Erik Holmkvist (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
företagare
Född år
1929
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985-91. Suppl i BoU 85/86 och 88/89--90/91, AU 85/86--90/91 och NU 85/86--87/88.

Bostadsort

Luleå

Utbildning

Folkhögskola 51--52. Egen företagare 56--. Landstingsråd och oppositionsledare i Norrbottens län 79--85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Hakonbolaget i Västerås, vice ordf 67--74, ICA:s centralstyrelse, Sv Företagareförbundet och dess AU 80-- samt Norrbottens handelskammare, ordf 79--86. -- Led av styrelsen för Moderata samlingspartiets Luleåkrets 75--85 och länsförbundet i Norrbottens län, vice ordf 76--85, ordf 85--88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för länsstyrelsen i Norrbottens län 80--85 och försvarets lekmannanämnd i Luleå 82--88. -- Led av glesbygdsdelegationen 88--89.

Kommunala uppdrag

Led av Luleå stadsfullmäktige 67--70. Led av drätselkammaren. -- Led av Luleå kommunfullmäktige 71--73 och 80--85. Led av kommunstyrelsen 80--82. Led av hamnstyrelsen 82--85. -- Led av styrelsen för Luleå trafikbolag 82--85. -- Led av Norrbottens läns landsting 82--85. Led av landstingets FU 82--85. Led av tekniska nämnden 82--85 och styrelsen för länstrafikbolaget i Norrbottens län.

Föräldrar

Sågverksarbetaren John Holmkvist och Helga Blombäck

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti

  Motion 1990/91:Bo76 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo76 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti Lagförslaget bygger på det förslag om entreprenadgarantilag som under våren 1990 lades fram av bostadsdepartementets arbetsgrupp för frågor som rör s.k. sjuka hus. Arbetsgruppen förordade

  Inlämnad
  1991-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi43 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition 1. Inledning Den ekonomiska politik som de socialdemokratiska regeringarna har fört sedan 1982 har lett till att arbetslösheten

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering

  Motion 1990/91:A40 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A40 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering 1. Sammanfattning Arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer är mycket viktigt. Regeringen har försökt ge intrycket av att det finns starka politiska motsättningar kring arbetsmiljöfrågorna. Så

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:AU22
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:146 Ändring i plan- och bygglagen (1987:10), m.m.

  Motion 1990/91:Bo72 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo72 av Knut Billing m.fl. m med anledning av proposition 1990/91:146 om ändring i plan- och bygglagen 1987/10m.m. I propositionen föreslås vissa förändringar i plan- och bygglagen PBL m.m. Vi kommer nedan att redovisa i vilka avseenden vi har en från propositionen avvikande uppfattning.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m.

  Motion 1990/91:Bo62 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo62 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:145 Byggnaders inomhusmiljö m.m. I propositionen lämnas förslag bland annat gällande funktionskontroll av ventilationssystem. Vi har inget att erinra mot förslagen i propositionen, utom i ett avseende. Enligt regeringen skall byggnadsnämnd

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91

  Motion 1990/91:Bo60 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo60 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:125 Förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 I propositionen föreslås bland annat ett anslag om 44 500 000 kronor till utveckling av ett ADB-system för bostadsadministrationen. Av propositionen framgår

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.

  Motion 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo59 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m. I propositionen behandlas vissa frågor som sammanhänger med det nya system för bostadsfinansiering som en socialistisk majoritet i riksdagen tidigare beslutat om. Moderata

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m.

  Motion 1990/91:A23 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A23 av Sonja Rembo m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m. 1. Sammanfattning Jämställdhet är en fråga om attityder hos både kvinnor och män. Endast indirekt kan sådana attityder påverkas genom politiska beslut. Ett viktigt inslag är dock lagstiftningen

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling

  Motion 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo50 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:109 Avgifter vid kommunal bostadsförmedling Sverige har en bostadsmarknad i obalans. Trots att det finns betydligt fler bostäder än hushåll köar många efter en bostad. Den hittills förda socialistiska bostadspolitiken har motverkat

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:110 Bostadsbidrag för år 1992

  Motion 1990/91:Bo44 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo44 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:110 Bostadsbidrag för år 1992 Propositionen innehåller förslag om höjda inkomstgränser för bostadsbidrag och höjda gränser för lägsta bidragsgrundande bostadskostnad för olika kategorier av boende. Den moderata utgångspunkten

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:BoU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub103 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, v, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub103 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, v, mp med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning Folkrörelserna och folkbildningen har en lång erfarenhet av ledarutbildning. Under 1960-talet etablerades olika former av utbildningar, vilka oftast var knutna till folkhögskolan. Ett flertal

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m.

  Motion 1990/91:Bo20 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo20 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:92 Förslag till ny bostadsrättslag, m.m. Inledning Bostadsrätt är en form av boende som efterfrågas av många. Andelen lägenheter med bostadsrätt uppgår till 15 procent av det totala bostadsbeståndet. Genom god omvårdnad, sparsamhet

  Inlämnad
  1991-03-04
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1990/91:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Kollektiva försäkringsformer

  Motion 1990/91:N285 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N285 av Sonja Rembo m.fl. m Kollektiva försäkringsformer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A756 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kollektiva försäkringsformer. Stockholm den 23 januari 1991 Sonja

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Svensk medverkan i Mittnordenprojektet

  Motion 1990/91:N270 av Eva Björne m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N270 av Eva Björne m.fl m Svensk medverkan i Mittnordenprojektet Mittnordenprojektet är en samnordisk geovetenskaplig satsning. Sverige, Norge och Finland har i Nordiska Rådet överenskommit om detta samarbete. Industrimineral och malmförande formationer skall kartläggas med hjälp av

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors rättstrygghet

  Motion 1990/91:Ju632 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju632 av Sonja Rembo m.fl. m Kvinnors rättstrygghet Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A808 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kvinnors rättstrygghet. Stockholm den 23 januari 1991 Sonja Rembo m Anders

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bestämmelser i RF om negativ föreningsrätt, m.m.

  Motion 1990/91:K238 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K238 av Sonja Rembo m.fl. m Bestämmelser i RF om negativ föreningsrätt, m.m. Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A755 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring i regeringsformen för att säkerställa den negativa föreningsrätten, 2.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:KU38 1990/91:KU46
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadsanslag m.m.

  Motion 1990/91:A267 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A267 av Sonja Rembo m.fl. m Arbetsmarknadsanslag m.m. Inledning I denna motion behandlas en del frågor kring riksdagens styrning av arbetsmarknadsverkets verksamhet och medelstilldelning. Våra övergripande synpunkter och förslag beträffande arbetsmarknadspolitiken återfinns i vår kommittémotion

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  21
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:AU11 1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (21 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1990/91:A266 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A266 av Sonja Rembo m.fl. m Arbetsmarknadspolitiken Satsa på tillväxt och Du får sysselsättning. Satsa på sysselsättning och Du får allt annat än tillväxt.Parkinsons fjärde lag Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 Spolitiken: Arbetslöshetens stålbad3 1.2 Från efterkrigsprogram till tredje vägen4

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:AU11 1990/91:AU12 1990/91:AU20
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • Regionalpolitiken

  Motion 1990/91:A492 av Sonja Rembo m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A492 av Sonja Rembo m.fl. m Regionalpolitiken Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 3 3. Regionalpolitik i olika perspektiv 4 3.1 Den centraliserade statsmakten 4 3.2 Storstäder och regionala tillväxtcentra 5 4. Viktiga faktorer för regional utveckling 5 4.1 Klimat och miljö

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1990/91:AU13 1990/91:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Anslag under bostadsdepartementets huvudtitel m.m.

  Motion 1990/91:Bo230 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo230 av Knut Billing m.fl. m Anslag under bostadsdepartementets huvudtitel m.m. Moderata samlingspartiet har i partimotion Valfrihet i boendet och kommittémotionerna Stärk de boendes ställning och Plan- och bygglagstiftningen m.m. redovisat partiets bostadspolitiska grundsyn samt förslag

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1990/91:BoU11 1990/91:BoU12 1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Filter