Christer Eirefelt (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
byggnadstekniker
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Vice ordförande
1995-02-07 – 1998-10-04
Ledamot
1995-01-16 – 1995-02-06
Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-14
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Vice ordförande
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Socialutskottet

Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-04-15 – 1994-10-02

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
1990-06-14 – 1991-09-29
Suppleant
1986-10-06 – 1990-06-13

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utrikesnämnden

Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05
Suppleant
1988-04-06 – 1994-10-02

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Suppleant
1981-10-05 – 1982-10-03

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979-. Andre vice talman 1988- Suppleant i Finansutskottet 79/80, Socialutskottet 79/80-81/82, Näringsutskottet 79/80-81/82 och 87/88-94/95 samt Kulturutskottet 88/89-93/94. Ledamot av Näringsutskottet 82/83-87/88 och 94/95-97/98, vice ordförande 85/86-87/88 och 94/95-97/98. Suppleant i Riksgäldskontorets fullmäktige 80/81-81/82, Riksdagens förvaltningsstyrelse 82/83-84/85, Talmanskonferensen 85/86-87/88, Riksbanksfullmäktige 86/87-89/90 och Utrikesnämnden 87/88-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 87/88-93/94, Talmanskonferensen 87/88-97/98, vice ordförande 87/88-97/98, och Riksbanksfullmäktige 89/90-90/91. 2:e vice talman 6.4.1988-3.10.1994, 3:e vice talman 3.10.1994-98. Stämmoombud hos Statsföretag AB 82/83-84/85 samt ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 91-.

Bostadsort

Falkenberg

Utbildning

Realexamen 60. Byggnadsteknisk kurs Hermods/Nordiska korrespondensinstitutet 65-67. Innehavare av egen snickerifabrik/byggnadsfirma i Falkenberg 70-79.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Sveriges Riksidrottsförbund 92. - Ledamot av styrelsen för Hallands läns länsförbund av Folkpartiet, ordförande 80-. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 93- och partiledningen 90-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 85-94, ordförande 92-94, bränslenämnden 88-92 och styrelsen för riksgäldskontoret 91-95. - Ledamot av 1980 års abortkommitté 80-83, ägarutredningen 85-90, konkurrenskommittén 89-91, kommittén om stöd till idrotten 96-98, upphandlingskommittén 99-01,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Falkenbergs kommunfullmäktige 77-79. Ledamot av sociala centralnämnden 77-79.

Föräldrar

Köpmannen Folke Johan Elias Eirefelt och Greta Kristine Axelsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi29 av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi29 av Carl-Johan Wilson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Folkpartiet är en stark anhängare av så kallad public service inom radio och TV. Under flera årtionden var public service-företagen helt ensamma på etermediemarknaden. Efter en rad av

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi27 av Mikael Odenberg m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi27 av Mikael Odenberg m.fl. m, fp, kd med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning I 1997/98 års vårbudget föreslår regeringen uppförande av ett nytt ramanslag B11 Ersättning för avveckling av en reaktor i Barsebäckverket om en miljon kronor.

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi25 av Karin Falkmer m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi25 av Karin Falkmer m.fl. m, fp, kd med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning Regeringen meddelade tidigare detta år att man i vårpropositionen skulle föreslå åtgärder för att förenkla reglerna för företagen. I propositionen aviseras emellertid

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet

  Motion 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N18 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet Propositionen I propositionen föreslår regeringen vissa nya riktlinjer för Telia AB. Det nya är att bolaget skall ges möjlighet att arbeta inom ett vidare geografiskt

  Inlämnad
  1998-04-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag

  Motion 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N16 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av förs. 1997/98:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående statens roll som ägare av bolag 1 Staten största företagsägaren Staten är en av landets största företagsägare. Den statliga bolagssfären uppgår till 74 bolag, dotterbolagen

  Inlämnad
  1998-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr32 av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr32 av Carl-Johan Wilson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Vi stöder de åtgärder som regeringen föreslår i propositionen men anser att riksdagens beslut bör markera en förstärkning när det gäller praktikmöjligheter

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m.

  Motion 1997/98:N13 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N13 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen 1993:20 m.m. Liberala idéer om den fria konkurrensens betydelse för ekonomisk utveckling och välstånd har vunnit framgångar under de senaste decennierna. En av grundtankarna

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:NU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

  Motion 1997/98:K22 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K22 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Sammanfattning Övergrepp på barn får aldrig accepteras. Sexuella övergrepp är bland de allvarligaste som ett barn kan råka ut

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45)

  Motion 1997/98:N8 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:N8 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:47 Ändring i minerallagen 1991:45 Den nuvarande minerallagen som trädde i kraft under den borgerliga regeringsperioden syftade bl.a. till att förbättra konkurrensen inom gruvnäringen, öka intresset för prospekteringar

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:NU7
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • resurserna till polisen

  Skriftlig fråga 1997/98:440 av vice talman Christer Eirefelt, tredje (fp)

  Fråga 1997/98:440 av tredje vice talman Christer Eirefelt fp till justitieministern om resurserna till polisen Rikspolisstyrelsens preliminära anslagsfördelning för budgetåret 1998 innebär att polismyndigheten i Hallands län tilldelas ett betydligt lägre belopp än det som motsvarar befolkningsandelen. Också om man beaktar

  Inlämnad
  1998-02-13
  Besvarare
  justitieminister Laila Freivalds (S)
 • internationellt idrottsutbyte

  Skriftlig fråga 1997/98:38 av vice talman Christer Eirefelt, tredje (fp)

  Fråga 1997/98:38 av tredje vice talman Christer Eirefelt fp till statsrådet Leif Blomberg om internationellt idrottsutbyte Internationellt idrottsutbyte har stor betydelse när det gäller bl.a. ökad förståelse mellan länder och folk. Många svenska idrottsungdomar utövar i dag sin sport i andra länder. Kunnande, erfarenhet

  Inlämnad
  1997-10-09
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • Postmarknaden

  Motion 1997/98:T811 av Per Westerberg m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:T811 av Per Westerberg m.fl. m, fp, kd Postmarknaden När den svenska postmarknaden avreglerades 1993 höjdes tvivel kring riktigheten i att Sverige skulle vara först i världen med att avreglera denna sedan flera hundra år monopoliserade marknad. Idag kan vi konstatera att avregleringen inneburit

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:TU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bilstödet för handikappade barn

  Motion 1997/98:So422 av Tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So422 av Tredje vice talman Christer Eirefelt fp Bilstödet för handikappade barn Statligt bilstöd kan bl.a. lämnas till föräldrar med handikappade barn. För att ha rätt till bidraget måste föräldern bo tillsammans med barnet. Om barnet bor i familjehem kan sammanboende anses föreligga om

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatte- och kronofogdemyndighetens regionala indelning

  Motion 1997/98:Sk816 av Tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk816 av Tredje vice talman Christer Eirefelt fp Skatte- och kronofogdemyndighetens regionala indelning Enligt budgetpropositionen ska de nuvarande 23 skattemyndigheterna ersättas med 10. Den nya indelningen ska enligt förslaget också gälla kronofogdemyndigheterna. När det gäller samtliga

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vissa anslagsfrågor m.m.

  Motion 1997/98:Fi510 av Anne Wibble m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi510 av Anne Wibble m.fl. fp Vissa anslagsfrågor m.m. Inom utgiftsområde 1 behandlas bl a frågor om presstöd. Folkpartiet har i motionen om mediepolitiken lagt fram förslag om reduceringar i detta stöd. Vi har också förslag som skulle tillföra statsverket ökade koncessionsintäkter. De kommer

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  -------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU2 1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Miljöåtgärder i Hallands län

  Motion 1997/98:Bo528 av Tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo528 av Tredje vice talman Christer Eirefelt fp Miljöåtgärder i Hallands län 1 Mer rättvisande del av länsanslagen Befolkningsutvecklingen i Halland har under lång tid varit gynnsam. Under de senaste tjugo åren har invånarantalet ökat med lika många procent. Även om den positiva trenden

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:BoU1 1997/98:JoU16 1997/98:JoU2 1997/98:JoU26 1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Det s.k. tankeförbudet i kärntekniklagen

  Motion 1997/98:N221 av Mikael Odenberg m.fl. (m, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:N221 av Mikael Odenberg m.fl. m, fp, kd Det s.k. tankeförbudet i kärntekniklagen År 1987 infördes i kärntekniklagen en bestämmelse 6 som stadgar: Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottspolitiken

  Motion 1997/98:Kr516 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr516 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp Idrottspolitiken 1 Folkrörelse i förändring Idrottsrörelsen står inför en rad betydelsefulla vägval. Förutsättningarna påverkas delvis av politiska beslut och av andra yttre betingelser, men i allt väsentligt kommer utvecklingen att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU16 1997/98:KrU1 1997/98:KrU6 1997/98:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. fp Kulturpolitiken 1 Inledning 1.1 Personlighet Den enskilda människan är Folkpartiets utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Vi har alla vår egen personlighet och våra drömmar om framtiden. Vi är utrustade med förnuft, känsla, samvete, förmåga

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:AU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:KrU1 1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Mediapolitik

  Motion 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. fp Mediapolitik 1 Sammanfattning Public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television bör ha en tydlig kvalitetsinriktning och inte konkurrera om största möjliga publik. De ska vara ett alternativ i mediebruset. Det viktigaste för tidningarna är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU11 1997/98:KrU11 1997/98:KU1 1997/98:KU16 1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Filter