Birgitta Dahl (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Byrådirektör, senare statsråd och talman
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
1994-10-02 – 2002-09-30
Ordinarie
1991-10-04 – 1994-10-02
Ledig
1982-10-07 – 1991-10-03
Ordinarie
1981-12-18 – 1982-10-06
Ledig
1981-11-16 – 1981-12-17
Ordinarie
1980-11-22 – 1981-11-15
Ledig
1980-10-19 – 1980-11-21
Ordinarie
1976-10-03 – 1980-10-18

Socialförsäkringsutskottet

Vice ordförande
1993-10-18 – 1994-10-01
Ledamot
1991-10-07 – 1993-10-17

Socialutskottet

Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Ordförande
1994-10-10 – 2000-06-30

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-02 – 2002-09-30
Ledamot
1986-10-06 – 1991-09-29

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-02 – 1998-10-05
Ledamot
1992-11-02 – 1993-10-05
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-03

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2002-09-30

EG-delegationen

Ledamot
1993-01-21 – 1993-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969-. Statsråd 1982-86. Miljö- och energimin. 1987-90. Miljömin. 1990-91. Suppleant i Bankoutskottet 69-70, Jordbruksutskottet 69-70 och Socialutskottet 76/77-81/82. Ledamot av Utbildningsutskottet 71-75/76, Civilutskottet 76/77-81/82 och Socialförsäkringsutksottet 91/92-93/94, vice ordförande 93/94. Suppleant i Utrikesnämnden 79/80-81/82. Ledamot av Krigsdelegationen 86/87-90/91 och 94/95-, ordförande 94/95-, Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94, Utrikesnämnden 92/93 och 94/95-, EG-Sverige-kommittén 92/93, Talmanskonferensen 94/95-, ordförande 94/95-, och Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-, ordförande 94/95-. Talman 94/95-. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91/92-93/94.

Bostadsort

Uppsala

Utbildning

Studexamen 1956. Filosofie kandidat vid Uppsala universitet 60. Timlärare 60-64. Kursassistent vid Nordiska Afrikainstitutet 64-65. Administrativ sekreterare vid Dag Hammarskjölds minnesfond 65-68. 1:e byråsekreterare vid Styrelsen för internationell utveckling 65-68, byrådirektör 68-82. Statsråd vid industridepartementet 8.10.1982-31.12.1986, statsråd och chef för miljö- och energidepartementet/miljödepartementet 1.1.1987-4.10.1991.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Sveriges Nationaldag, ordförande 94-. Ledamot av styrelsen för Uppsala studentkår 63, Sveriges förenade studentkårer 64 och Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja, ordförande 71-77 - Ledamot av styrelsen för Uppsala läns distrikt av Arbetarnas bildningsförbund, vice ordförande 68-85. - Ledamot av styrelsen för Uppsala läns SAP-distrikt 69-, ledamot av verkställande utskottet 69-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 75-96, ledamot av verkställande utskottet 90-96.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för bostadsstyrelsen 81-82. Ledamot av energitekniska rådet 83-88, ordförande 83-88, kooperativa rådet 85-88, ordförande 85-88, näringspolitiska rådet 85-90, vice ordförande 85-90, och miljövårdsberedningen 86-91, ordförande 86-91. FN-delegat 80, 81, 92 och 93. - Ledamot av åtalsrättskommittén 71-76, bostadsfinansieringsutredningen 72-75, 1974 års lärarutbildningsutredning 74-79, referensgruppen för sekretariatet för framtidsstudier 74-75, styrelsen för sekretariatet för framtidsstudier 75-80, bostadssociala delegationen 75-76, ordförande 75-76, energikommissionen 76-78, energihushållningsdelegationen 79-82, 1981 års energikommission 81-82, atomlagstiftningskommittén 82, energirådet 82-83, nationalkommittén för förberedelser inför 1992 års FN-konferens om miljö och utveckling 90-91, ordförande 90-91, samt sjuk- och arbetsskadekommittén 93-94. Expert i 1968 års utbildningsutredning 68-74.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Uppsala kommunfullmäktige 74-77. Ledamot av styrelsen för barnavårdande institutionerna 66-70, ledamot av arbetsutskottet 67-70.

Litteratur

Guinea-Bissau. Rapport om ett land och en befrielserörelse (71, tillsammans med K Andreassen).

Föräldrar

Folkhögskolerektorn Sven Gustaf Dahl och hushållsläraren Anna Brita Karolina Axelsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen En ny ekonomisk politik Innehåll 1. Sveriges väg ur krisen2 2. De förlorade åren4 3. Hur hamnade Sverige i krisen6
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har i kompletteringspropositionen föreslagit extra platser inom skolväsendet, folkbildningen och den högre utbildningen.
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU20 1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen, att delpensionen begränsas till att avse ersättning med 65 av det inkomstbortfall,
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU26
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning och sammanfattning2 Bakgrund3 Regeringens strategi4 Återförvisa propositionen5 Vår principiella syn7 Förslagen i propositionen13 Hemställan27
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Mot bakgrund av de riktlinjer för ett sammanhållet studiefinansieringssystem som vi socialdemokrater föreslagit i motion 1993/94:Sf512 yrkar vi avslag på propositionen. På ett antal
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan

  Motion 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:T74 av Gunnar Thollander m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Att Sveriges internationella storflygplats Arlanda skall anslutas till järnvägsnätet är en angelägen infrastrukturåtgärd. Såväl rena transportskäl som
  Inlämnad
  1994-04-28
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:TU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningssystemet för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf45 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf45 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningssystemet för vuxentandvård Regeringen har i propositionen lagt förslag till olika lagändringar, som behövs för att genomföra ett förändrat ersättningssystem för vuxentandvård, som riksdagen principiellt ställt
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

  Motion 1993/94:Sf39 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf39 av Birgitta Dahl m.fl s med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Inledning Regeringen lägger i propositionen fram förslag till lokal försöksverksamhet med finansiell samordning
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A56 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Innehållsförteckning 1. Inledning och sammanfattning2 2. Bristfällig proposition3 3. Problemen nu4 4. Vår syn på regionalpolitiken5 5. Den regionala utvecklingen7 6. Sektorspolitiken8
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  58
  Utskottsberedning
  -----------------------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (58 yrkanden): , , 29 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred

  Motion 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U6 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av skriv. 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred Socialdemokraterna har i partimotionen U304, Ett program för gemensam säkerhetfrån i januari 1994 uttalat förhoppningen att Partnerskap för fred kan utgöra ett förstärkt samarbete på alleuropeisk
  Inlämnad
  1994-04-12
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott

  Motion 1993/94:Sf36 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf36 av Birgitta Dahl m.fl s med anledning av prop. 1993/94:159 Utvisning på grund av brott En utlänning som döms för brott kan enligt vissa förutsättningar, förutom den ordinarie påföljden för brottet, dömas till utvisning ur landet. Propositionen innehåller förslag om skärpta regler
  Inlämnad
  1994-04-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag

  Motion 1993/94:So49 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:So49 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag I proposition 1993/94:148 föreslås att vårdnadsbidrag skall lämnas med 2 000 kr per månad och barn i åldrarna ett till tre år som inte har plats i den offentligt finansierade barnomsorgen. Regeringen föreslår
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer

  Motion 1993/94:Sf33 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf33 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer I regeringens proposition 1993/94:173 om bostadstillägg till pensionärer föreslås en rad förändringar i bostadsstödet till pensionärer. Vår motion behandlar vissa av dessa förändringar. Statligt
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

  Motion 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:A40 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt delat ansvar Innehåll Inledning2 Bakslagens tid2 I skilda världar4 Kvinnors makt och inflytande5 Kvinnors arbete7 Våra mål7 Den offentliga sektorn8 Mer jämställd arbetsmarknad9 Aktivt
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1993/94:AU15 1993/94:AU17 1993/94:AU19 1993/94:FiU15 1993/94:KrU28 1993/94:SfU19 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens

  Motion 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N23 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens 1. Regeringens proposition Propositionen 1993/94:162 Handel med el i konkurrensinnehåller en teknisk juridisk-administrativ genomgång av hur inte om en s.k. avreglering av elmarknaden skall genomföras.
  Inlämnad
  1994-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf26 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf26 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Propositionen innehåller förslag till ett förändrat ersättningssystem för vuxentandvård. Enligt det föreslagna systemet skall ersättning från försäkringen kunna lämnas enligt
  Inlämnad
  1994-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1993/94:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället

  Motion 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub906 av Ingvar Carlsson m.fl. s Kunskaps- och kompetensutveckling i samhället 1.1 Starka förändringar kräver ny kompetens Det svenska samhället har under många decennier varit mycket beroende av utvecklingen i vår omvärld. De starka förändringar som nu sker där kommer att påverka oss
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  51
  Utskottsberedning
  -------------------------1993/94:AU19 1993/94:KrU13 1993/94:SfU13 1993/94:UbU12 1993/94:UbU14 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1995/96:AU6
  Riksdagsbeslut
  (51 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • Framtid för Sverige

  Motion 1993/94:Fi208 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi208 av Ingvar Carlsson m.fl. s Framtid för Sverige Socialdemokraternas ekonomiska politik för arbete, rättvisa och framtidsbyggande Innehåll 1. Återförena Sverige2 2. De förlorade åren3 2.1 Sverige har halkat efter negativ tillväxt3 2.2 Tvåsiffrig arbetslöshet8 2.3 Växande offentliga
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En ny strategi för samarbetet med Central- och Östeuropa

  Motion 1993/94:U808 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:U808 av Ingvar Carlsson m.fl. s En ny strategi för samarbetet med Central- och Östeuropa 1. För ett dynamiskt, demokratiskt Norra Europa De senaste månadernas händelser i Ryssland understryker de svårigheter som omvandlingen av detta land står inför. Valresultatet inger djup oro. Det
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1993/94:UU16 1993/94:UU21
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Filter