Erik Arthur Egervärn (C)

Född år
1937
Avliden
18 januari 2023

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1982-04-19 – 1982-05-19
Ordinarie
1981-11-01 – 1981-11-30
Ordinarie
1981-03-10 – 1981-04-10

Riksdagsledamot

Ersättare
1992-10-14 – 1992-11-19

Försvarsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1992-10-14 – 1992-11-19

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-29
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2002-05-31 – 2002-06-12
Suppleant
2002-01-17 – 2002-01-18
Suppleant
1999-03-23 – 1999-09-13
Suppleant
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1996-10-21 – 1996-11-20

Lagutskottet

Suppleant
1992-10-14 – 1992-11-19

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr17 av Birgitta Sellén m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en utredning för att belysa det statligt stödda kulturstödet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub24 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning 1 Inledning I ett samhälle där kunskaper är en viktig grund för ekonomisk utveckling och tillväxt

  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Det frivilliga försvaret

  Det frivilliga försvaret

  Betänkande 2001/02:FÖU12

  Riksdagen beslutade om riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten. Riksdagen beslutade också godkänna regeringens förslag till inriktning av hemvärnsförbanden inom de nationella skyddsstyrkorna.

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  20, 1 minuter
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-23
  Beslut
  2002-05-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Samhällets säkerhet och beredskap

  Samhällets säkerhet och beredskap

  Betänkande 2001/02:FÖU10

  Riksdagen beslutade om bl.a. mål för politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. Vidare beslutades att det den 1 juli 2002 ska inrättas en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och vid höjd beredskap. Det ska vara

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  7, 1 minuter
  Justering
  2002-05-14
  Debatt
  2002-05-23
  Beslut
  2002-05-23
 • med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser

  Motion 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:U6 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av förs. 2001/02:RR17 Riksdagens revisorers förslag angående internationella freds- och hjälpinsatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av implementering av

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:UU5 2004/05:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub20 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte ha någon övre åldersgräns för rekryteringsbidraget. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001

  Motion 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:U2 av Marianne Andersson m.fl. c med anledning av skr. 2001/02:160 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i ett tidigt skede bör förankra beredningen

  Inlämnad
  2002-03-21
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor

  Motion 2001/02:Ub16 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub16 av Sofia Jonsson m.fl. c med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anmälnings- och köavgifter som enbart handlar om direkta administrationskostnader bör vara möjliga

  Inlämnad
  2001-11-07
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Nätavgifter för anslutning av vindkraft

  Motion 2001/02:N292 av Erik Arthur Egervärn (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:N292 av Erik Arthur Egervärn c Nätavgifter för anslutning av vindkraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär hos regeringen en utredning för att tillgodose synpunkterna avseende orättvisa nätavgifter. Motivering Enligt nuvarande ellag, som när det gäller vindkraft är skriven för

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU9
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Vattenkraften

  Motion 2001/02:N231 av Birgitta Sellén och Erik Arthur Egervärn (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:N231 av Birgitta Sellén och Erik Arthur Egervärn c Vattenkraften Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för en återföring av pengar från vattenkraftsproduktionen till kommuner och regioner där

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:NU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Industrihistoriska byggnader

  Motion 2001/02:Kr236 av Lena Ek och Erik Arthur Egervärn (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr236 av Lena Ek och Erik Arthur Egervärn c Industrihistoriska byggnader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till kulturhistoriskt och industrihistoriskt intressanta anläggningar som fortfarande är i drift. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

  Motion 2001/02:Kr343 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr343 av Birgitta Sellén m.fl. c Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt följande uppställning:

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • Auktoriserade revisorer

  Motion 2001/02:L307 av Lena Ek och Erik Arthur Egervärn (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:L307 av Lena Ek och Erik Arthur Egervärn c Auktoriserade revisorer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om åtgärder för att öka möjligheten att förena småbarn med ett yrke som auktoriserad eller godkänd revisor. Motivering

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Högre utbildning

  Motion 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub552 av Sofia Jonsson m.fl. c Högre utbildning Sammanfattning Kunskap är en av de pelare som både människors och samhällets trygghet och välfärd vilar på. Högre utbildning är viktig för näringslivet och vår gemensamma välfärd och betyder mycket för enskilda människors trygghet. Utbildning

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:AU5 2001/02:SoU11 2001/02:UbU1 2001/02:UbU11 2001/02:UbU2 2001/02:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Motion 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub534 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Motion 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub524 av Sofia Jonsson m.fl. c Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt uppställning: Anslag,

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utbildningspolitiken

  Motion 2001/02:Ub322 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub322 av Sofia Jonsson m.fl. c Utbildningspolitiken 1 Sammanfattning I ett samhälle där kunskaper är den viktigaste grunden för ekonomisk utveckling är lika tillgång till bra utbildning en avgörande rättvisefråga. Utbildning är också den viktigaste och mest långsiktiga vägen till social

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU7 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU13 2001/02:UbU4 2001/02:UbU6 2001/02:UbU7 2001/02:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv

  Motion 2001/02:U209 av Marianne Andersson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:U209 av Marianne Andersson m.fl. c Mänskliga rättigheter i ett internationellt perspektiv Sammanfattning Den grundläggande utgångspunkten för Centerpartiets politik är, liksom inledningen i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, varje människas lika värde och rättigheter. Vi tror

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): 5 avslag, ,
 • Kvittningsrätt för underhåll av kulturbyggnader på jordbruksfastigheter

  Motion 2001/02:Sk372 av Erik Arthur Egervärn (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk372 av Erik Arthur Egervärn c Kvittningsrätt för underhåll av kulturbyggnader på jordbruksfastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för att återinföra kvittningsrätt för underhåll

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Mantalsskrivning

  Motion 2001/02:Sk352 av Erik Arthur Egervärn (c)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk352 av Erik Arthur Egervärn c Mantalsskrivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvartalsvis mantalsskrivning. Motivering För svenska kommuner är den 1 november ett datum av avgörande betydelse. I den kommun man

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter