Carl Fredrik Graf (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
marknadschef
Född år
1959
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
1990-03-19 – 1990-05-13

Skatteutskottet

Vice ordförande
1999-09-23 – 2002-09-29
Suppleant
1999-09-23 – 2002-09-23
Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Näringsutskottet

Suppleant
1990-03-19 – 1990-05-13

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Lagutskottet

Suppleant
1990-03-19 – 1990-05-13

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Valberedningen

Suppleant
1999-11-23 – 2002-09-30

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers. 1990. Rdl 1991- Suppleant i Lagutskottet 89/90, Näringsutskottet 89/90 och Socialförsäkringsutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskttet 91/92-.

Bostadsort

Halmstad

Utbildning

Gymnasieexamen 78. Officersutbildning 78-81 och regementsofficersexamen 81. Marknadschef 81-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Halmstads Juniorhandelskammare, ordförande 86. - Ledamot av styrelsen för Moderata ungdomsförbundet i Hallands län, ordförande 82-83. - Ledamot av styrelsen för Hallands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 82-, ordförande 92-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Riksskatteverket 93- och Skattemyndigheten i Hallands län 95-98. - Ledamot av EU-gränskontrollutredningen 94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Halmstads kommunfullmäktige 79-88. Ledamot av skolstyrelsen 83-88. - Ledamot av miljö- och näringsnämnden i Hallands län 92-93.

Litteratur

QRZBOK. 189. Regementsofficerskursen på Karlberg 1980-1981 (1982, tillsammans med andra).

Föräldrar

Direktören Fredrik Alexander Graf och Blanche Ingegerd Gunilla Almgren

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • fullföljande av riksdagsbeslut

  Skriftlig fråga 2001/02:1599 av Fredrik Graf, Carl (m)

  den 4 september Fråga 2001/02:1599 av Carl Fredrik Graf m till statsminister Göran Persson om fullföljande av riksdagsbeslut Riksdagen beslutade våren 2002 på begäran av ett enhälligt skatteutskott att regeringen skulle återkomma till riksdagen senast under augusti 2002 med ett förslag till en retroaktivt verkande
  Inlämnad
  2002-09-04
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Betänkande 2001/02:FIU20

  Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  55, 72 minuter
  Beredning
  2002-05-14
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m.

  Motion 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk41 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:140 Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi42 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 16 2 Förslag till riksdagsbeslut 17 3 Inledning 19 4 Vikten av budgetdisciplin 19 4.1 Hål och tricksande skenande kostnader i systemen 20
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19 2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi36 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Möjligheternas Sverige 4 3.1 Ett samhälle av möjligheter 4 3.1.1 En ny politik 4 3.1.2 Vänd inte verkligheten
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU20 2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin

  Motion 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk40 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering I propositionen föreslås att energiskatten på alkylatbensin sänks med
  Inlämnad
  2002-04-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk37 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:165. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regler mot handel med skalbolag
  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • beskattning av personaloptioner

  Skriftlig fråga 2001/02:1068 av Graf, Carl Fredrik (m)

  den 17 april Fråga 2001/02:1068 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om beskattning av personaloptioner Den nuvarande ordningen innebär att avskattning av en personaloption sker när innehavaren flyttar utomlands. För de fall då innehavaren har erhållit en option i Sverige eller utomlands från tidigare
  Inlämnad
  2002-04-17
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N53 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N53 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning 1 Sammanfattning Vi anser att energipolitikens mål skall vara att främja en säker och konkurrenskraftig el- och energiförsörjning i hela Sverige. All energiproduktion
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret 1 Sammanfattning Syftet med frivillig försvarsverksamhet bör vara att denna bidrar till totalförsvarets folkliga förankring. Den skall därvid förankra demokratins utveckling
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Sammanfattning Det går inte att i förväg avgöra om en händelse som påverkar samhällets vitala funktioner kommer att leda till en allvarlig samhällskris. Därför bör ledningen av samhället
  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • pomperipossaskatten drabbar entreprenörer

  Skriftlig fråga 2001/02:923 av Fredrik Graf, Carl (m)

  den 20 mars Fråga 2001/02:923 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaskatten drabbar entreprenörer Reglerna om andelsbyten har med rätta kritiserats det senaste året. Det gäller särskilt det förhållandet att en entreprenör får betala skatt på andelar som har blivit helt eller delvis
  Inlämnad
  2002-03-20
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • personnummer för utländska medborgare

  Skriftlig fråga 2001/02:908 av Fredrik Graf, Carl (m)

  den 15 mars Fråga 2001/02:908 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om personnummer för utländska medborgare Personnummer tilldelas i samband med folkbokföring som en identitetsbeteckning. Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. I folkbokföringen registreras
  Inlämnad
  2002-03-15
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K60 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Sammanfattning Regeringens demokratiproposition är både otillräcklig och feltänkt. Otillräcklig är propositionen därför att dess förslag är ytliga och sannolikt till stor del verkningslösa. Feltänkt
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14 2001/02:KU15 2001/02:KU24
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan

  Motion 2001/02:So34 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So34 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:91 Nationell narkotikahandlingsplan 1 Sammanfattning Regeringens handlingsplan är en beskrivning av ett haveri. Det fanns stora förväntningar på handlingsplanen många drabbade anhöriga och ideellt engagerade personer hoppades på
  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , ,
 • pomperipossaeffekter i skattesystemet

  Skriftlig fråga 2001/02:629 av Fredrik Graf, Carl (m)

  den 30 januari Fråga 2001/02:629 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om pomperipossaeffekter i skattesystemet Under hela hösten har regeringen avvisat moderata förslag om att göra ändringar i skattereglerna vid andelsbyte. Ett stort antal entreprenörer tvingas därför att betala skatt också i de
  Inlämnad
  2002-01-30
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • arvsskatten

  Skriftlig fråga 2001/02:628 av Fredrik Graf, Carl (m)

  den 30 januari Fråga 2001/02:628 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om arvsskatten De oacceptabla konsekvenserna av arvsskatten har blivit mycket tydliga under det senaste året. Regeringen har intill de senaste dagarna förhållit sig passiv till denna fråga. Under intryck av oppositionen förefaller
  Inlämnad
  2002-01-30
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • förmögenhetsbeskattningen

  Skriftlig fråga 2001/02:627 av Fredrik Graf, Carl (m)

  den 30 januari Fråga 2001/02:627 av Carl Fredrik Graf m till finansminister Bosse Ringholm om förmögenhetsbeskattningen Enligt uppgift har regeringen för avsikt att tillsätta en utredning om ändrade regler för förmögenhetsbeskattningen. Regeringen har ännu inte fattat beslut om direktiv till utredningen eller hur lång
  Inlämnad
  2002-01-30
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.

  Motion 2001/02:MJ18 av Carl Fredrik Graf (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ18 av Carl Fredrik Graf m med anledning av prop. 2001/02:65 Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa begreppen uppsåt och oaktsamhet för att besluta
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi

  Motion 2001/02:MJ11 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ11 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi 1 Sammanfattning Regeringens proposition är undermålig. Trots att regeringen haft mycket lång tid på sig att förbereda ett förslag till svensk klimatstrategi har den inte förmått sig att komma fram till
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter