Gunnar Sandberg (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jämtlands län
Titel
Träarbetare/ombudsman
Född år
1966
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2009-10-01 – 2014-09-29
Ledig
2009-05-01 – 2009-09-30
Ordinarie
2007-06-01 – 2009-04-30
Ledig
2007-01-15 – 2007-05-31
Ordinarie
2005-05-01 – 2007-01-14
Ledig
2005-01-01 – 2005-04-30
Ordinarie
2003-10-31 – 2004-12-31

Riksdagsledamot

Statsrådsersättare
2002-09-30 – 2003-10-30

Civilutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04

Socialutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2014-09-29

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Äldres hälsa

  Äldres hälsa

  Interpellation 2013/14:428 av Gunnar Sandberg (S)

  Interpellation 2013/14:428 Äldres hälsa av Gunnar Sandberg S till Socialminister Göran Hägglund KD Genom förebyggande arbete kan man främja folkhälsa och skjuta upp behovet av vård och omsorg på äldre dar. Det är viktigt både ur ett mänskligt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Även äldre ska ha förutsättningar
  Inlämnad
  2014-04-08
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Nattåg till Åre

  Skriftlig fråga 2013/14:585 av Gunnar Sandberg (S)

  Fråga 2013/14:585 Nattåg till Åre av Gunnar Sandberg S till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Turism är en basnäring för Jämtlands län, och Åre är ett av landets största turistmål. Näringen investerar betydande belopp i att öka antalet turister i västra Jämtland, inte bara under vintern utan även under våren, sommaren
  Inlämnad
  2014-04-23
  Besvarare
  Peter Norman (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statligt organ med ansvar för skoterfrågor

  Statligt organ med ansvar för skoterfrågor

  Interpellation 2013/14:331 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 7 mars Interpellation 2013/14:331 Statligt organ med ansvar för skoterfrågor av Gunnar Sandberg S till miljöminister Lena Ek C I en fråga till miljöministern i januari efterlyste jag återigen vem som har det övergripande ansvaret för skoterfrågor i landet. Miljöministern har i tidigare frågesvar anfört att
  Inlämnad
  2014-03-07
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Bevarande av fjällägenheter

  Skriftlig fråga 2013/14:565 av Gunnar Sandberg (S)

  Fråga 2013/14:565 Bevarande av fjällägenheter av Gunnar Sandberg S till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Fjällägenheter i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har anor från 1600-talet, sedan staten genom olika stimulanser uppmuntrade utflyttning till fjällområden. Då de nya bosättningarna ledde till konflikter
  Inlämnad
  2014-04-09
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

  Motion 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:So20 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd S34007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2013/14:168. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs
  Inlämnad
  2014-04-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Bevarande av fjälljordbruk

  Skriftlig fråga 2013/14:510 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 20 mars Fråga 2013/14:510 Bevarande av fjälljordbruk av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Staten har under många år beviljat olika typer av bidrag till att bevara kulturmiljön i landet. Det handlar bland annat om fjällgårdar i Jämtlands län. De bedriver småskaligt jordbruk och har
  Inlämnad
  2014-03-20
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige

  Motion 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:So13 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:91 Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra barnkonventionen till
  Inlämnad
  2014-03-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

  Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

  Betänkande 2013/14:SoU8

  Riksrevisionen har granskat patientperspektiv i vården och nationella riktlinjer för hälso- och sjukvården. Slutsatsen är att staten mer effektivt kan använda nationella riktlinjer som styrmedel för att främja en patientcentrerad och effektiv vård.

  Regeringen har lämnat en skrivelse med anledning

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 90 minuter
  Beredning
  2013-12-12
  Justering
  2014-02-06
  Debatt
  2014-02-26
  Beslut
  2014-02-26
 • med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

  Motion 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:67 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel S34006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppdrag till myndigheter med anledning av propositionen.
  Inlämnad
  2014-02-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Ansvaret för snöskoterfrågor

  Skriftlig fråga 2013/14:349 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 23 januari Fråga 2013/14:349 Ansvaret för snöskoterfrågor av Gunnar Sandberg S till miljöminister Lena Ek C Eftersom ingen myndighet har det övergripande ansvaret för snöskoterfrågor bildade olika myndigheter år 2007 Nationella Snöskoterrådet. Rådet var inget beslutande organ med myndighetsutövning utan ett
  Inlämnad
  2014-01-23
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Järnvägstrafiken mellan Storlien och den norska gränsen

  Skriftlig fråga 2013/14:339 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 21 januari Fråga 2013/14:339 Järnvägstrafiken mellan Storlien och den norska gränsen av Gunnar Sandberg S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M En sträcka på cirka tre kilometer på järnvägen mellan Storlien och norska gränsen stängdes av för trafik i slutet av november på grund av att banvallen hade rört
  Inlämnad
  2014-01-21
  Besvarare
  Catharina Elmsäter-Svärd (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Statens bidrag till Rett Center

  Statens bidrag till Rett Center

  Interpellation 2013/14:207 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 12 december Interpellation 2013/14:207 Statens bidrag till Rett Center av Gunnar Sandberg S till socialminister Göran Hägglund KD Rett Center i Östersund är en unik nationell resurs för patienter med Retts syndrom. Sedan 2003 har staten haft det grundläggande finansiella ansvaret. Detta har medfört att verksamheten
  Inlämnad
  2013-12-12
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Reglering av e-handeln med alkohol

  Reglering av e-handeln med alkohol

  Interpellation 2013/14:183 av Olofsson, Eva (V)

  den 28 november Interpellation 2013/14:183 Reglering av e-handeln med alkohol av Eva Olofsson V till statsrådet Maria Larsson KD Åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen mot City Gross efter det att Systembolaget polisanmält matvarukedjan för att de erbjuder vinleveranser i samarbete med ett e-handelsföretag
  Inlämnad
  2013-11-28
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014

  Motion 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:So7 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:57 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 S34005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äldrepolitiken. 1. Regeringens skrivelse Regeringen redogör
  Inlämnad
  2014-01-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stöd till att starta eget

  Skriftlig fråga 2013/14:247 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 18 december Fråga 2013/14:247 Stöd till att starta eget av Gunnar Sandberg S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Som bekant är arbetslösheten mycket hög i landet, och det kommer att behövas en mängd olika åtgärder för att fler ska komma i arbete. En sådan åtgärd är stöd till att starta ett eget
  Inlämnad
  2013-12-18
  Besvarare
  Elisabeth Svantesson (M)
 • Ersättning för skador efter stormarna Hilde och Ivar

  Skriftlig fråga 2013/14:208 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 17 december Fråga 2013/14:208 Ersättning för skador efter stormarna Hilde och Ivar av Gunnar Sandberg S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Norrlands inland har på kort tid drabbats av stormarna Hilde och Ivar, som har orsakat skogsägarna omfattande förluster. Under stormen Hilde drabbades framför allt
  Inlämnad
  2013-12-17
  Besvarare
  Eskil Erlandsson (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ett it-samhälle tillgängligt för alla

  Ett it-samhälle tillgängligt för alla

  Interpellation 2013/14:95 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 7 november Interpellation 2013/14:95 Ett it-samhälle tillgängligt för alla av Gunnar Sandberg S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Den personliga servicen har på allt fler ställen ersatts med automater och andra it-baserade lösningar. Detta gäller i hög grad handel, banker och olika tjänste- och serviceföretag,
  Inlämnad
  2013-11-07
  Besvarare
  Anna-Karin Hatt (C)
 • Framtiden för Rett Center

  Skriftlig fråga 2013/14:114 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 13 november Fråga 2013/14:114 Framtiden för Rett Center av Gunnar Sandberg S till socialminister Göran Hägglund KD Rett Center kan se framtiden an med tillförsikt den behövs för en liten grupp som behöver den här specialiserade vården som inte kan erbjudas någon annan stans i vårt land, så jag är väldigt angelägen
  Inlämnad
  2013-11-13
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • med anledning av skr. 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är nationella riktlinjer en metod?

  Motion 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:So5 av Lena Hallengren m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:23 Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer en metod S34004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att nationella
  Inlämnad
  2013-11-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Tillgänglighet till it-baserade tjänster för synskadade och dövblinda

  Skriftlig fråga 2013/14:54 av Sandberg, Gunnar (S)

  den 17 oktober Fråga 2013/14:54 Tillgänglighet till it-baserade tjänster för synskadade och dövblinda av Gunnar Sandberg S till statsrådet Anna-Karin Hatt C Den personliga servicen har på många ställen ersatts med automater och andra it-baserade lösningar. Detta gäller i hög grad handel, resebank- och posttjänster,
  Inlämnad
  2013-10-17
  Besvarare
  Anna-Karin Hatt (C)

Filter