Birgitta Johansson (S)

Född år
1943
Avliden
25 augusti 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1998-10-05

Näringsutskottet

Ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Vice ordförande
1992-11-03 – 1994-10-01
Ledamot
1991-09-29 – 1992-11-02
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

EES-utskottet

Ledamot
1992-11-06 – 1993-06-04
Ledamot
1992-11-06 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1992-11-05
Suppleant
1992-06-10 – 1992-11-05

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
1994-10-17 – 1998-04-15
Ledamot
1989-01-11 – 1994-10-02
Suppleant
1985-09-29 – 1989-01-10

Valberedningen

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-02
Suppleant
1986-10-06 – 1991-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1992-11-02 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Lagutskottet 76/77-81/82, Socialförsäkringsutskottet 76/77-78/79 och Näringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Näringsutskottet 85/86-, vice ordförande 92/93-94/95, ordförande 94/95-, och EES-utskottet 91/92-92/93. Suppleant i Lönedelegationen 76/77-81/82, Riksbanksfullmäktige 85/86-88/89, Valberedningen 85/86-90/91 och Talmanskonferensen 92/93-93/94. Ledamot av Lönedelegationen 82/83-84/85, Riksbanskfullmäktige 88/89-97/98, Valberedningen 91/92-93/94, Krigsdelegationen 92/93- och Talmanskonferensen 94/95-. Stämmoombud hos Statsföretag AB och Svenska Varv AB 79/80-84/85 samt ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91-.

Bostadsort

Tidaholm

Utbildning

Facklig utbildning vid Svenska Metallindustriarbetareförbundet och LO 69-76. Metallarbetare vid Bofors plast AB 69-76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för avdelning 163, Tidaholm, av Svenska Metallindustriarbetareförbundet 71-78, ordförande 74-77, och LO-sektionen i Tidaholm 73-75. - Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns socialdemokratiska kvinnodistrikt vice ordförande 85-90, ordförande 90-92. - Ledamot av styrelsen för Tidaholms arbetarekommun 73-, vice ordförande 74-77.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Statens institut för personalutveckling 79-85, Länsstyrelsen i Skaraborgs län 83-88, Styrelsen för teknisk utveckling 86-88, Stockholms fondbörs 88-92, stiftelsen Skaraborgs läns utvecklingsfond 89-94, vice ordförande 89-94, Bränslenämnden 92-94, Elförsörjningsnämnden 92-95, Delegationen för utländska investeringar i Sverige 95-01, Sveriges geologiska undersökning 98-, Allmänna pensionsfonden, sjunde fondstyrelsen 98-99, ordförande 98-99, Rymdstyrelsen 99-, Ledamot av Exportkontrollrådet 96-. - Ledamot av lärartjänstutredningen 79-81, kommittén med uppdrag att göra en översyn av svenskundervisningen m m för invandrare 79-81, Sydafrikakommittén 81-84, malmfältsutredningen 83-84, kommittén rörande förutsättningarna för låginblandning av motoralkoholer i drivmedel 85-86, kommittén angående den indirekta beskattningens omfattning och utformning 87-89, utredningen om tjänstehandel med Sydafrika 87-90, värdepappersmarknadskommittén 87-89, kommittén om ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 89-90, utredningen om kompetensutveckling i arbetslivet 90-91 och energikommissionen 94-. Sakkunnig i utvecklingsfondsutredningen 93. Särskild utredare värme- och gasmarknadsutredningen 98-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tidaholms kommunfullmäktige 74-, ordförande 82-85. Ledamot av valberedningen 76. Ledamot av styrelsen för ALMI Företagspartner i Skaraborgs län 94-.

Föräldrar

Metallarbetaren Martin Axel Vilhard Eriksson och Britta Kristina Linnéa Karlsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T38 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T38 av Kjell Nordström m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Trollhätte kanal och Vänersjöfarten har stor regionalpolitisk betydelse. Vänersjöfarten är en viktig transportnäring i dag går 3 miljoner ton med skogsprodukter, pappersmassa, malm,
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lag om finansiell leasing

  Motion 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1997/98:L908 av Birgitta Johansson m.fl. s, c, fp, m, kd Lag om finansiell leasing Finansiell leasing är ett finansieringsalternativ för mindre och medelstora företag som ännu inte utnyttjas till sin fulla potential. Detta beror till stor del på att reglerna kring leasing alltjämt styrs av praxis
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastruktur i Västsverige

  Motion 1997/98:T219 av Rune Evensson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T219 av Rune Evensson m.fl. s Infrastruktur i Västsverige Vi socialdemokrater i västra Götaland vill att alla de 1,5 miljoner människor som bor och verkar i regionen ska känna trygghet och kunna påverka sin egen vardag och de politiska beslut som fattas. Vårt mål är att genom beslut i regionfullmäktige
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturinriktningen för framtida transporter

  Motion 1997/98:T206 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T206 av Anders Nilsson m.fl. s Infrastrukturinriktningen för framtida transporter Vi ska ha ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem som bidrar till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Då krävs det en avvägning för investeringarna som stärker den regionala balansen.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Schlagermuseum i Skara

  Motion 1997/98:Kr214 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr214 av Kjell Nordström m.fl. s Schlagermuseum i Skara Populärmusiken är den kulturyttring som under 1900-talet når flest människor Över tre miljoner såg den svenska uttagningen till den senaste melodifestivalen. Svensk populärmusik är en väsentlig exportartikel, enbart till Japan är exporten
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • IT-utbildningar i Skaraborg

  Motion 1997/98:A267 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A267 av Monica Green m.fl. s IT-utbildningar i Skaraborg Det övergripande målet med den socialdemokratiska IT-politiken är att alla skall ges samma möjligheter, även om vi har olika förutsättningar, att använda informationstekniken. Samma möjligheter betyder både kunskap för att kunna använda
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

  Motion 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringens förslag om ett bildande av ett Västergötlands län innehållande de tre tidigare länen Skaraborg, Älvsborg och Göteborgs och Bohus län markerar slutet på en
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T38 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T38 av Kjell Nordström m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter För att nå de högt ställda målen i regeringens proposition 1996/97:53 om ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem som bidrar till tillväxt och sysselsättning i
  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brandvarnare i nya bostäder

  Motion 1996/97:Bo515 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo515 av Birgitta Johansson m.fl. s Brandvarnare i nya bostäder De flesta bränder i Sverige inträffar i bostäder, men också i offentliga lokaler. Det är också i bostäderna de flesta dödsbränderna sker. Ett sätt att minska dödsfallen är att i bostäder och övriga lokaler ge människor en
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Returglas

  Motion 1996/97:Jo735 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo735 av Kjell Nordström m.fl. s Returglas När Sverige blev medlem i EU och Vin Sprits importmonopol upphörde fick detta bl.a. till följd att andelen returglas minskade kraftigt. Detta innebär ökad belastning på såväl miljön som energianvändningen i både Sverige och de exporterande
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Illegal handel med utrotningshotade djur

  Motion 1996/97:Jo731 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo731 av Urban Ahlin m.fl. s Illegal handel med utrotningshotade djur Riksdagen har nyligen beslutat om nya regler som bl a ska göra det svårare att handla med fredade djur prop 1994/95:117, JoU10En ny lag med karaktären av en ramlag reglerar åtgärder beträffande djur och växter som
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Politiska nämnder som täcker fler kommuner

  Motion 1996/97:K511 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:K511 av Kjell Nordström m.fl. s Politiska nämnder som täcker fler kommuner Under senare år har allt fler kommuner ökat samarbetet med grannkommunerna. Detta har bl.a. skett i hägnet av begränsade kommunala resurser där framför allt de mindre kommunerna sett en möjlighet att upprätthålla
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Införandet av bruksmönsterskydd

  Motion 1996/97:L803 av Birgitta Johansson m.fl. (s, c, fp, m, kd)

  Motion till riksdagen 1996/97:L803 av Birgitta Johansson m.fl. s, m, c, fp, kd Införandet av bruksmönsterskydd I slutet av 1980-talet gjordes en utredning om behovet av ett svenskt skydd för enklare tekniska uppfinningar, s.k. bruksmönsterskydd. Utredningen kom fram till att behovet av ett sådant skydd då inte fanns,
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:3 Kulturpolitik

  Motion 1996/97:Kr16 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Kr16 av Kjell Nordström m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:3 Kulturpolitik I kulturpropositionen föreslår regeringen att sex nationella uppdrag ges till institutioner inom skilda kulturområden runt om i landet. Uppdragen avser tre år. Det är ett bra förslag men vi anser att uppdragen
  Inlämnad
  1996-10-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A37 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1995/96:A37 av Anders Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten I proposition 1995/96:148 föreslås åtgärder för att pröva metoder för en förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken. I fyra kommuner i södra Skaraborg pågår sedan drygt två
  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Skövde

  Motion 1994/95:Ub728 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub728 av Kjell Nordström m.fl. s Högskolan i Skövde De mindre högskolorna har en stor betydelse som motorer för utvecklingen i de regioner där de ligger. Högskolan i Skövde har hittills inte byggts ut på det sätt som motiveras vare sig av regionens struktur eller högskolans starkt växande
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvarstekniskt museum i Karlsborg

  Motion 1994/95:Fö902 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fö902 av Monica Green m.fl. s Försvarstekniskt museum i Karlsborg I Karlsborg finns försvarshistoria som inte får försvinna i framtiden. Karlsborgs fästning är byggd utifrån en centralförsvarsidé. Karlsborgs regemente byggdes på ett sådant sätt att regeringen skulle kunna inrymmas om
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Grafiskt museum och akademi i Tidaholm

  Motion 1994/95:Kr256 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr256 av Birgitta Johansson m.fl. s Grafiskt museum och akademi i Tidaholm Bilden har kommit att få en mer central plats för människor. Det skrivna och talade ordet ersätts i allt högre utsträckning av bilder. Men tyvärr dominerar kommersiella bilder medan den konstnärliga bilden bygger
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett centrum för konservering av kulturföremål m.m. i Karlsborg

  Motion 1994/95:Kr212 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Kr212 av Monica Green m.fl. s Ett centrum för konservering av kulturföremål m.m. i Karlsborg En räddningsaktion för kulturarvet 1993 års museiutredning framhåller med stor kraft de utomordentligt otillfredsställande förhållanden som råder i det svenska museiväsendet vad gäller föremålssamlingarna
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lantbrukarnas villkor i EU

  Motion 1994/95:Jo268 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo268 av Kjell Nordström m.fl. s Lantbrukarnas villkor i EU Sveriges lantbrukare står nu inför stora utmaningar, dels för att lyckas bli världens mest miljövänliga matproducenter, dels för att möta den nya konkurrensen och marknaden som ett EU-medlemskap innebär. Lantbrukarna är en aktiv
  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter