Elisabet Franzén (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Lagutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Näringsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Lagutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Göteborg

Utbildning

Studentexamen 62. Handelsgymnasieexamen 65. Studier i företagsekonomi, informationsteknik och sociologi vid Göteborgs universitet på 70-talet.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Miljöpartiet de grönas ledningsgrupp i Göteborg 83 och 85, kassör 84 och 87-88. Ledamot av Miljöpartiet de grönas tidningsutskott 86-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av 1988 års yttrandefrihetsberedning 88-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av arvodesberedningen i Göteborg 85. Kommunrevisor 86-.

Föräldrar

Verkstadsägaren Axel Konrad Franzén och hemvårdsföreståndaren Dagmar Johanna Eugenia Franzén

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

  Motion 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf60 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. I pressmeddelandet angående proposition 1990/91:195 står det: Det behövs en politik, som samtidigt underlättar det frivilliga flyttandet, ger skydd åt dem, som tvingas på flykt

  Inlämnad
  1991-06-12
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  1990/91:SfU17
 • med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden

  Motion 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N127 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden Miljöpartiet de gröna har tidigare sagt nej till en utvidgning av pensionsfondernas och löntagarfondernas rätt att placera medel i utländska värdepapper. Vi är av den uppfattningen

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU43
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.

  Motion 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N124 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m. Bakgrund Regeringen har i propositionen tecknat bakgrunden till nuvarande Studsvik AB inklusive de regelbundna förluster som redovisats sedan bolaget ombildades 1978. De allra största

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:NU48
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N118 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Miljöpartiet de gröna har redan motionerat om träfiberlagens upphävande. Vi vidhåller att lagen kan avskaffas. Massaindustrin har ingen svårighet att hävda sina intressen gentemot alternativa marknader

  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU42 1991/92:NU6
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m.

  Motion 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N115 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:177 Sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen, m.m. Bakgrund Proposition 1990/91:177 har intimt samband med proposition 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Denna proposition grundar sig på kreditmarknadskommitténs

  Inlämnad
  1991-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU44
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N111 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Bakgrund Propositionens syfte är dels att i viss utsträckning avreglera bankverksamhet och försäkringsverksamhet, dels att harmoniera den svenska lagstiftningen med motsvarande EG-lagstiftning.

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:143 Den lokala konsumentverksamheten

  Motion 1990/91:L27 av Elisabet Franzén (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:L27 av Elisabet Franzén mp med anledning av skr. 1990/91:143 Den lokala konsumentverksamheten I skrivelsen redogörs för en rad åtgärder som regeringen vidtagit och ämnar vidta för att stödja den kommunala konsumentverksamheten. Vi noterar särskilt de åtgärder som syftar till att utveckla

  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:LU37
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K85 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:K85 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Inledning Miljöpartiet de gröna har tillsammans med de övriga riksdagspartierna deltagit i den s.k. radio- och TV- beredningen som berett TV-reklamfrågan och vissa andra radio- och TV-politiska frågor.

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:136 Ändringar i sparbankslagen m.m.

  Motion 1990/91:N96 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N96 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:136 Ändringar i sparbankslagen m.m. Bakgrund Sparbanker har funnits i Sverige sedan 1820-talet. De utmärks av att de bedrivs utan ägarintressen och utan vinstintressen. De är till sin associationsform närmast att betrakta som

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU34
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet

  Motion 1990/91:N103 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N103 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:147 Förstärkt konkurrens på livsmedelsområdet Bakgrund Miljöpartiet de gröna har hela tiden velat få bort den interna prisregleringen. Jordbruket skulle enbart skyddas genom gränsskydd. Därtill anser vi att jordbrukets intensitet

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:128 Sjöfylleri m.m.

  Motion 1990/91:L22 av Elisabet Franzén (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:L22 av Elisabet Franzén mp med anledning av prop. 1990/91:128 Sjöfylleri m.m. Förslagen till ändringar i sjölagen är välkomna till sin inriktning, både när det gäller bestämmelserna om onykterhet till sjöss och om straffsanktioner vid störande sjötrafik, eftersom det ökar möjligheterna

  Inlämnad
  1991-04-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:LU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo117 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo117 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Göteborgsregionens miljöproblem 1. Göteborgs problem Luften i Göteborg är eländig. Man räknar med en 5- procentig tillväxt av biltrafiken per år och då kommer utsläppen att öka trots införande av katalysatorer.

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Bo37 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo37 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo117 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag på förändringar i aktuell lagstiftning så att miljökonsekvensbeskrivningar blir

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:T81 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T81 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo117 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en aktiv samhällsplanering

  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU24 1990/91:TU34 1991/92:TU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo57 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo57 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N42 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att motion 1990/91:Jo252 bör ligga till grund för den förändrade

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:A17 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:A17 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N42 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i avsnitt 6.7 anförts beträffande principerna för

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T71 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T71 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:N42 hemställs 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i avsnitt 4.2 anförts om televerket, 2. att riksdagen

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:TU25 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:T51 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T51 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Trafiken i Göteborgsområdet Bakgrund Västsverige är hotat. Det övergödande nedfallet av kväve är omkring 20 kg/hektar och år, d.v.s. ständigt större än de 5-10 kg som normala västsvenska marker

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU30
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:N42 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N42 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt En ekologisk och solidarisk näringspolitik 1. Utgångspunkter och övergripande mål Prop. kap. 2 1.1 Regeringens tillväxtmål och miljöpartiets mål Rubriken på propositionen betyder rimligtvis att

  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  78
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38
  Riksdagsbeslut
  (78 yrkanden): , , 39 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:83 Försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m.

  Motion 1990/91:N16 av Lars Norberg m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N16 av Lars Norberg m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:83 Försäljning av statens aktier i Svenska Petroleum Exploration AB, m.m. 1. Bakgrund Av propositionen framgår att staten för oljeprospektering sedan 1978 utbetalat 973 miljoner i bidrag. Därtill kommer att till SPE förskotterats

  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:NU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Filter