Gustav Persson (S)

Född år
1925
Avliden
30 mars 2016

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982-91. Suppl i Justitieutskottet 82/83-87/88 och Arbetsmarknadsutskottet 82/83. Led av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-90/91.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Brevbärare 41-57. Brunnsviks folkhögskola 53-55. Arbetsförmedlare i Uppsala 57-62. Brittisk-nordiska folkhögskolan i Manchester 59. Utredare vid LO 62-67. Socionomexamen i Stockholm 67. LO-ordförandens sekretrerare 67-71. Kommunalråd i Uppsala 71-73. Sekreterare vid LO:s arbetsutskott 79-82, enhetschef vid arbetsutskottets kansli 82.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Upsala sparbank 71-91. - Led av styrelsen för Uppsala arbetarkommun 71-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Uppsala läns allmänna försäkringskassa 71-95, ordförande 74-95, och statens institut för personalutveckling 85-87. Ledamot av Uppsala universitets konsistorium 77-94, vice ordförande 89-94, delegationen för jämställdhetsforskning 85-91 och statens handikappråd, ordförande 87-91. - Ledamot av delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor 73-76, kommittén för översyn av riksförsäkringsverkets organisation 79-81, 1980 års abortkommitté 82-83, rehabiliteringsberedningen 85-88 och kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89. Huvudsekreterare i sysselsättningsutredningen 74-79. Expert i pensionskommittén 70-80, familjestödsutredningen 74-81 och utredningen om planmässig sanering efter industrinedläggningar 79-82. Ersättare för ledamot i jämställdhetsrådet 00-.

Kommunala uppdrag

Led av Uppsala kommunfullmäktige 71-91. Led av kommunstyrelsen 71-73. Led av styrelsen för barnavårdande institutionerna 67-75, vice ordf 71-75, socialnämnden 68, sociala centralnämnden 71-79, ordf 72-73, centrala företagsnämnden 73 och kommunrevisionen 79-, vice ordf 83-85, 89-91 och 95, ordf 92-94. Led av styrelsen för AB Vendels grustag 71-74, vice ordf 71-74, Uppsala kraftvärme AB 72-75 och Fyriskraft AB 73-74.

Föräldrar

Arbetaren Karl Bartolomeus Persson och Lycke Kristina Andersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N117 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:N117 av Gunnar Thollander m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Under en följd av år har Norduppland drabbats av många företagsnedläggelser. Många arbetstillfällen har försvunnit, framför allt inom basindustrin, då företag har lagt ned sin verksamhet, eller
  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K67 av Gustav Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:K67 av Gustav Persson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Radion i Sverige kommer under 1990-talet att genomgå stora förändringar. Nya finansieringskällor som reklam och sponsring kan bli aktuella, nya aktörer med tillgång till nya frekvensområden 104-108
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub91 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub91 av Barbro Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning I regeringens proposition 1990/91:82 om folkbildning anger föredragande statsråd som sin mening att varje folkhögskola skall ha en styrelse. Den väntade nya kommunallagen kommer att innebära en frihet för
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål

  Motion 1990/91:Ju24 av Anita Modin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju24 av Anita Modin m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:80 Rättskipningen i socialförsäkringsmål I propositionen föreslås att försäkringskassans beslut i socialförsäkringsärenden skall överklagas till länsrätten. Länsrättens avgöranden överklagas till kammarrätten och försäkringsöverdomstolen
  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillsättningen av chefer inom försäkringskassorna

  Motion 1990/91:Sf279 av Gustav Persson och Anita Modin (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf279 av Gustav Persson och Anita Modin s Tillsättningen av chefer inom försäkringskassorna Direktörer såväl som avdelningschefer och andra högre tjänstemän inom försäkringskassorna tillsätts inom och entledigas av riksförsäkringsverket. Grunderna för denna ordning finns i lagen om allmän
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beslutsformerna beträffande antalet socialförsäkringsnämnder

  Motion 1990/91:Sf278 av Gustav Persson och Anita Modin (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf278 av Gustav Persson och Anita Modin s Beslutsformerna beträffande antalet socialförsäkringsnämnder Lagen om allmän försäkring föreskriver att det i varje försäkringskassa skall finnas en eller flera socialförsäkringsnämnder. Regeringen beslutar hur många socialförsäkringsnämnder som
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringstjänstbegreppet i mervärdeskattelagen

  Motion 1990/91:Sk682 av Björn Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk682 av Björn Ericson m.fl. s Försäkringstjänstbegreppet i mervärdeskattelagen Försäkringstjänster tillhör de tjänster som alltid varit befriade från mervärdeskatt. I mervärdeskattelagens tidigare lydelse fanns de inte med i den uppräkning av särskilda tjänster som var skattepliktiga.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Översyn av naturresurslagen

  Motion 1990/91:Bo527 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo527 av Eva Johansson m.fl. s Översyn av naturresurslagen Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T708 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av naturresurslagen. Stockholm den 24 januari 1991 Eva
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsstyrelseanslaget

  Motion 1990/91:Bo302 av Ingrid Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo302 av Ingrid Andersson m.fl. s Länsstyrelseanslaget Länsstyrelsens verksamhet är omfattande. Som exempel kan nämnas planeringsfrågor av betydelse för länets utveckling, åtgärder för att bevara värdefulla kultur- och naturområden, försvarsberedskap m.m. I många fall har länsstyrelsens
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till självbestämmande i Östtimor

  Motion 1990/91:U637 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U637 av Sylvia Pettersson m.fl. s Stöd till självbestämmande i Östtimor För 15 år sedan, den 7 december 1975, invaderade Indonesien den f.d. portugisiska kolonin Östtimor. FNs generalförsamling och säkerhetsråd antog med överväldigande majoriteter omedelbart resolutioner som uppmanade
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU23 1990/91:UU24 1991/92:UU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Utökad receptarie- och apotekarutbildning

  Motion 1990/91:Ub637 av Stig Gustafsson och Gustav Persson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub637 av Stig Gustafsson och Gustav Persson s Utökad receptarie- och apotekarutbildning Apoteksbolaget AB är med sina ca 12 000 anställda och dryga 10 miljarder i omsättning ett av landets största kunskaps- och serviceföretag. Verksamheten grundas på det avtal som slöts mellan staten
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till internationell konfliktlösning

  Motion 1990/91:U411 av Gustav Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U411 av Gustav Persson m.fl. s Stöd till internationell konfliktlösning Utrikesdepartementet finansierar en betydande forskning inom det utrikespolitiska området. Syftet med detta är bl.a. att man därigenom kan förstärka regeringens möjligheter att få kvalificerat underlag för sina långsiktiga
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Legitimering av dietister

  Motion 1990/91:So505 av Eivor Husing m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So505 av Eivor Husing m.fl. s Legitimation av dietister I den nya hälso- och sjukvårdspolitiken har hälsofrämjande och förebyggande åtgärder en central plats. Inte minst kostens betydelse för hälsan har uppmärksammats under de senaste åren. Ökade kunskaper om sambandet mellan s.k. folksjukdomar
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Miljön kring Arlanda flygplats

  Motion 1990/91:T708 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T708 av Eva Johansson m.fl. s Miljön kring Arlanda flygplats Flyget har kommit att betyda alltmer i Sveriges kommunikationssystem. Det erbjuder snabba transporter och har stor betydelse för den regionala utvecklingen i hela landet. För dem som lever i omedelbar närhet av flygplatser har
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:TU20 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Besiktning av äldre bilar vid överlåtelse

  Motion 1990/91:T414 av Nils T Svensson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T414 av Nils T Svensson m.fl. s Besiktning av äldre bilar vid överlåtelse Den svenska bilparken är i dag tämligen ålderstigen. Ca 40 av personbilarna är över tio år gamla. Ca 16 är över 15 år och saknar helt och hållet utrustning för begränsning av kväveoxidutsläpp. I och med katalysatortekniken
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hargshamns järnvägs- och vägförbindelser

  Motion 1990/91:T201 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T201 av Barbro Andersson m.fl. s Hargshamns järnvägs- och vägförbindelser Den nya färjelinjen mellan Hargshamn i Sverige och Nystad i Finland har kommit till i huvudsak för att via järnväg till sjöss frakta gods mellan länderna. Den industriella integrationen mellan finsk och svensk basindustri
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lättläst litteratur för vuxna

  Motion 1990/91:K809 av Britta Sundin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:K809 av Britta Sundin m.fl. s Lättläst litteratur för vuxna I januari 1987 tog riksdagen beslut om att LL-stiftelsen skulle permanentas. Då hade stiftelsen sedan 1984 som försöksverksamhet gett ut en lättläst nyhetstidning, 8- SIDOR. I juli 1988 fördes utgivningen av lättlästa böcker
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tjänster från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna

  Motion 1990/91:Sf340 av Gustav Persson och Anita Modin (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf340 av Gustav Persson och Anita Modin s Tjänster från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna Omfördelning av personal från central administrationsnivå till regional och lokal nivå är ett led i strävandena att förlägga utredningar och beslut m.m. så nära människorna som möjligt.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Radio Uppland

  Motion 1990/91:Kr347 av Gustav Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr347 av Gustav Persson m.fl. s Radio Uppland Lokalradion har blivit en allt viktigare del i vårt samlade mediautbud. Debatten handlar fortfarande alltför mycket om televisionen, trots att radion spelar en så central roll i människors liv. Radion har många människor med sig på arbetsplatsen
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statligt stöd till Musik i Uppland

  Motion 1990/91:Kr302 av Barbro Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr302 av Barbro Andersson m.fl. s Statligt stöd till Musik i Uppland Uppbyggnaden av en professionell kammarorkester i Uppsala län påbörjades 1976 i ett samarbete mellan landstinget, Uppsala kommun och staten genom de s.k. grundbeloppen. I princip halva lönekostnaden för en tjänst.Fram
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter