Eva Eriksson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
förskollärare
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Miljö- och jordbruksutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Krigsdelegationen

Ledamot
1995-02-14 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

  Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. fp, c, m, s, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre generationen.

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:UbU20
 • med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

  Motion 1997/98:Jo66 av Eva Eriksson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo66 av Eva Eriksson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Det är bra att regeringen nu äntligen är färdig med översynen av de svenska miljömålen. Miljömålen har reducerats från att ha varit över 170 till att nu

  Inlämnad
  1998-05-29
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  ---------------1997/98:JoU27 1998/99:SkU13
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So51 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So51 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Mänskliga Sverige 1 Sammanfattning Regeringens äldrestrategi är välmenande men förslår inte. Det ter sig förståeligt att regeringen önskar skjuta på behandlingen av äldrepropositionen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi19 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi19 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning  3 2 Folkpartiets prioriteringar  4 2.1 Ett nytt mål för sysselsättningspolitiken  4 2.2 Jobben det måste löna sig att anställa och växa  5 2.3 Nästa steg: lägre skatt för

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo55 av Eva Eriksson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo55 av Eva Eriksson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken är en av de centrala delarna i EU:s gemensamma arbete. Jordbrukspolitiken, Common

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A33 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:A33 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd 1 Inledning Målet för regionalpolitiken måste vara att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Politiska insatser kan i begränsad omfattning utjämna skillnaderna

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1997/98:AU11 1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Kvinnovåldskommissionen tillsattes 1993 av dåvarande social- och jämställdhetsministern Bengt Westerberg. Kommissionens slutbetänkande låg färdigt redan i juni 1995. Sedan dess har förslaget legat i

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  51
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (51 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

  Motion 1997/98:K17 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K17 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag Inledning Informationstekniken medför många positiva möjligheter för ett samhälles utveckling men innebär också risker. Därför måste vår lagstiftning ge starkt skydd dels för medborgarnas personliga integritet,

  Inlämnad
  1998-02-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:KU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden - grundlagsfrågor

  Motion 1997/98:K26 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K26 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor 1 Religionsfrihet Religionsfriheten är en del av de medborgerliga fri- och rättigheterna som omfattar rätten att hysa och uttrycka personliga övertygelser. Den innebär också att var

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

  Motion 1997/98:K21 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K21 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Sammanfattning och inledning Övergrepp på barn kan inte accepteras. Det är den självklara utgångspunkten för Folkpartiet

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

  Motion 1997/98:Jo37 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo37 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk En förlorad möjlighet Inledning Att försöka samla miljölagar till en miljöbalk är något som utretts sedan slutet av 1980- talet. Den borgerliga regeringen lämnade under förra mandatperioden fram ett förslag

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:JoU20 1997/98:KU30
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • kärnbränslehantering

  Skriftlig fråga 1997/98:684 av Eriksson, Eva (fp)

  Fråga 1997/98:684 av Eva Eriksson fp till miljöministern om kärnbränslehantering Svensk Kärnbränslehantering SKB har ansvar för att ta hand om Sveriges radioaktiva avfall. SKB söker att finna en lämplig plats för ett djupförvar för det använda kärnbränslet och genomför i dag på ett antal platser s.k. förstudier. Storuman

  Inlämnad
  1998-04-29
  Besvarare
  miljöminister Anna Lindh (S)
 • koldioxidskatt för höghastighetsfärjor

  Skriftlig fråga 1997/98:683 av Eriksson, Eva (fp)

  Fråga 1997/98:683 av Eva Eriksson fp till kommunikationsministern om koldioxidskatt för höghastighetsfärjor Vi har nu sex linjer med höghastighetsfärjor runt våra kuster. Det har medfört nya problem med svallvågor, stranderosion och osäkerhet för mindre båtar i närheten. Men den allra viktigaste frågan är ändå de föroreningar

  Inlämnad
  1998-04-29
  Besvarare
  kommunikationsminister Ines Uusmann (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen

  Motion 1997/98:Jo24 av Eva Eriksson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo24 av Eva Eriksson fp med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Sverige är i många avseenden ett föregångsland i fråga om djurskydd. Inom EU och i andra internationella sammanhang bedriver Sverige ett ambitiöst och framgångsrikt arbete. I vårt land finns idag ett

  Inlämnad
  1997-12-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen

  Motion 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi5 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen 1 Sammanfattning Folkpartiet anser att det ligger i Sveriges intresse att delta i EMU:s tredje etapp från starten i januari 1999. Regeringens förslag till svenskt utanförskap

  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Konsumentpolitiken

  Motion 1997/98:L706 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:L706 av Lars Leijonborg m.fl. fp Konsumentpolitiken Det bästa sättet att hävda konsumenternas intressen är marknadsekonomi med fri etableringsrätt, fri konkurrens och fri handel med omvärlden. Marknadsekonomin skapar valfrihet och ger utrymme för enskilda människors initiativ. Marknadsekonomin

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr602 av Eva Eriksson och Karin Pilsäter (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr602 av Eva Eriksson och Karin Pilsäter fp Folkbildning Vi lever i ett höghastighetssamhälleDet sker just nu stora förändringar både vad gäller organisatoriska förändringar och värderingsförändringar. Vi står på tröskeln inför milleniumskiftet. I en sådan tid kan sällan finnas färdiga lösningar

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. fp Kulturpolitiken 1 Inledning 1.1 Personlighet Den enskilda människan är Folkpartiets utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Vi har alla vår egen personlighet och våra drömmar om framtiden. Vi är utrustade med förnuft, känsla, samvete, förmåga

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:AU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:KrU1 1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Mediapolitik

  Motion 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. fp Mediapolitik 1 Sammanfattning Public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television bör ha en tydlig kvalitetsinriktning och inte konkurrera om största möjliga publik. De ska vara ett alternativ i mediebruset. Det viktigaste för tidningarna är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU11 1997/98:KrU11 1997/98:KU1 1997/98:KU16 1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Konkurrenspolitik

  Motion 1997/98:N309 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N309 av Lars Leijonborg m.fl. fp Konkurrenspolitik Innehåll 1 Inledning  2 Hotet mot jobben  3 Varför sätts konkurrensen ur spel 4 Konkurrensen på den svenska marknaden  5 Ökad konkurrens i Sverige  6 Medlemskap i EMU 1999  7 Fullfölj valfrihetsrevolutionen  8 Nej till kommunala bolag 

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU6 1997/98:BoU5 1997/98:FöU2 1997/98:NU10 1997/98:NU9 1997/98:SoU1 1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Filter