Gullan Lindblad (M)

Född år
1932
Avliden
6 september 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1998-10-05

Socialförsäkringsutskottet

Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ordförande
1991-10-07 – 1994-10-01
Vice ordförande
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02

Socialutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Valberedningen

Ledamot
1994-10-02 – 1998-10-05
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-05
Suppleant
1988-10-10 – 1994-10-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Suppleant i Socialutskottet 82/83-84/85 och 94/95-. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 79/80-, vice ordförande 88/89-90/91 och 94/95-, ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 88/89-93/94, Talmanskonferensen 88/89-90/91 och 94/95- samt Valberedningen 91/92-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-, Talmanskonferensen 91/92-93/94, Riksdagens förvaltningsstyrelse 93/94- och Valberedningen 94/95-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik och näringsliv 88-92.

Bostadsort

Karlstad

Utbildning

Realexamen 50. Sjuksköterskeexamen i Karlstad 55. Sjuksköterska vid centralsjukhuset i Karlstad 55-66. Universitetsstudier 65. Internutbildning i riksförsäkringsverket. Utredningsassistent vid Värmlands läns allmänna försäkringskassa 67-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands läns avdelning av Riksföreningen mot reumatism, vice ordförande 74-85. - Ledamot av Medborgarskolans förbundssstyrelse 78-88. - Ledamot av styrelsen för Moderata samlingspartiets kvinnoförening i Karlstad 75-93, Moderata länskvinnoförbundet i Värmlands län, ordförande 72-86, och Moderata kvinnoförbundet, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Värmlands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet, 1:e vice ordförande 72-. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 90-97.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Sveriges Radio AB 76-78, Socialstyrelsen 82- och Länsstyrelsen i Värmlands län 83-. Ledamot av Beredningen för u-landsinformation 86-88. - Ledamot av sjukpenningkommittén 81-83, 1987 års underhållsbidragskommitté 87-90 och sjuklönekommittén 91, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-95 och kommittén för mötet om social utveckling 94-95. Expert i sysselsättningsutredningen 74-78. Ledamot av referensgrupp till utredningen för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen 92-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Karlstads stadsfullmäktige 67-70. Ledamot av hälsovårdsnämnden 66-70 och ungdomsnämnden, ordförande 69-70. - Ledamot av Karlstads kommunfullmäktige 71-79, ordförande 77-79. Ledamot av sociala centralnämnden 71-79 och social distriktsnämnd, ordförande 71-79. - Ledamot av Värmlands läns landsting 74-88, vice ordförande 83-88. Ledamot av direktionen för centrala distriktet 74-79 och valberedningen 80-87.

Föräldrar

Hemmansägaren Ragnar Persson och Olga Olsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

  Motion 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet I propositionen föreslår regeringen att det skall vara möjligt att ge dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap. Enligt förslaget skall en person som skall erhålla
  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  5 2 Bakgrund  6 3 Synpunkter på propositionen  7 3.1 Bristande analys  7 3.2 Ökande resurser  8 3.3 Effektivare kontroll och tillsyn  9 3.4 Samverkan,
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 4 1.1 Sverige måste kunna bättre 4 1.2 En tom framtidspolitik 5 1.3 Uppdraget sex punkter för förnyelsen av Sverige 6 1.4 En moderat ekonomisk-politisk strategi 9 2 Den
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Sammanfattning Försvarsmaktens ekonomiska svårigheter har föranlett regeringen att föreslå vad försvarsminister Björn von Sydow kallat extraordinära åtgärderModerata samlingspartiet
  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So40 av Gullan Lindblad (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So40 av Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Tillsynsfrågor rörande psykologisk yrkesutövning Verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område står under samhällets tillsyn och ger således allmänheten ett visst skydd mot oseriös
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So39 av Gullan Lindblad (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So39 av Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Lagen 1960:409 om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, den s.k. kvacksalverilagen, innehåller inte något hinder mot psykologiskt kvacksalveri förutom
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Regeringen presenterar i propositionen en ny lag som skall reglera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den nya lagen ersätter ett antal äldre lagar samt innehåller förslag
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Inledning Tandvårdsförsäkringen har de senaste tre åren varit föremål för flera förslag till ändringar från regeringen och ett antal utredningar. Vid ett tillfälle har dessutom regeringen förelagt
  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So26 av Gullan Lindblad (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So26 av Gullan Lindblad m med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Enligt propositionen skall ekonomiskt stöd utgå till två kompetenscentra för sällsynta medicinska och odontologiska tillstånd. Inget av dessa centra kommer att hantera frågor kring biverkningar av dentala
  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 2 Bostadspolitikens misslyckande  3 2.1 Misslyckad statlig styrning  3 2.2 1990-talets kriser  5 3 Regeringen svarslös  7 4 Principer för
  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

  Motion 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den moderata riksdagsgruppen har varit företrädd i talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor, vilken har utformat nu aktuella förslag. På en punkt beträffande jordbruksutskottets namnbyte
  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Inledning Regeringen för i propositionen ett längre resonemang om behovet av ett reformerat förtidspensionssystem. Det handlar bl.a. om förändringar av beräkningen av förtidspensionens storlek,
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet Regeringen föreslår att Handikappinstitutet ombildas till Hjälpmedelsinstitutet HI med staten, landstingen och kommunerna som gemensamma huvudmän. Vi ser förslaget som ett steg i rätt riktning.
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister

  Motion 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister Inledning I propositionen föreslår regeringen att det införs två nya former av register inom hälso- och sjukvården. Den ena formen föreslår regeringen skall benämnas hälsodataregister. Registren
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m.

  Motion 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m. I propositionen föreslår regeringen ett antal lagändringar med anledning av att Riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillv�xt f�r arbete och v�lf�rd Inneh�ll 1 Sammanfattning Regeringens regionalpolitiska
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m.

  Motion 1997/98:K28 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K28 av Gullan Lindblad och Göthe Knutson m med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m. Propositionen om en ny närradiolag innehåller flera förslag, som bör kunna utveckla närradioverksamheten i landet på ett positivt sätt. Regeringen föreslår att undantag skall kunna medges från det s.k.
  Inlämnad
  1998-03-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Regeringen redogör i skrivelsen för de insatser som vidtagits under 1990-talet särskilt riktade till barn. I skrivelsen konstaterar regeringen att den kommer att återkomma
  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

  Motion 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag 1 Inledning 2 2 Moderata samlingspartiets utgångspunkter 2 3 Regeringens förslag till genomförande av EG-direktivet 3 3.1 Lagens uppbyggnad hanteringsmodell eller missbruksmodell 3 3.2 Behandling av känsliga
  Inlämnad
  1998-02-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:KU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

  Motion 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Innehåll 1 Inledande sammanfattning 3 1.1 Bakgrunden 3 1.2 Barnpornografifrågan 3 1.3 Mediekommitténs förslag 4 1.3.1
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Filter