Göran Åstrand (M)

Född år
1931
Avliden
12 mars 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-02 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1988-04-05 – 1988-06-10

Kulturutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1988-04-08 – 1988-05-04

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-04-08 – 1988-06-10

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1988. Rdl 1988- Suppl i Försvarsutskottet 87/88, Socialförsäkringsutskottet 87/88-90/91, Konstitutionsutskottet 88/89-93/94 och Kulturutskottet 88/89-90/91. Led av Kulturutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Höglandsskolan 50. Bokhandelsmedhjälpare 50-54. Studier vid Svenska bokhandelsskolan 53. Ombudsman i Högerns ungdomsförbund 54-62, förbundsombudsman 63-66. Konsulent i Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 66-79. Förbundsordförande i Studieförbundet Medborgarskolan 88-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Medborgarskolan 70-92, ordförande 88-92, Medborgarskolan i Stockholms län, ordförande 80-84, stiftelsen Barnens Dag 80-85 stiftelsen Stora Sköndal 85-, ordförande 94-, och Kyrkans arbetslivsinstitut, ordförande 87-93. - Ledamot av Moderata samlingspartiets kyrkopolitiska råd.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för riksförsäkringsverket 80-81, Stockholms länsbostadsnämnd, vice ordförande 85-89, socialstyrelsen 87-88 och statens invandrarverk 89-96. Särskild ledamot av kammarrätten i Stockholm 81-89. - Ledamot av kyrkomötet 79-94, ordförande 83-94. - Ledamot av utredningen om den kommunala demokratin 70-77, kommunaldemokratiska kommittén 77-83, 1982 års kyrkokommitté 82-86, kommittén för översyn av instansordningen i utlänningsärenden 89-90, kyrkoberedningen 92-94, personvalskommittén 92-93, 1993 års vallagskommitté 93-94 utredningen om mål- och strukturfrågor inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet 93 samt nomineringsrätts- och valkretskommittén 94-96, ordförande 94-96. Ersättare för ledamot av delegationen för social forskning 74-77. Expert rådet för utvärdering av 1998 års val 98-00.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms kommunfullmäktige 76-88. Led av barnavårdsnämnden 70-74, sociala sammanläggningsnämnden 74, sociala centralnämnden 75-81, 2:e vice ordf 77-81, socialnämnden 82-88, 2:e vice ordf 82-88, och valnämnden 83-88, vice ordf 83-86, ordf 87-88. Led av styrelsen för AB Stockholmshem 77-79, AB Svenska Bostäder 79-86, vice ordf 79-86, och AB Familjebostäder 86-89. Led av bostadsförmedlingsnämnden i kommunalförbundet för Stor-Stockholms bostadsförmedling 77-88, vice ordf 77-79, ordf 80-88. - Led av kyrkofullmäktige i Johannes församling 76-, ordf 81-. Led av kyrkorådet 76-91. Ordf i Stockholms stifts stiftsting 79-88 och Stockholms stifts stiftsfullmäktige 89-94. Ledamot av kyrkomötet 83-, ordförande 83-95, - Led av Stockholms läns landsting 74-76. Led av arbetsvårdsnämnden 74-76.

Litteratur

Bl a Kommuner på 70-talet (1970), Kommunal vardag (1975) och Ditt uppdrag i fädernas kyrka (1988). Minnesskriften Kyrkomötet 125 år. 1868--1993 (1994).

Föräldrar

Bankkamreren Gunnar Åstrand och Stina Lagerberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m.

  Motion 1992/93:So41 av Göran Åstrand och Gullan Lindblad (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So41 av Göran Åstrand och Göran Lindblad m med anledning av prop. 1992/93:160 Husläkare m.m. Lagen om husläkare är en rättighetslagstiftning som syftar till att stärka patienternas ställning i sjukvården där valfriheten för den enskilda individen är den viktigaste ingrediensen. Lagens

  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturstödets användning

  Motion 1992/93:Kr241 av Göran Åstrand och Hugo Hegeland (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Kr241 av Göran Åstrand och Hugo Hegeland m Kulturstödets användning Stöd kulturen inte dess byråkrati Kulturen engagerar ett stort antal människor och uppvisar en spännande och vital bredd. Kulturen är en källa till upplevelser och glädje, den ger oss nya dimensioner och berikar våra

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stockholms situation och framtida utveckling

  Motion 1992/93:A444 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:A444 av Mikael Odenberg m.fl. m Stockholms situation och framtida utveckling Sverige och Stockholm upplever för närvarande en ekonomisk nedgång som saknar motsvarighet under efterkrigstiden. Stockholm som Sveriges huvudstad, och i viktiga avseenden dess motor, har kommit att drabbas

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1992/93:AU13 1992/93:AU18 1992/93:FiU29 1992/93:JuU21 1992/93:JuU36 1992/93:SkU33 1992/93:SoU17 1992/93:TU19 1992/93:TU35 1992/93:UbU14 1992/93:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Registrering av bostadsrätter

  Motion 1992/93:Bo406 av Göran Åstrand (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo406 av Göran Åstrand m Registrering av bostadsrätter Bostadsrätten som boendeform har ökat avsevärt under senare år och omfattar i dag till stor del även småhus villor och radhusTotalt finns det i Sverige ca 13 000 bostadsrättsföreningar med ca 600 000 bostadsrättslägenheter. Gällande

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upprustningen av Nääs slott

  Motion 1992/93:Bo212 av Göran Åstrand (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo212 av Göran Åstrand m Upprustningen av Nääs slott I svenskt kulturliv intar Nääs slott en ytterst värdefull och närmast unik plats. Det gamla och kulturhistoriskt intressanta slottet fick sin särskilda plats och sin särprägel när Nääs på 1870-talet blev slöjdlärarseminarium och successivt

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sedan mer än tio år förekommer i Stockholms län en inomregional skatteutjämning administrerad genom landstinget och finansierad

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi95 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Inledning I del II av årets kompletteringsproposition framlägger regeringen på basis av kommunalekonomiska kommitténs

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag

  Motion 1991/92:K19 av Göran Åstrand och Bertil Danielsson (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:K19 av Göran Åstrand och Bertil Danielsson m med anledning av prop. 1991/92:85 Ny kyrkolag När regeringen nu presenterar den nya kyrkolagen innebär det att kyrkohistoria skrivs eftersom därmed de sista resterna av 1686 års kyrkolag utmönstras ur lagstiftningen. Det är värdefullt och önskvärt

  Inlämnad
  1992-03-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturadministration

  Motion 1991/92:Kr239 av Göran Åstrand m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Kr239 av Göran Åstrand m.fl. m Kulturadministration Ett fritt, kreativt, flexibelt kulturliv förutsätter en betydande självständighet såväl i den konstnärliga utformningen som beträffande de ekonomiska och administrativa förutsättningarna. En samhällsstyrning t.ex. till förmån för det

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stockholmsregionens utveckling

  Motion 1991/92:A455 av Filip Fridolfsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:A455 av Filip Fridolfsson m.fl. m Stockholmsregionens utveckling Inledning Stockholm är en stad med möjligheter. Sveriges huvudstad är inte bara ett administrativt centrum, utan framför allt stockholmarnas hembygd en stad präglad av mångfald, dynamik och möjligheter. Att Stockholmsregionen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  31
  Utskottsberedning
  ---------------1991/92:AU13 1991/92:AU15 1992/93:AU18
  Riksdagsbeslut
  (31 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • En vertikal skolorganisation

  Motion 1991/92:Ub271 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub271 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m En vertikal skolorganisation En vertikal skolorganisation innebär att de tre grundskolestadierna samt gymnasiestadiet återfinns inom samma skolorganisation och därmed i allmänhet inom samma skolbyggnad. Partiell vertikalitet sträcker sig i allmänhet

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäljning av vin och öl i livsmedelsbutiker

  Motion 1991/92:So263 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:So263 av Mikael Odenberg m.fl. m Försäljning av vin och öl i livsmedelsbutiker Inledning Under senare tid har den alkoholpolitiska debatten intensifierats. Sveriges ansökan om inträde i den Europeiska Gemenskapen har rest frågor om möjligheterna att bibehålla det statliga monopolet på

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1990/91:17 Riksdagens revisorers förslag angående den svenska hälso- och sjukvården

  Motion 1991/92:So3 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:So3 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av förs. 1990/91:17 Riksdagens revisorers förslag angående den svenska hälso- och sjukvården Vi biträder revisionens förslag i stora drag. Dock har vi några centrala invändningar, som sammanfaller med den reservation som ledamöterna i revisionen

  Inlämnad
  1991-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf58 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf58 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Inledning Regeringen har i propositionen redogjort för behovet av en ny syn på flykting- och immigrationspolitiken. Vi konstaterar att regeringen i stor utsträckning anammat

  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

  Motion 1990/91:Sf52 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf52 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m. Propositionen I propositionen föreslås att en sjuklön/arbetsgivarperiod om 14 dagar skall införas fr.o.m. den 1 januari 1992 i enlighet med riksdagens beslut i december 1990. Sjuklönen skall vara 75 procent

  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:LU32 1990/91:SfU18 1991/92:LU8
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi44 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi44 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition ADB-stöd inom socialförsäkringen I proposition 1990/91:150 bil. I:3 konstateras att socialförsäkringsområdet behöver

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So97 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I januari 1987 motionerade moderata samlingspartiet för första gången om en lagfäst rätt för alla patienter, som inte kunnat

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So96 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringspropositionen Ekonomisk reglering av äldrereformen m.m. Sammanfattning Riksdagen beslöt den 13 december 1990 om riktlinjer för en omfattande

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So74 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Alkoholpolitiken Den svenska alkoholpolitiken har under en alltför lång tid varit koncentrerad kring det s.k. totalkonsumtionsbegreppet. I detta syfte tvingas alla människor underkasta sig det som ofta

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:So73 av Sten Svensson m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Regeringen har i föreliggande proposition redovisat situationen för vad som benämns folkhälsan. I stort är det frågan om en redovisning av statistiska sammanställningar som i sig inte föranleder några

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Filter