Erkki Tammenoksa (S)

Född år
1935
Avliden
12 oktober 2017

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-01-13 – 1985-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
1985-10-14 – 1988-11-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1983-91. Suppl i Skatteutskottet 82/83-90/91 och Kulturutskottet 85/86. Led av Kulturutskottet 85/86-90/91.

Bostadsort

Skärholmen

Utbildning

Realexamen i Finland 53. Byggnadsarbetare 54-55. Metallarbetare i Stockholm 55-66. Föreståndare för Stockholms läns LO-distrikts invandrarbyrå 66-67. Assistent vid Stockholm Immigrant Service 67-69. Byråsekreterare vid statens invandrarverk 69-73, byrådirektör 73-75. 1:e byråsekreterare vid Stockholms läns vuxenutbildningsnämnd, senare centrala studiestödsnämnden, 75-80, byrådirektör 80-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Sverigefinska riksförbundet 76-79, ordf i förbundsrådet 91-93, och Axevalla folkhögskola 91-93. - Led av styrelsen för Svenska Metallindustriarbetarförbundets verkstadsklubb vid L M Ericsson i Älvsjö 64-66. - Led av styrelsen för Finska SAP-föreningen i Stockholm, ordf 67 och 72-75, Skärholmen-Hägerstens finska SAP-förening, ordf 78-92, Stockholms arbetarekommuns 12:e krets 86-95 och Sätra SAP-förening 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för konstfackskolan 78-84, vice ordf 79-84, och statens institut för läromedelsinformation/läromedel 83-92. Led av delegationen för invandrarforskning 86-90, ordf 86-90, och utlänningsnämnden 92-. Nämndeman i kammarrätten i Stockholm 91-93. - Led av kontokortskommittén 83-84 och artistbeskattningskommittén 85-89.

Kommunala uppdrag

Led av Stockholms kommunfullmäktige 74-82. Led av kulturnämnden 74-85 kommunala handikapprådet 74-82, konstnämnden för utsmyckning av offentliga platser 92, ordf 92, och konstrådet 93-95, ordf 93-95.

Föräldrar

Diplomingenjören Olavi Tammenoksa och Elma Kaarna

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K91 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:K91 av Erkki Tammenoksa m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Radio/TV-sändningar på minoritets- och invandrarspråk Ett politiskt beslut har fattats om en omorganisation av Sveriges Radio inför nästa avtalsperiod. Uppdraget att sända radio- och TV-program i
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1990/91:Sf22 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf22 av Erkki Tammenoksa m.fl. s med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken Konsumentupplysning till invandrare Inledningsvis måste vi konstatera att regeringens skrivelse om invandrar- och flyktingpolitiken är en utmärkt rapport om vad som har förevarit och vad
  Inlämnad
  1991-02-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken

  Motion 1990/91:Sf21 av Inga-Britt Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf21 av Inga-Britt Johansson m.fl. s med anledning av skr. 1990/91:77 Invandrar- och flyktingpolitiken Skrivelsen tar bl.a. upp äldre invandrares särskilda problem. Man konstaterar att man på många håll saknar kunskaper om och erfarenheter av de äldre invandrarnas situation. En fråga
  Inlämnad
  1991-02-01
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag vid boende i kooperativ hyresrätt

  Motion 1990/91:Bo231 av Erkki Tammenoksa och Margareta Persson (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo231 av Erkki Tammenoksa och Margareta Persson s Bostadsbidrag vid boende i kooperativ hyresrätt Vid bestämmande av bostadsbidrag anses som bostadskostnad normalt den kostnad som bidragstagaren har för januari månad det kalenderår som bidraget avser. Vissa tillägg till denna kostnad kan
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Invandrarakademikernas arbetssituation

  Motion 1990/91:A241 av Berndt Ekholm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:A241 av Berndt Ekholm m.fl. s Invandrarakademikernas arbetssituation Trots att arbetsmarknadsläget varit gott har arbetslösheten bland invandrare och flyktingar varit hög, i storleksordningen dubbelt så stor som för infödda svenskar. Detta gäller även akademikergruppen. För denna grupp
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till miljonprogrammets bostadsområden

  Motion 1990/91:Bo204 av Barbro Evermo Palmerlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo204 av Barbro Evermo Palmerlund m.fl. s Stöd till miljonprogrammets bostadsområden Storstadsutredningen har valt att kalla sitt slutbetänkande Storstadsliv hårda villkor, rika möjligheterIngenstans passar den titeln så väl in som på miljonprogrammets bostadsområden. I stadsdelar som
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Meddelande till kommunen om lediga lägenheter

  Motion 1990/91:Bo407 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo407 av Anita Johansson m.fl. s Meddelande till kommunen om lediga lägenheter Kommunen har ansvaret för bostadsförsörjningen. I många kommuner finns en skyldighet för hyresvärdar att lämna lediga lägenheter till kommunens bostadsförmedling. Det har framkommit att lägenheter som blir
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Finska som ett nordiskt minoritetsspråk i Sverige

  Motion 1990/91:U508 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U508 av Erkki Tammenoksa m.fl. s Finska som ett nordiskt minoritetsspråk i Sverige Med glädje mottogs beskedet om Finlands riksdags beslut om att behålla det svenska språket som ett obligatoriskt ämne för finsktalande elever på högstadiet i Finland. Några svenska dagstidningar tog emellertid
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:UU23 1991/92:UU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Hemspråksundervisningen

  Motion 1990/91:Ub299 av Lahja Exner m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub299 av Lahja Exner m.fl. s Hemspråksundervisningen I regeringens proposition 1990/91:100 föreslås att sektorsbidraget till kommunerna minskas med 300 milj.kr. Besparingen görs genom att man förändrar gällande gruppstorlekar inom hemspråksundervisningen samt att man i större omfattning
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolverkets organisation

  Motion 1990/91:Ub266 av Lahja Exner m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub266 av Lahja Exner m.fl. s Skolverkets organisation Skolöverstyrelsen kommer att omorganiseras i år och omvandlas till skolverket. Länsskolnämnderna avvecklas och kommunernas ansvar ökar. I grundskolan finns det ca 63 000 elever med invandrarbakgrund. Av dem är 33 elever med finska
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Folkrättsligt skydd mot kärnvapenkrig av misstag

  Motion 1990/91:U422 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:U422 av Stig Gustafsson m.fl. s Folkrättsligt skydd mot kärnvapenkrig av misstag Representanter för samtliga sex riksdagspartier samt nio svenska yrkesgrupper mot kärnvapen anordnade den 14-16 november 1990 en internationell konferens i syfte att utarbeta ett aktionsprogram mot kärnvapenkrig
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd till kvinnojourer

  Motion 1990/91:So254 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So254 av Margareta Persson m.fl. s Stöd till kvinnojourer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ju813 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av årligt verksamhetsbidrag till kvinnojourer. Stockholm
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Minskning av mörkerolyckor

  Motion 1990/91:T416 av Erkki Tammenoksa (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:T416 av Erkki Tammenoksa s Minskning av mörkerolyckor Antalet dödsolyckor har under en rad år ökat, men trenden verkar nu bruten. Ändå omkommer årligen ca 900 personer i trafiken. Mörker och dålig sikt är orsak till många av dödsolyckorna. I diskussionen om åtgärder för att minska trafikolyckorna
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brottsoffer

  Motion 1990/91:Ju813 av Margareta Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju813 av Margareta Persson m.fl. s Brottsoffer Stödet till dem som råkat ut för brott har förbättrats under den senare tiden. I regeringens budgetproposition redovisas olika åtgärder som vidtagits för att förbättra brottsoffrens situation. Trots detta är stödet fortfarande otillräckligt.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan

  Motion 1990/91:Ub22 av Lahja Exner m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub22 av Lahja Exner m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:18 Ansvaret för skolan I regeringens proposition om ansvaret för skolan förordas en ny beräkningsmodell för specialresurser. I beräkningsmodellen skall hänsyn tas till de kommuner som har haft ett relativt sett större behov av
  Inlämnad
  1990-10-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:14 Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m.

  Motion 1990/91:So14 av Lena Boström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1990/91:So14 av Lena Boström m.fl. s med anledning av prop. 1990/91:14 Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. Språkets betydelse för de äldre invandrarnas integration har klarlagts i flera undersökningar. De äldre tenderar att tappa bort sitt andra språk och återgår till
  Inlämnad
  1990-10-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning

  Motion 1989/90:So34 av Erkki Tammenoksa och Catarina Rönnung

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:So34 av Erkki Tammenoksa och Catarina Rönnung båda s med anledning av prop. 1989/90:90 om forskning Invandrarforskning i forskningspropositionen Regeringens förslag i den forskningspolitiska propositionen är mycket glädjande
  Inlämnad
  1990-03-20
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:86 om åtgärder mot etnisk diskriminering m.m.

  Motion 1989/90:Sf52 av Erkki Tammenoksa (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf52 av Erkki Tammenoksa s med anledning av prop. 1989/90:86 om åtgärder mot etnisk diskriminering m.m. I proposition 1989/90:86, s. 1-18, behandlar statsrådet på ett utmärkt sätt ideologiska och principiella spörsmål avseende
  Inlämnad
  1990-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1989/90:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m.m.

  Motion 1989/90:Sf56 av Eva Johansson m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf56 av Eva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1989/90:105 om samordnat flyktingmottagande och nytt system för ersättning till kommunerna, m.m. I propositionen föreslås ett schablonbidrag till kommunerna för att täcka kostnaderna
  Inlämnad
  1990-03-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1989/90:SfU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Stöd till forskning vid baltiska universitet

  Motion 1989/90:U535 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:U535 av Erkki Tammenoksa m.fl. s Stöd till forskning vid baltiska universitet Det är glädjande att regeringen föreslår i budgetpropositionen, med hänsyn till de historiska händelserna i Östeuropa, 1 miljard kronor under en treårsperiod
  Inlämnad
  1990-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1989/90:UU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter