Görel Bohlin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.kand.
Född år
1930
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1981-10-05 – 1991-01-09

Valberedningen

Ordförande
1991-11-22 – 1992-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1988-10-17 – 1991-09-29

Europarådets svenska delegation

Suppleant
1991-11-14 – 1992-04-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-81. Rdl 1981-91. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet 79/80-81/82, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-84/85 och Civilutskottet 80/81. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-91/92. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 88/89-90/91 och Europarådets svenska delegation 91/92. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92 och Valberednignen 91/92. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 88/89-91/92.

Bostadsort

Sigtuna

Utbildning

Kontorist i Luleå 47-48 och Stockholm 48-54. Chefssekreterare i statens vattenfallsverk 54-59 och Allmänna Svenska städnings AB (ASAB) 59-61. Handelslärare vid Bar-Lock-institutet 65-75. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 73. Handelslärare vid Nibbleskolan i Järfälla 75-76. Landshövding i Västerbottens län 91-95.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svensk Bilprovning 95-99, ordförande 95-99, Voksenåsen A/S, ordförande 93-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Socialförbund 76-84 och Västerbottens läns distrikt av föreningen Norden 92-96, ordförande 92-96. Instruktris inom frivilligförsvaret och cheflotta 47-63. - Ledamot av styrelsen för statens järnvägars kvinnliga tjänstemannaförening 51-54, statens vattenfallsverks kvinnliga tjänstemannaförening 54-59, ordförande, - Ledamot av styrelsen för Sigtuna högerförening/moderata förening 66-82, ordförande 70-72, vice ordförande 76-82, och Moderata samlingspartiets länsförbund i Stockholms län 76-92, vice ordförande 82-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Danshögskolan 78-84, vice ordförande 78-84, ordförande 98-01, Stockholms läns allmänna försäkringskassa 79-91, Försäkringskasseförbundet 80-91, trafiksäkerhetsverket 85-90, Statens väg- och trafikinstitut 88-89, Luftfartsverket 90-92, Statens geotekniska institut 92-96, ordförande 92-96, Statens fastighetsverk 93-96, Fiskeriverket 94-96. Ledamot av jämställdhetsrådet 82-85 och trafiksäkerhetsrådet 85-88. Nämndeman i länsrätten i Stockholms län 78-79. Ordförande i Västerbottens läns länsbostadsnämnd 91-93, skogsvårdsstyrelse 91-95 och länsarbetsnämnd 91-95. - Ledamot av jämställdhetskommittén 81-82, storstadstrafikkomittén 88-90, flygplatsutredningen 89-90 och merkostnadskommittén 92-93, ordförande 92-93. Särskild utredare angående vilka som bör utföra förarprövning 92-93, utrdningen om statens roll för främjande av den svenska gruvnäringens utveckling 96, utredningen om kyrkans personal och om samfundsstöd 96-97. Expert i utredningen om förbättrad samordning av trafiksäkerhetsarbetet 84-85 och utredningen för översyn av statlig och kommunal väghållning 86-87.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Sigtuna kommunfullmäktige 71-85 och 88-91, ordförande 89-91. Ledamot av sociala centralnämnden 73-82, ordförande 73-81, och valberedningen 74-79. Ledamot av kommundelsrådet för Sigtuna 71-73, ordförande 71-73. Ledamot av styrelsen för Märsta Elverk AB 72-73, Sigtuna Energiverk AB 77-79 och AB Sigtunahem 86-89. - Ledamot av S:t Olofs församlings kyrkofullmäktige 71-74. - Ledamot av Stockholms läns landsting 77-81. Ledamot av förtroendenämnden 83-85, vice ordförande 83-85. Ledamot av styrelsen för Tingsätra vårdhem 74-79.

Föräldrar

Byråassistenten Uno Gustaf Holger Fredman och Astrid Irma Johanna Obberlind

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Flexibelt uttag av arbetstid

  Motion 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A234 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta viktigt för att föräldrar skall kunna kombinera

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I januari 1987 motionerade moderata samlingspartiet för första gången om en lagfäst rätt för alla patienter, som inte kunnat

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringspropositionen Ekonomisk reglering av äldrereformen m.m. Sammanfattning Riksdagen beslöt den 13 december 1990 om riktlinjer för en omfattande

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det som ofta

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringen har i föreliggande proposition redovisat situationen för vad som benämns folkhälsan. I stort är det frågan om en redovisning av statistiska sammanställningar som i sig inte föranleder några

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor

  Motion 1990/91:So69 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So69 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:138 Vissa tandvårdsfrågor Propositionen Propositionen innehåller bland annat ändrad behörighetsreglering för tandhygienister. Skälet är, enligt propositionen, att uppnå en bättre överensstämmelse med den reglering som gäller

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90

  Motion 1990/91:So65 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So65 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av skr. 1990/91:137 Redovisning för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden under budgetåret 1989/90 Regeringen skall enligt beslut av riksdagen varje år redovisa hur den allmänna arvsfondens medel har fördelats under det gångna budgetåret.

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m.

  Motion 1990/91:So61 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So61 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:121 Försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaansvar för primärvård m.m. Propositionen Regeringen föreslår en försöksverksamhet där kommunerna ges befogenhet att erbjuda primärvård. I de fall kommunerna och landstinget är överens

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m.

  Motion 1990/91:Sf43 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf43 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 19990/91:135 Ändrat huvudmannaskap för sjukreseadministrationen m.m. Propositionen I propositionen föreslår regeringen att administrationen av resor i samband med läkarvård och dylikt överförs från de allmänna försäkringskassorna till

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.

  Motion 1990/91:So55 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So55 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m. Propositionen I propositionen föreslår regeringen att socialstyrelsen fråntas ansvaret för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Denna faller i stället under

  Inlämnad
  1991-03-22
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension

  Motion 1990/91:Sf39 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf39 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:119 Särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension Propositionen Regeringen föreslår i propositionen att de pensionärer som genom skatteomläggningen hamnat under socialbidragsnormerna i respektive kommun ersätts med ett

  Inlämnad
  1991-03-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SfU11 1990/91:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub126 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll sid. 1. Sammanfattande inledning6 2. Regeringens förslag6 2.1 Nettotid7 2.2 Finansiering8 3. Våra förslag9 3.1 Den studieförberedande utbildningen10 3.2

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö6 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Inledande sammanfattning Svenskt försvar har under en lång följd av år successivt försvagats. Detta har accentuerats efter 1987 års försvarsbeslut. Trots de

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N88 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken Innehåll 1. Sammanfattande inledning 6 2. Principer för energimarknaderna8 3. Energipropositionen10 3.1 Ett tretydigtdokument10 3.2 Kvarstående osäkerhet10 3.3 Naturgasens framtid11 4. Koldioxidtaket12

  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  --------------------1990/91:NU40 1990/91:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:U10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om de konkreta minskningar av koldioxid och andra

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo105 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Miljöpropositionen ett spel för gallerierna 4 3. 1990-talets utmaningar 5 3.1 Stärk det internationella miljösamarbetet 5 3.2 Prioritering av olika miljömål 6 3.3 Sveriges

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  110
  Utskottsberedning
  -------------------------------------------------------1990/91:JoU30 1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (110 yrkanden): , , 55 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo30 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om redovisning av nollalternativ i samband med

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N52 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett ökat effektuttag från de svenska kärnkraftverken,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk53 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo105 hemställs 1. att riksdagen beslutar att öka differensen mellan skatten på blyad och oblyad bensin i enlighet med vad som anförts i motionen,

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m.

  Motion 1990/91:So43 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So43 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:96 Statsbidrag till missbrukarvård och ungdomsvård m.m. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen att statsbidraget till missbrukar- och ungdomsvården tillfälligt omfördelas på sätt som gör att den brist som i dag råder

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter