Berith Eriksson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
förskollärare
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1989-12-16 – 1994-10-02
Ordinarie
1989-11-10 – 1989-12-15
Ordinarie
1988-10-02 – 1989-11-09

Justitieutskottet

Suppleant
1993-02-11 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03

Socialutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Valberedningen

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-02

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1991-11-19 – 1994-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1992-10-19 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppl i Utrikesutksottet 85/86-88/89, Jordbruksutskottet 85/86-86/87 Socialutskottet 89/90-90/91, Socialförsäkringsutskottet 91/92-93/94 och Justitieutskottet 93/94. Led av Justitieutskottet 88/89-90/91. Suppl i Valberedningen 91/92-93/94 och Nordiska rådets svenska delegation 92/93-93/94. - Led av vpk/v-gruppens förtroenderåd 88/89-90/91.

Bostadsort

Skutskär

Utbildning

Kontors- och affärsanställd 56-60. Förskollärarexamen 74. Förskollärare 74-77, förskoleföreståndare 77-80. Ämneslärarexamen vid Uppsala universitet 80. Metodiklärare vid högskolan i Gävle/Sandviken 80. Ämneslärare på högstadiet i Skutskär 81-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Svenska Facklärarförbundet i Norduppland 78-88. Studieorganisatör för Svenska Facklärarförbundet i Tierp-Älvkarleby 85-88, facklig förtroendeman 87-88. - Led av styrelsen för lokalförening av Vänsterpartiet kommunisterna/Vänsterpartiet (VPK/V), ordf 80, och Uppsala läns partidistrikt av VPK/V 81-93, ordf 91-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av skadeståndsansvarskommittén 89-93 och Exportkontrollrådet 99-. Ledamot av skadeståndsansvarskommitén 89-93, merkostnadskommittén 92.

Föräldrar

Skogsarbetaren och småbrukaren Nils Persson och Astrid Alice Katarina Grankvist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skriv. 1993/94:247 Investera i hälsa - Prioritera för hälsa

  Motion 1993/94:So67 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Dokument
  Inlämnad
  1994-06-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SoU32
 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf52 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vänsterpartiet avslår regeringens förslag till riktlinjer för reformeringen av det allmänna pensionssystemet. Vänsterpartiet vill ha ett generellt och obligatoriskt pensionssystem.
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutgiltig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Vänsterpartiets reviderade finansplan Sammanfattning För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det överordnade målet
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  127
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------1993/94:AU19 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:SfU26 1994/95:AU9
  Riksdagsbeslut
  (127 yrkanden): , , 63 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap

  Motion 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K76 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:245 Folkomröstning om EU-medlemskap Frågan om medlemskap i EU är avgörande för vårt lands framtid och självbestämmanderätt. Det är därför bra att riksdagens partier i enighet vänder sig till folket och att alla partier försäkrar
  Inlämnad
  1994-05-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:KU50
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:A77 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Bakgrund Regeringen lade hösten 1994 fram ett förslag till en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkringprop 1993/94:80Propositionen utsattes för en nedgörande kritik.
  Inlämnad
  1994-05-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Bakgrund I proposition 1993/94:234 lägger regeringen förslag som till väsentliga delar är föranledda av riksdagens beslut att bifalla proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering
  Inlämnad
  1994-05-03
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf49 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa ändringar i studiestödssystemet 1. Allmän studiestödspolitik 1.1 Solidarisk lönepolitik och högre utbildning Det finns en jämlikhetsaspekt i att samhället ger statligt stöd för högre studier. Studiefinansieringssystemet
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002

  Motion 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr15 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 I regeringens proposition föreslås att staten skall ikläda sig ekonomiskt ansvar för högst 5 645 miljoner kronor för ett olympiskt vinterspel i Östersund/
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande

  Motion 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K67 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1993/94:TK3 Skrivelse från Talmanskonferensen med överlämnande av Riksdagsutredningens slutbetänkande EU-nämnden kommer vid händelse av ett medlemskap i EU att få en utomordentligt väsentlig funktion som forum för information och samråd
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m.

  Motion 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So65 av Eva Zetterberg m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:145 Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m. Regeringen har i propositionen lagt fram förslag om att naprapater och en grupp kiropraktorer skall kunna få legitimation för respektive yrke. Det är väl känt att frågan
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor

  Motion 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:So61 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:218 Psykiskt stördas villkor Vänsterpartiet har i sin motion om inriktningen av stödet till psykiskt handikappade 1993/94:So479 redovisat hur vi vill att insatserna för de psykiskt störda skall vara utformade. Vi anser att
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SoU28
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi20 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås att bestämmelser för upphandling av tjänster införs även vid upphandling inom vatten-energi-transport- och telekommunikationsområdena. Vänsterpartiet menar att det
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning

  Motion 1993/94:K65 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:K65 av Bengt Hurtig m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:185 Förvaltningsmyndigheternas ledning I propositionen föreslår regeringen att centrala förvaltningsmyndigheter i fortsättningen i första hand skall vara organiserade som s.k. enrådighetsverk. Innebörden av detta är att myndigheterna
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.

  Motion 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U11 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:203 Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. I propositionen läggs fram förslag till godkännande av en rad ändringar av EES-avtalet och avtalet mellan EFTA- länderna om upprättandet av en
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.

  Motion 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju39 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Regeringen föreslår i propositionen ytterligare anslag till Kriminalvården motsvarande 54 500 000 kr. Vänsterpartiet har i sin
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd

  Motion 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:N31 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:206 Innovationsstöd Inledning Den svenska industrin befinner sig i en svår situation. Den måste förnyas och utvecklas så att den kan möta allt starkare krav på miljöanpassning och ständigt ökande konkurrens. För detta krävs nya
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:NU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet

  Motion 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub85 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:183 Utvecklingsplan för skolväsendet I skrivelsen menar regeringen att den s.k. reformutvecklingen av skolan under senare år kan uttryckas i tre steg: avreglering och förnyelse drivkrafter för förnyelse informations- och utvärderingssystem.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

  Motion 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi18 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen återkommer nu med precis samma förslag utan att förebära några nya skäl som nyligen avslagits av riksdagen.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993

  Motion 1993/94:U9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U9 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skriv. 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993 Inledning Regeringens skrivelse om det gångna årets krigsmaterielexport är som vanligt en dyster läsning. Visserligen minskade den totala exporten av krigsmateriel
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1993/94:UU27
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:176 Ändringar i lagen (1991:341) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.

  Motion 1993/94:U8 av Bertil Måbrink m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1993/94:U8 av Bertil Måbrink m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:176 Ändringar i lagen 1991:341 om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. Inledning Vikten av att hindra spridning av produkter som kan användas i massförstörelsesyfte kan inte nog betonas.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:UU24
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter