Göran R Hedberg (M)

Född år
1943
Avliden
15 december 1995

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1995-12-15

Justitieutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1995-12-15

Lagutskottet

Ledamot
1995-10-10 – 1995-12-15
Suppleant
1994-10-10 – 1995-10-09

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1995/96:82 Ökat ansvar för Konsumentombudsmannen och Konsumentverket på området finansiella tjänster

  Motion 1995/96:L18 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:L18 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:82 Ökat ansvar för Konsumentombudsmannen och Konsumentverket på området finansiella tjänster Med åberopande av att Konsumentverket och Konsumentombudsmannen KO fått eller bör få en allt centralare roll på området finansiella
  Inlämnad
  1995-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:LU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion

  Motion 1995/96:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:L14 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:5 Lag om företagsrekonstruktion I propositionen föreslås en lag om företagsrekonstruktion. Syftet med lagstiftningen är att tillhandahålla ett rättsligt förfarande inom vars ram en näringsidkares verksamhet kan rekonstrueras utan
  Inlämnad
  1995-10-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:10 Års- och koncernredovisning

  Motion 1995/96:L3 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:L3 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1995/96:10 Års- och koncernredovisning I propositionen presenterar regeringen förslag till ändringar i redovisningslagstiftningen, främst till följd av ett antal bolagsrättliga EG-direktiv dir. 4, 7 och 11 samt de redovisningsdirektiv
  Inlämnad
  1995-10-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1995/96:LU4
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare

  Motion 1995/96:So3 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:So3 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av skr. 1995/96:1 Utbytesverksamhet med rena sprutor till narkotikamissbrukare I föreliggande skrivelse föreslår regeringen att försöksverksamheten med utdelning av rena sprutor till narkotikamissbrukare i Malmö och i Lund skall fortsätta. Regeringen
  Inlämnad
  1995-10-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1994/95:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående den svenska kriminalvården

  Motion 1995/96:Ju1 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ju1 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av förs. 1994/95:RR13 Riksdagens revisorers förslag angående den svenska kriminalvården Revisorernas överväganden och förslag har tidigare redovisats i granskningsrapporten 1994/95:3 Den svenska kriminalvården. Granskningen har omfattat den svenska
  Inlämnad
  1995-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JuU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

  Motion 1994/95:Ju25 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju25 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Tillräckligt med poliser en förutsättning för en samlad strategi mot den ekonomiska brottsligheten I skrivelsen lägger regeringen fram en strategi för samhällets samlade
  Inlämnad
  1995-05-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten

  Motion 1994/95:Ju24 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju24 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av skriv. 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Inledning I skrivelsen presenterar regeringen en strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringen framhåller bl.a. att näringslivet
  Inlämnad
  1995-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1994/95:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

  Motion 1994/95:A34 av Sigge Godin m.fl. (fp, m, mp)

  Motion till riksdagen 1994/95:A34 av Sigge Godin m.fl. fp, m, mp med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Ångermanlandskusten till permanent stödområde 2 Regeringen föreslår i prop 1994/95: 161 bland annat att Härnösands och Kramfors kommuner samt de yttre församlingarna i Örnsköldsviks kommun skall också
  Inlämnad
  1995-05-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik

  Motion 1994/95:L47 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L47 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:140 Aktiv konsumentpolitik 1. Inledning 1.1 Konsumentpolitikens mål och inriktning I propositionen presenterar regeringen förslag till mål och inriktning av den framtida konsumentpolitiken. De nationella målen för konsumentpolitiken
  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1994/95:LU32
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:144 Riktlinjer för registeringen av påföljder m.m.

  Motion 1994/95:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju17 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:144 Riktlinjer för registreringen av påföljder m.m. 1. Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen riktlinjer för uppbyggnaden av en ny struktur avseende de brottsregister m.m. som i dag förs hos Rikspolisstyrelsen. Förslaget
  Inlämnad
  1995-04-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård

  Motion 1994/95:So39 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:So39 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen vissa lagändringar i den nya lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård som började gälla den 1 januari 1992. Lagen 1966:293 om beredande
  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd

  Motion 1994/95:L33 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L33 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:151 Droit de suite och längre upphovsrättsligt skydd Sammanfattning I propositionen lägger regeringen fram två förslag i syfte att stärka det upphovsrättsliga skyddet. För det första föreslår regeringen att det införs bestämmelser
  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:LU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:189 Konkursgäldenären

  Motion 1994/95:L31 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L31 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:189 Konkursgäldenären Sammanfattning Regeringens förslag till lagändringar avseende konkursgäldenärens skyldigheter skall ses mot bakgrund av den borgerliga regeringens initiativ till åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten.
  Inlämnad
  1995-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:LU31
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:188 Effektiviseringar på delgivningsområdet

  Motion 1994/95:Ju16 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju16 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1994/95:188 Effektiviseringar på delgivningsområdet Sammanfattning I propositionen lägger regeringen fram förslag till effektiviseringar på delgivningsområdet. Bl.a. föreslås vissa ändringar som gäller information till svarande vid förenklad
  Inlämnad
  1995-04-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten

  Motion 1994/95:T23 av Göran R Hedberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:T23 av Göran R Hedberg m med anledning av prop.1994/95:126 Den framtida trafikadministrativa verksamheten Regeringens förslag innefattar en avsevärd nedtrappning av kundservicen hos länsstyrelserna avseende bilregisterfrågor. Regeringen föreslår att vägverket skall ansvara för telefonservicen
  Inlämnad
  1995-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:TU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • KA 5

  Motion 1994/95:Fö335 av Göran R Hedberg (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö335 av Göran R Hedberg m KA 5 Ansvaret för kustförsvaret utefter hela Norrlandskusten åvilar Norrlandskustens marinkommande MKN i Härnösand. För att tillgodose MKN:s krigsorganisations personalbehov sker utbildning av värnpliktiga huvudsakligen vid Härnösands kustartilleriregemente
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Nya effektiva åtgärder mot ungdomsbrottsligheten

  Motion 1994/95:Ju802 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju802 av Gun Hellsvik m.fl. m Nya effektiva åtgärder mot ungdomsbrottsligheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning2 2. Familjen har ett stort ansvar för att förebygga brott2 3. Skolans ansvar3 4. Sanering av mediavåldet3 4.1 Effektivisera videohandlarnas ansvar4 5. Nationellt brottsförebyggande
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1994/95:JuU17 1994/95:JuU21 1994/95:JuU24 1994/95:KU14 1994/95:SoU26 1995/96:JuU14
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Trafikbrott av utländska medborgare

  Motion 1994/95:Ju708 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ju708 av Gun Hellsvik m.fl. m Trafikbrott av utländska medborgare Det har från flera håll runt om i landet, bl.a. från Malmö och Göteborg, rapporterats att utländska medborgare som befinner sig på tillfälligt besök i Sverige underlåter att betala böter för trafikbrott som de gör sig skyldiga
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JuU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rätt till kreditupplysningskopior m.m.

  Motion 1994/95:N263 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:N263 av Rolf Dahlberg m.fl. m Rätt till kreditupplysningskopior m.m. I Kreditupplysningsutredningens i december 1993 avgiva slutbetänkande SOU 1993:110 föreslås bl.a. att kreditupplysningslagen skall gälla alla företag som bedriver kreditupplysningsverksamhet utan undantag. Utredningen
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konkursrättsliga frågor

  Motion 1994/95:L303 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1994/95:L303 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konkursrättsliga frågor Borgenärsinflytande vid konkurs Insolvensutredningens förslag till lag om företagsrekonstruktion syftar till att öka möjligheterna att rekonstruera verksamheter som kommit i ekonomiska svårigheter och att minska antalet konkurser.
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:LU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter