Christel Anderberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Dalarnas län
Titel
chefsåklagare, JK
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-13 – 2001-09-18
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Justitieutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2000-02-15
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2000-02-15 – 2002-09-30
Suppleant
2000-02-15 – 2002-03-21

Lagutskottet

Ledamot
2001-09-18 – 2002-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-17 – 1998-10-05

Besvärsnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Finansutskottet 91/92-93/94 och Justitieutskottet 91/92-. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 94/95-. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 94/95-.

Bostadsort

Säter

Utbildning

Juris kandidat 68. Tingstjänstgöring 69-71. Åklagaraspirant 72. Distriktsåklagare 72-87. Chefsåklagare i Borlänge 87-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Kopparbergs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet, 1:e vice ordförande 88-. Ledamot av Moderata samlingspatiets partistyrelse 97-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Brottsförebyggande rådet 92-, Statens institutionsstyrelse 93-01, Polisstyrelsen i Dalarnas län 98-, vice ordförande 98-. - Ledamot av fängelseutredningen 92-94, 1995 års arbetstidskommittén 95-96, tvångspsykiatrikommittén 96-98, pskyansvarskommittén 99-, utredningen om arbetstid, semester och betald ledighet 01-, Särskild utredare i utredningen om kommuners och landstings beslutfattande vid extraordinära fredstida händelser i samhället 01-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Säters kommunfullmäktige 85-. Ledamot av kommunstyrelsen 88-91. Ledamot av skolstyrelsen 86-88. - Ledamot av styrelsen för Dalarnas museum 95-.

Föräldrar

Förste assessorn Åke Isak Johannes Gärdin och Sigrid Lilly Elisabet Göransson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • polisresurserna i Säter

  Skriftlig fråga 2001/02:1623 av Anderberg, Christel (m)

  den 10 september Fråga 2001/02:1623 av Christel Anderberg m till justitieminister Thomas Bodström om polisresurserna i Säter Enligt den senaste bemanningsplanen skulle det i närpolisområde Säter finnas åtta poliser. Efter att ha varit stängd första halvåret på grund av personalbrist har polisstationen nu en polis och,

  Inlämnad
  2002-09-10
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Partnerskap och adoption, m.m.

  Partnerskap och adoption, m.m.

  Betänkande 2001/02:LU27

  Registrerade partner ska få prövas som adoptivföräldrar. Det innebär att två partner gemensamt ska kunna adoptera ett barn och att en partner ska kunna adoptera den andre partnerns barn. Registrerade partner och homosexuella sambor ska vidare kunna utses att som särskilt förordnade vårdnadshavare gemensamt

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  17
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  104, 60 minuter
  Beredning
  2002-04-23
  Justering
  2002-05-23
  Debatt
  2002-06-05
  Beslut
  2002-06-05
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L29 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mål och inriktning för det svenska arbetet

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L22 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption 1 Sammanfattning Vuxna har inte rätt till barn men barn har rätt till goda uppväxtvillkor. Därför måste frågan huruvida registrerade partner skall ges rätt att prövas som adoptivföräldrar avgöras

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar

  Motion 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L15 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:132 Direktivet om sena betalningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en övergångsregel rörande gällande ränta i redan ingångna avtal. Motiv för vårt förslag

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU30
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

  Motion 2001/02:K80 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K80 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hur de mänskliga rättigheterna bör stärkas. 2 Regeringens förslag

  Inlämnad
  2002-02-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • ordningsvaktslagen

  Skriftlig fråga 2001/02:743 av Anderberg, Christel (m)

  den 14 februari Fråga 2001/02:743 av Christel Anderberg m till justitieminister Thomas Bodström om ordningsvaktslagen På grund av de stora neddragningar som har skett inom polisväsendet under 1990-talet har polisen i fjällturistområdena redan under normala förhållanden svårigheter att upprätthålla lag och ordning.

  Inlämnad
  2002-02-14
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • underhållsstöd

  Skriftlig fråga 2001/02:714 av Anderberg, Christel (m)

  den 11 februari Fråga 2001/02:714 av Christel Anderberg m till socialminister Lars Engqvist om underhållsstöd Enligt 25 lagen 1996:1030 om underhållsstöd ska för bestämmande av den bidragsskyldiges återbetalningsskyldighet inkomsten beräknas i enlighet med det senast fattade taxeringsbeslutet. Försäkringskassan överför

  Inlämnad
  2002-02-11
  Besvarare
  statsrådet Ingela Thalén (S)
 • utmätning av bostadsrätt

  Skriftlig fråga 2001/02:713 av Anderberg, Christel (m)

  den 11 februari Fråga 2001/02:713 av Christel Anderberg m till justitieminister Thomas Bodström om utmätning av bostadsrätt I 5 kap utsökningsbalken, UB, finns regler om gäldenärens beneficium, dvs. egendom som ska undantas från utmätning. I 5 kap. 1 6  stadgas att bostadsrätt till lägenhet som tjänar gäldenären till

  Inlämnad
  2002-02-11
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar

  Motion 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K71 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:82 Ändrade regler om annonser i TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av reglerna för reklam för olika medier i Sverige. Propositionen

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Rätt till arv för judiska efterlevande (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So24 av Christel Anderberg m.fl. m Rätt till arv för judiska efterlevande väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en ändring i lag om Allmänna arvsfonden.

  Inlämnad
  2002-01-31
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Associationsrättsliga frågor

  Associationsrättsliga frågor

  Betänkande 2001/02:LU11

  Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2001 om olika associationsrättsliga frågor.

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 79 minuter
  Beredning
  2001-12-04
  Justering
  2002-01-15
  Debatt
  2002-01-30
  Beslut
  2002-01-30
 • med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet

  Motion 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K56 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändring av 7 kap. 4 12, 16, 17 och 18 tryckfrihetsförordningen i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår förslaget

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K42 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ändring i 1 kap. 9 TF i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen avslår regeringens förslag till 14 a tobakslagen i enlighet med

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:KU28 2002/03:KU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön

  Motion 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L11 av Christel Anderberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:68 Konsumenterna och miljön 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av kunskap och information. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:LU18
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m.

  Motion 2001/02:K29 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K29 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag om att utvidga tillämpningsområdet för bestämmelsen om hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 brottsbalken i enlighet med vad som anförs

  Inlämnad
  2001-12-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU23 2002/03:KU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

  Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar

  Betänkande 2001/02:MJU2

  Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2002. Anslagen är fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande av dessa är Livsmedelspolitikområdet som omfattar i första hand verksamhet som avser jordbruks- och trädgårdsnäringarna,

  Behandlade dokument
  27
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  46, 139 minuter
  Beredning
  2001-10-23
  Justering
  2001-11-22
  Debatt
  2001-12-10
  Beslut
  2001-12-11
 • med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

  Motion 2001/02:K21 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K21 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om poströstning inför valet 2006. Riksdagen beslutar att brevröstningen skall göras generell för

  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Likvidation av aktiebolag m.m.

  Likvidation av aktiebolag m.m.

  Betänkande 2001/02:LU5

  Riksdagen beslutade om dels ändringar i bestämmelserna i aktiebolagslagen om likvidation, dels nya bestämmelser för att komma till rätta med vissa oseriösa förfaranden i aktiebolag. Ändringarna i likvidationsbestämmelserna är en del av den pågående översynen av aktiebolagslagen och syftar till att förtydliga

  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 19 minuter
  Beredning
  2001-10-18
  Justering
  2001-11-13
  Debatt
  2001-11-22
  Beslut
  2001-11-23
 • Stillbild från Debatt om förslag: Revisorer

  Revisorer

  Betänkande 2001/02:LU3

  Riksdagen beslutade om ny revisorslag. Den nya lagen innehåller en definition av begreppet revisionsverksamhet och ett flertal nyheter som bl.a. syftar till att garantera revisorers och revisionsverksamhetens oberoende. Vidare klargörs Revisorsnämndens befogenheter att utöva tillsyn över revisorer och revisionsbolag. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2002. Riksdagen avslog också ett förslag från Riksdagens revisorer om Revisorsnämnden.

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 15 minuter
  Beredning
  2001-10-18
  Justering
  2001-11-01
  Debatt
  2001-11-22
  Beslut
  2001-11-23

Filter