Björn Samuelson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1996-06-10 – 1996-09-26
Ordinarie
1992-12-17 – 1996-06-09
Ledig
1992-11-16 – 1992-12-16
Ordinarie
1982-10-03 – 1992-11-15

Utbildningsutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1996-09-16
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1996-09-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
1995-10-25 – 1995-12-06

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1996-09-26

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1988-10-17 – 1992-10-18

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Försvarsutskottet 88/89-90/91, Utbildningsutskottet 91/92-95/96 och Utrikes-/Försvarsutskottet 95/96. Ledamit av Utbildningsutskottet 82/83-90/91. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 88/89-91/92. - Ledamot av vpk/v-gruppens förtroenderåd 91-96, gruppledare 94-96.

Bostadsort

Arvika

Utbildning

Gymnasiekompetens 70. Maskinistutbildning 73-75 och driftsteknisk utbildning 75-76. Maskinist vid Arvika reningsverk 76-82. Lärarhögskolan i Stockholm (yrkespedagogisk linje) 81.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värmlands läns VPK/V-distrikt 80-, ordförande 94-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet, ordförande 89-95, länsstyrelsen i Värmlands län 95-96. - Ledamot av särvux-kommittén 88--9. Ledamot av referensgruppen till utredningen om försvarets lednings- och myndighetsorganisation 91-93.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Arvika kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 80-82. - Ledamot av Värmlands läns landsting 79-82 och 85-87 samt Värmlands läns landstingsfullmäktige 94-.

Föräldrar

Verkmästaren Kjell Gustaf Sigfrid Samuelson och Signe Anne-Marie Magnusson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi102 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:194 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Skrivelsen bekräftar att kommuner och landsting spelar en avgörande roll för de goda levnadsvillkor som en stor majoritet fortfarande trots 1990-talets arbetslöshetskris
  Inlämnad
  1996-05-14
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

  Motion 1995/96:Fi80 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Dokument
  Inlämnad
  1996-05-02
  Förslag
  44
  Utskottsberedning
  ----------------------1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (44 yrkanden): , , 22 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1995/96:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldsaneringslagen

  Motion 1995/96:L29 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:L29 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av förs. 1995/96:RR9 Riksdagens revisorers förslag angående tillämpningen av skuldsaneringslagen Vänsterpartiet anser att det är bra att revisorerna valt att granska tillämpningen av skuldsaneringslagen. Det är viktigt att lagstiftarnas intentioner
  Inlämnad
  1996-03-22
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1996/97:LU6
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

  Motion 1995/96:Ub14 av Owe Hellberg och Björn Samuelson (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ub14 av Owe Hellberg och Björn Samuelson v med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. Alla politiska partier är överens om att tillväxten av arbetskraft i framtiden till största delen kommer att ske i de små och medelstora företagen. Detta innebär både att små
  Inlämnad
  1996-03-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

  Motion 1995/96:Bo9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo9 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Länsväsendet i vårt land har gamla anor och den ännu bestående länsindelningen har sitt ursprung i 1634 års regeringsform. Nu föreligger behov av förändringar för att anpassa den
  Inlämnad
  1996-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1995/96:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd

  Motion 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Ju19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd Inledning Vänsterpartiet har sedan många år varit starkt kritiskt till utformningen av den s. k. personalkontrollen, d.v.s. kontroll mot den öppna polisens och säkerhetspolisens register över personer som
  Inlämnad
  1996-03-11
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1995/96:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96

  Motion 1995/96:Kr6 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Kr6 av Britt-Marie Danestig-Olofsson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/1996 Vänsterpartiet anser att folkhögskolorna lyckats mycket väl med sin betydelsefulla roll i den arbetsmarknadspolitiska insatsen som gjorts
  Inlämnad
  1996-02-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996

  Motion 1995/96:U22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:U22 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:30 EU:s regeringskonferens 1996 Sammanfattning Vänsterpartiet fullföljer i denna motion sin kritiska hållning till hela unionsprojektet och föreslår en rad åtgärder för att göra det europeiska samarbetet mer flexibelt och demokratiskt.
  Inlämnad
  1996-01-26
  Förslag
  106
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------------------1995/96:UU13
  Riksdagsbeslut
  (106 yrkanden): , , 53 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1995/96:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående samordnad länsförvaltning

  Motion 1995/96:Bo6 av Owe Hellberg och Björn Samuelson (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Bo6 av Owe Hellberg och Björn Samuelson v med anledning av förs. 1995/96:3 Riksdagens revisorers förslag angående samordnad länsförvaltning Länsstyrelserna har många roller, dels att utöva myndighetskontroll, dels vara anslagsfördelare av statliga medel och samordnare av statlig verksamhet,
  Inlämnad
  1995-12-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:BoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien

  Motion 1995/96:U13 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:U13 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:113 Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien I regeringens proposition Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Jugoslavien prop. 1995/96:113 föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka om
  Inlämnad
  1995-12-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1995/96:UU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m.

  Motion 1995/96:N20 av Lennart Beijer m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:N20 av Lennart Beijer m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:50 Clearingverksamhet m.m. Regeringens proposition Clearingsverksamhet m.m.syftar till att skärpa kraven på clearingorganisationerna allt för att minimera riskerna och för att få de finansiella marknaderna att fungera bättre
  Inlämnad
  1995-11-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:NU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi17 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:24 En politik för arbete, trygghet och utveckling Sammanfattning I motionen redovisar Vänsterpartiet riktlinjer för att trygga arbete, välfärd och rättvisa under de kommande åren. Vänsterpartiet anser att kampen mot arbetslösheten
  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1995/96:FiU1 1995/96:FiU5
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

  Motion 1995/96:U11 av Björn Samuelson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:U11 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:31 Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter De motiv som regeringen redovisar för att inrätta en ny myndighet och för att befria regeringen från förvaltningsärenden av rutinbetonad
  Inlämnad
  1995-11-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1995/96:UU3
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1995/96:40 FN inför framtiden

  Motion 1995/96:U1 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:U1 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1995/96:40 FN inför framtiden I föreliggande skrivelse lämnar regeringen en redogörelse för Sveriges arbete i FN. Där anges viktiga uppgifter och exempel på nödvändiga åtgärder i det reformarbete som krävs för att FN skall kunna spela
  Inlämnad
  1995-11-14
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1995/96:UU1
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:45 Mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar

  Motion 1995/96:Sk11 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Sk11 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:45 Mervärdesskatt på allmänna nyhetstidningar I proposition 1995/96:45 föreslår regeringen att mervärdesskatt med 6 skall tas ut vid omsättning på allmänna nyhetstidningar. Reglerna skall träda i kraft den 1 januari 1996. Dagstidningar
  Inlämnad
  1995-10-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:SkU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse

  Motion 1995/96:Fö5 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fö5 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse Sammanfattning Vänsterpartiet anser att propositionen i många stycken innebär en önskvärd förändring av det svenska totalförsvaret. Vi är dock motståndare till den utveckling som blir en följd av
  Inlämnad
  1995-10-20
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----1995/96:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1994/95:RR14 Riksdagens revisorers förslag angående information och resultatstyrning

  Motion 1995/96:Fi1 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi1 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av förs. 1994/95:RR14 Riksdagens revisorers förslag angående information och resultatstyrning Riksdagsrevisorerna har ägnat särskild uppmärksamhet åt de problem som är förknippade med s.k. informationsstyrning. De utredningar som har gjorts visar
  Inlämnad
  1995-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1994/95:Bo12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Bo12 av Gudrun Schyman m. fl. v med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Propositionen om kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. innebär ett ökat krav på miljöhänsyn i den fysiska planeringen och en önskan om att
  Inlämnad
  1995-06-14
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1995/96:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi37 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi37 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning av Vänsterpartiets förslag förstärk kommunsektorn med 6 600 miljoner kronor Vänsterpartiet lägger i denna
  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1994/95:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi33 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning Den ekonomiska politiken måste enligt Vänsterpartiets mening med
  Inlämnad
  1995-05-10
  Förslag
  116
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------------------------1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:LU32 1994/95:SkU28 1994/95:UU26
  Riksdagsbeslut
  (116 yrkanden): , , 58 saknar beslutsinformation

Filter