Göran Ericsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
kriminalinspektör
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Ledamot
1989-05-17 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-27 – 1989-05-17

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1988-10-27 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppl i Justitieutskottet 82/83-88/89, Socialutskottet 82/83-87/88 och Konstitutionsutskottet 88/89-90/91. Led av Justitieutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Hägersten

Utbildning

Verkstadsskola 57-59. Bilmekaniker i försvaret 59-63. Sjöingenjörsexamen 63. Fänrik i flottan 63. Polishögskolan 63-64, högre kursen 69-70. Polisman 65-72, polisinspektör 72, kriminalinspektör 75-. Politisk redaktör för tidningen Forum 76-79. Redaktör för tidningen Alkoholdebatt 77-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, ordf 77-. - Led av styrelsen för Stockholms läns distrikt av Moderata ungdomsförbundet 74-79, led av arbetsutskottet 77-79, Stockholms länsförbund av Moderata samlingspartiet 75-, utbildningsledare 75-82, och Hägerstens moderata förening, ordf 81-85.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av länsbostadsnämnden i Stockholms län 82-85 och kriminalvårdsnämnden 90-94. Led av styrelsen för riksåklagaren 88-92. -- Led av handikappkommittén 83-84.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms kommunfullmäktige 79-82. Led av sociala distriktsnämnden i Enskede 75-79, sociala centralnämnden 80-81, socialnämnden 82 och sociala distriktsnämnden i Hägersten 80-82. Medlare enligt lagen om medling mellan samlevande 74-79.

Föräldrar

Hemmansägaren Ivar Ericsson och Lilly Frida Kristina Lundin

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:176 Ändring i lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

  Motion 1990/91:K97 av Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K97 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:176 Ändring i lagen 1988:205 om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut I propositionen föreslås att lagen 1988:205 om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall tillämpas under ytterligare tre år i avvaktan på en slutlig
  Inlämnad
  1991-05-07
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -----1990/91:KU46 1991/92:KU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:170 En lag om sjukavdrag för statsråden m.m.

  Motion 1990/91:K95 av Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K95 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:170 En lag om sjukavdrag för statsråden m.m. I propositionen lägger regeringen fram förslag till en lag om sjukavdrag för statsråden. Propositionen innehåller emellertid inga förslag gällande samordning av arvoden för riksdagsledamöter
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU48
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:171 En prisinformationslag

  Motion 1990/91:L28 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:L28 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:171 En prisinformationslag I propositionen läggs fram ett förslag till en prisinformationslag. Enligt lagen skall dagligvaror som tillhandahålls genom självbetjäning artikelprismärkas. Enligt vår uppfattning utgör prismärkningen
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K63 av Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K63 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor 1. Inledning Den svenska radio- och TV-politiken har under lång tid varit föremål för intensiv diskussion. Samtidigt har utvecklingen på det tekniska området fortsatt i allt snabbare takt, vilket gjort
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K49 av Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K49 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Inledning Omfattningen av den kommunala verksamheten i vårt land har under 1900-talet genomgått en drastisk förändring. Fram till 1950-talet var den svenska utvecklingen på det kommunala området jämförbar
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:129 Ändringar i rättegångsbalken m.m.

  Motion 1990/91:Ju43 av Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju43 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:129 Ändringar i rättegångsbalken m.m. Husrannsakan i transportmedel vid allvarliga brott I propositionen tas frågan upp om utvidgad rätt att företa husrannskan för att söka efter person som skall gripas, anhållas eller häktas som misstänkt
  Inlämnad
  1991-04-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:123 Fornminnesbrott m.m.

  Motion 1990/91:Kr22 av Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr22 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:123 Fornminnesbrott m.m. För den svenska historien och den kommande dokumentationen av densamma är den nu framlagda propositionen välkommen. Emellertid är skyddet av svenska fornlämningar, både upptäckta sådana och kommande, ej tillfyllest.
  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:KrU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:128 Sjöfylleri m.m.

  Motion 1990/91:L23 av Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:L23 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:128 Sjöfylleri m.m. År efter år har många av riksdagens ledamöter i anslutning till allmänna motionstiden väckt motioner med krav på skärpning och strukturering av arbetet mot sjöfylleri. Detta har naturligtvis grundats på såväl starka
  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:118 Förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m.

  Motion 1990/91:Ju33 av Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju33 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:118 Förslag till lag om särskild kontroll av vissa utlänningar, m.m. 1. Inledning Den nu aktuella propositionen föreslår en lag som skall ersätta den så kallade terroristlagen 1989:530 och bestämmelsen i utlänningslagen 1989:529 om
  Inlämnad
  1991-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m.

  Motion 1990/91:So57 av Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So57 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:120 Den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten, m.m. Nytt verk I propositionen tas frågan upp att samordna den rättspsykiatriska verksamheten inom ett nybildat verk, rättsmedicinalverket. Även om denna verksamhet, liksom rättsmedicinsk
  Inlämnad
  1991-03-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:111 Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m.

  Motion 1990/91:K38 av Anders Björck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K38 av Anders Björck m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:111 Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdområdet m.m. I propositionen föreslås vissa ändringar i sekretesslagen. Vi godtar förslaget att uppgifter skall kunna lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten,
  Inlämnad
  1991-03-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m.

  Motion 1990/91:Ju27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju27 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:98 Bostadsdomstolens och hyresnämndernas sammansättning i vissa fall, m.m. I propositionen föreslås bl.a. att de s.k. intresseledamöterna från fastighetsägarsidan respektive hyresgästsidan i hyresnämnder och bostadsdomstol inte
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m.

  Motion 1990/91:So50 av Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So50 av Göran Ericsson m med anledning av prop. 1990/91:93 Rättsmedicinsk verksamhet, m.m. 1. Nytt statligt verk Den rättsmedicinska verksamheten är, vilket påpekas i propositionen, en viktig verksamhet i det svenska samhället. Det är också en verksamhet som under senare år fått en allt
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:91 Hinder för export av farliga varor

  Motion 1990/91:N17 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N17 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:91 Hinder för export av farliga varor Propositionen innehåller förslag om utökade möjligheter att förbjuda eller annars reglera exporten av farliga varor och kemikalier. Vi motsätter oss förslagen. Anledningen till detta är bl.a.
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konkurrenspolitik

  Motion 1990/91:N294 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N294 av Rolf Dahlberg m.fl. m Konkurrenspolitik Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:L716 hemställs att riksdagen begär att regeringen utfärdar tilläggsdirektiv till utredningen om förstärkt konkurrenspolitik i enlighet med vad som anförts i motionen. Stockholm
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Falsk polisanmälan

  Motion 1990/91:Ju646 av Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju646 av Göran Ericsson m Falsk polisanmälan Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T439 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en särskild lagregel för falsk polisanmälan med en påföljd svarande mot menedsbrottet. Stockholm den 24 januari 1991 Göran Ericsson m
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Våldsbrotten

  Motion 1990/91:Ju630 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju630 av Rolf Dahlberg m.fl. m Våldsbrotten Våldsbrotten ökar Under 1990 anmäldes omkring 1,2 miljoner brott. Detta är sex gånger högre brottslighet än år 1950. Våldsbrotten har under en följd av år ökat stadigt. Det har ifrågasatts om dessa siffror visar verkligökning av våldsbrotten.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Snatteri

  Motion 1990/91:Ju629 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju629 av Rolf Dahlberg m.fl. m Snatteri Snatteri en verksamhet med miljardomsättning År 1980 anmäldes ca 35 000 snatterier, år 1989 drygt 59 000. Det är svårt att uppskatta det totala värdet av de varor som årligen snattas. År 1989 var omsättningen i handeln ca 260 miljarder kronor.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Samhällstjänst

  Motion 1990/91:Ju627 av Birgit Henriksson och Göran Ericsson (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju627 av Birgit Henriksson och Göran Ericsson m Samhällstjänst Samhällstjänst räddadefamilj, löd rubriken på tidningen Nämndemannens framsida i nr 4/90. Ändå har det inte gått lång tid sedan riksdagen fattade beslut om att fängelsestraff i vissa fall skulle få ersättas av samhällstjänst.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Snatteri

  Motion 1990/91:Ju615 av Jerry Martinger m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju615 av Jerry Martinger m.fl. m Snatteri Inledning Butiksstölder och annan brottslighet med anknytning till handeln utgör ett stort samhällsproblem. Många företag drabbas hårt både ekonomiskt och från trivsel- och säkerhetssynpunkt. I denna motion behandlas problemet med snatterier,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter