Carl-Johan Wilson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
förlagsredaktör
Född år
1934
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Kulturutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1992-07-01 – 1994-10-01
Suppleant
1991-10-07 – 1992-06-30

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1991-10-07 – 1998-10-05
Suppleant
1986-10-06 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Försvarsutskottet 85/86-90/91, Utbildningsutskottet 85/86-87/88 och Kulturutskottet 91/92. Ledamot av Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Kulturutskottet 92/93-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 86/87-90/91. Ledamot av Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-97/98 och av dess direktion 91/92-93/94.

Bostadsort

Bodafors

Utbildning

Handelsskola 49-50. Folkhögskola 51-53. Folkskollärarexamen 57. Skolkantor i Adelöv 58-64. Organist- och kantorsexamen 60. Skolkantor, adjunkt och yrkesvalslärare i Bodafors periodvis 64-80. Högskolestudier 67-68 och 70-71. Fortbildningsledare och biträdande förbundsrektor för Studieförbundet Vuxenskolan 74-76 och 78-81. Driver familjeföretaget Bröderna Karlsson Eftr KB (informationsbyrå och bokförlag) 80-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Pressorganisation 89-, Stockholms musikpedagogiska institut 91 och sparbank i Nässjö 93-. - Ledamot av styrelsen för Jönköpings läns distrikt av Studieförbundet Vuxenskolan 59-85. - Ledamot av styrelsen för Nässjö folkpartiförening, ordförande 70-82, och Jönköpings länsförbund av Folkpartiet, ordförande 84-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Försvarets personalvårdsnämnd/nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga 86-. Ledamot av styrelsen för Statens konstmuseer/Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 97-, - Ledamot av folkhögskolekommittén 88-90 och utredningen om översyn av riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan riksteatern och länsteatrarna 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Linderås kommunalfullmäktige 60-64. - Ledamot av Nässjö kommunfullmäktige 76-85. Ledamot av fritidsnämnden 71-75 och centrala byggnadskommittén 76-80, ordförande 76-80.

Litteratur

Bodafors vecka 21 1977. En bildberättelse om ett trevligt samhälle (1977), Sveriges Riksdag. Valda ombud för Sveriges folk (1996).

Föräldrar

Soldathemsföreståndaren Carl Wilson och Mimmie Gustafsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi29 av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi29 av Carl-Johan Wilson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Folkpartiet är en stark anhängare av så kallad public service inom radio och TV. Under flera årtionden var public service-företagen helt ensamma på etermediemarknaden. Efter en rad av

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet

  Motion 1997/98:Kr5 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr5 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1997/98:86 Litteraturen och läsandet I propositionen föreslås att Statens kulturråd även i fortsättningen bör ge bidrag för viss utgivning av kassettversioner av tidskrifter. I förslaget görs en till synes okontroversiell

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

  Motion 1997/98:Kr27 av Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr27 av Carl-Johan Wilson fp med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning Jag vill med denna motion aktualisera folkbildningens samverkan med högskola och forskning avsnitt 7.5 i propositionenRegeringen markerar i propositionen att det är värdefullt med fortsatt samverkan mellan högskola

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr18 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr18 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Målet för statens insatser för konstnärerna är enligt propositionen att skapa sådana villkor för de professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr17 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr17 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor Regeringen gör en satsning på dans i hela landet och räknar med att detta skall bredda dansintresset och därmed skapa förutsättningar för en varaktig förbättring av arbetsmarknaden för

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

  Motion 1997/98:Kr32 av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr32 av Carl-Johan Wilson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Vi stöder de åtgärder som regeringen föreslår i propositionen men anser att riksdagens beslut bör markera en förstärkning när det gäller praktikmöjligheter

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m.

  Motion 1997/98:Fi14 av Carl-Johan Wilson m.fl. (fp, c, kd, m, mp, v)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi14 av Carl-Johan Wilson m.fl. fp, c, kd, m, mp, v med anledning av prop. 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. Utredningen om utvärdering av Byggnadsstyrelsens ombildning har i juni 1997 lämnat slutbetänkandet SOU 1997:96 Lokalförsörjning

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:FiU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Upphovsrätt till Bibelkommissionens översättningar

  Motion 1997/98:L808 av Lars Hjertén m.fl. (m, fp, kd, c)

  Motion till riksdagen 1997/98:L808 av Lars Hjertén m.fl. m, fp, kd, c Upphovsrätt till Bibelkommissionens översättningar Riksdagen tog 1961 initiativet till nyöversättning av Bibeln. Bibelkommissionen påbörjade sitt översättningsarbete 1972, vilket fortfarande pågår. 1981 utkom Nya Testamentet, 1986 Apokryferna och i

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Idrottspolitiken

  Motion 1997/98:Kr516 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr516 av Tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. fp Idrottspolitiken 1 Folkrörelse i förändring Idrottsrörelsen står inför en rad betydelsefulla vägval. Förutsättningarna påverkas delvis av politiska beslut och av andra yttre betingelser, men i allt väsentligt kommer utvecklingen att

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU16 1997/98:KrU1 1997/98:KrU6 1997/98:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr305 av Lars Leijonborg m.fl. fp Kulturpolitiken 1 Inledning 1.1 Personlighet Den enskilda människan är Folkpartiets utgångspunkt. Målet är hennes frihet och livschanser. Vi har alla vår egen personlighet och våra drömmar om framtiden. Vi är utrustade med förnuft, känsla, samvete, förmåga

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1997/98:AU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:KrU1 1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Mediapolitik

  Motion 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. fp Mediapolitik 1 Sammanfattning Public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television bör ha en tydlig kvalitetsinriktning och inte konkurrera om största möjliga publik. De ska vara ett alternativ i mediebruset. Det viktigaste för tidningarna är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU11 1997/98:KrU11 1997/98:KU1 1997/98:KU16 1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Studiemedel

  Motion 1997/98:Ub722 av Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub722 av Carl-Johan Wilson fp Studiemedel Studiemedel per dag och inte per 15-dagarsperiod Centrala Studiestödsnämnden, CSN, beräknar studiemedel för hela 15-dagarsperioder. Det innebär till exempel att om en utbildningsanordnares studietermin inte är jämnt delbar med sådan 15-dagarsperiod

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Järnvägen Växjö-Västervik

  Motion 1997/98:T538 av Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:T538 av Carl-Johan Wilson fp Järnvägen Växjö-Västervik Mellan Växjö och Västervik finns norra Europas sista intakta smalspåriga järnväg. Den är nu hotad till sin existens. På järnvägen har det i olika konstellationer bedrivits trafik i omkring 100 år först av privata bolag, som byggde banan,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsekvensanalyser vid flyttning av statliga myndigheter

  Motion 1997/98:Fi911 av Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi911 av Carl-Johan Wilson fp Konsekvensanalyser vid flyttning av statliga myndigheter I denna motion föreslås att riksdagen uppdrar åt regeringen att med ett eller flera exempel pröva huruvida konsekvensanalys som föregått beslut om flyttning av statlig myndighet visar sig vara riktig.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk

  Motion 1997/98:Jo13 av Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo13 av Carl-Johan Wilson fp med anledning av prop. 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk I propositionen föreslår regeringen bland annat utökning av antalet utrotningshotade husdjursraser som omfattas av det så kallade miljöprogrammet. Syftet är att för tryggandet av den genetiska variationen

  Inlämnad
  1997-10-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi68 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi68 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I denna motion föreslås att fördelningen av vuxenutbildningsplatser på utbildningsanordnare för 1998, 1999 och 2000 ej skall fastställas nu utan först i kommande propositioner

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi67 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi67 av Carl-Johan Wilson och Kenth Skårvik fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I denna motion föreslås att särskilt utbildningsbidrag motsvarande a- kasseersättning/KAS skall kunna betalas för hela studietiden eller i vart fall för fyra terminers studier

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1996/97:Fi66 av Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi66 av Carl-Johan Wilson fp med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition I denna motion föreslås att en mer proportionell andel av kommande expansion av högskolesystemet bör läggas vid resurserna för Högskolan i Jönköping samt att resurser för utbildning av gymnasielärare

  Inlämnad
  1997-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring

  Motion 1996/97:A41 av Carl-Johan Wilson (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:A41 av Carl-Johan Wilson fp med anledning av prop. 1996/97:107 En allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring I denna motion föreslås att en arbetslös, som startar företag, under de första två åren som egen företagare skall kunna kvalificera sig för arbetslöshetsersättning. Idén

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:99 Uppdragsarkeologi m.m.

  Motion 1996/97:Kr34 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m, c, fp, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr34 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m, c, fp, kd med anledning av prop. 1996/97:99 Uppdragsarkeologi m.m. De arkeologiska uppdragsundersökningarna bedrivs under villkor som förutsätter en fortlöpande anpassning till föränderliga förutsättningar. Den arkeologiska vetenskapen utvecklas både

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:KrU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter