskliga rättigheter och terrorism

  Motion 1993/94:U635 av Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U635 av Ingela Mårtensson fp Mänskliga rättigheter och terrorism Demokrati, utveckling och respekt för mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter är ömsesidigt beroende och inbördes förstärkandestår det i slutdokumentet från FN:s världskonferens om de mänskliga rättigheterna

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Turkiet och de mänskliga rättigheterna

  Motion 1993/94:U609 av Hans Göran Franck m.fl. (s, c, fp, v, nyd, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:U609 av Hans Göran Franck m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v Turkiet och de mänskliga rättigheterna Frågan om de mänskliga rättigheterna i Turkiet har behandlats av riksdagen under en lång följd av år. I många andra parlament och internationella fora har också situationen för de mänskliga

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Offentlighetsprincipen och EU

  Motion 1993/94:U506 av Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U506 av Ingela Mårtensson fp Offentlighetsprincipen och EU Sverige är unikt vad gäller offentlighetsprincipen. Våra traditioner går tillbaka till 1700-talet, då vi som första land upprättade en tryckfrihetsförordning. Den är en omistlig del av vår demokrati. Datalagsutredningen, som presenterade

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Säkerhetspolitiken

  Motion 1993/94:U411 av Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U411 av Ingela Mårtensson fp Säkerhetspolitiken Det råder stor osäkerhet om svensk säkerhetspolitik, såväl dagens som framtidens. Vissa ledande politiker hävdar att vi bör överväga att gå in i VEU Västeuropeiska Unionen medan andra menar att alliansfriheten inte är förhandlingsbar. För

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FöU9 1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Vapenexporten

  Motion 1993/94:U410 av Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U410 av Ingela Mårtensson fp Vapenexport Det brutala krig som nu pågår mitt i Europa är bl.a. en konsekvens av den satsning på en militär maktapparat som gjorts under lång tid. Sverige är ett av de länder som ohämmat sålt vapen till Jugoslaviens förre diktator. Efter en liberalisering

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU19 1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kärnvapen

  Motion 1993/94:U409 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U409 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting fp Kärnvapen Kärnvapenkrigets fasor har varit föremål för intensiv forskning, bl.a. WHO:s expertstudie Kärnvapenkrigets effekter på folkhälsan och hälso- och sjukvårdenJu fler detaljer som forskats fram desto mer förödande för mänskligheten

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

  Motion 1993/94:U311 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, fp, v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U311 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, fp, v Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Sedan budgetåret 1991/92 har statsbidrag till Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket utgått över Utrikesdepartementets huvudtitel från det tidigare anslaget F 3, numera F 2, Information och studier om säkerhetspolitik

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • FN-information

  Motion 1993/94:U310 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, fp, v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U310 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, fp, v FN-information Hur den allmänna informationen om FN skulle bedrivas var en av frågorna vid generalförsamlingens första möte i januari 1946. Församlingen slog fast att FN måste förlita sig på medlemsländernas regeringar och på icke-statliga organiationer

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Frivilligorganisationerna för fredsinsatser

  Motion 1993/94:U309 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, fp, v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U309 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, fp, v Frivilligorganisationerna för fredsinsatser I och med det kalla krigets slut började en ny tid, som gav anledning att hoppas på en enad värld inriktad på fred och samarbete. Vi har dock i stället tvingats bevittna hur ett stort antal inbördeskrig

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stödet till säkerhetspolitiska studier m.m.

  Motion 1993/94:U308 av Birgitta Hambraeus (c) och Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U308 av Birgitta Hambraeus och Ingela Mårtensson c, fp Stödet till säkerhetspolitiska studier m.m. Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling De konflikter som hotar världsfreden nu är annorlunda än under kalla kriget. Folkgrupper inom nationerna reser sig

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:UU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Västsahara

  Motion 1993/94:U223 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U223 av Ingela Mårtensson och Charlotte Branting fp Västsahara Västsahara är det sista landet i Afrika som skall avkoloniseras. FN har beslutat att tidigare koloniserade folk skall ha rätt att själva bestämma över sin framtid. Redan 1967 antog generalförsamlingen en resolution om Västsahara

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU15 1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Vidareförsäljning av konstverk

  Motion 1993/94:L805 av Ingela Mårtensson (fp) och Lennart Brunander (c)

  Dokument

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Göteborg som kulturcentrum m.m.

  Motion 1993/94:Kr291 av Ingela Mårtensson och Erling Bager (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr291 av Ingela Mårtensson och Erling Bager fp Göteborg som kulturcentrum m.m. I de kulturpolitiska målen som beslöts av riksdagen 1974 framhölls speciellt behovet av stöd till den regionala utvecklingen på kulturområdet. Detta decentraliseringsmål har sedan dess varit föremål för debatt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:KrU18 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Chaplin

  Motion 1993/94:Kr281 av Ingela Mårtensson (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr281 av Ingela Mårtensson fp Chaplin Chaplin är en filmtidskrift som 1993 fick Stora Journalistpriset. Den har även fått andra priser de senaste åren för såväl grafisk form som utformning av det redaktionella materialet. Nu hotas den dock av nedläggning om regeringens förslag att minska

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter