Axel Darvik (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
teknolog
Född år
1982
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Utbildningsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02

Bostadsutskottet

Suppleant
2004-09-14 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Regeringens ungdomspolitik

  Regeringens ungdomspolitik

  Interpellation 2005/06:403 av Darvik, Axel (fp)

  den 12 maj Interpellation 2005/06:403 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren s Regeringens ungdomspolitik Ungdomsstyrelsen konstaterar i Ung 2004 Fjärde årets uppföljning av den nationella ungdomspolitiken att regeringens ungdomspolitik har varit ett misslyckande på följande områden: Antalet unga arbetslösa
  Inlämnad
  2006-05-12
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • Hobbykurser och taktikval på gymnasiet

  Skriftlig fråga 2005/06:1630 av Darvik, Axel (fp)

  den 16 maj Fråga 2005/06:1630 av Axel Darvik fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Hobbykurser och taktikval på gymnasiet Det kursutformade gymnasium vi har i dag beskrivs ibland som ett smörgåsbord. Elever från akademikerhem plockar godbitarna, men det finns också elever som plockar de söta bitarna som gör att de
  Inlämnad
  2006-05-16
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Science Centers

  Interpellation 2005/06:344 av Darvik, Axel (fp)

  den 10 april Interpellation 2005/06:344 av Axel Darvik fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Science centers För att skolan ska kunna få hjälp med att entusiasmera fler elever till att lära sig matematik och naturvetenskap skulle vi i Sverige behöva fler upplevelseinriktade museer för matematik,
  Inlämnad
  2006-04-10
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

  Motion 2005/06:Bo19 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till mål för energieffektivisering i bebyggelsen. Riksdagen beslutar att målet för energieffektivisering i bebyggelsen formuleras: Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Bostadssektorn bör
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:127 Energiforskning m.m.

  Motion 2005/06:N22 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställningen av energisystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inte utesluta kärnkraft fission ur energiforskningen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2006-03-30
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2005/06:NU19
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Handläggningstider för examina

  Skriftlig fråga 2005/06:1311 av Darvik, Axel (fp)

  den 27 mars Fråga 2005/06:1311 av Axel Darvik fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Handläggningstider för examina Många studenter får vänta länge på att få ut sina examensbevis. Den segdragna hanteringen kan skapa problem för studenterna som drabbas. Göteborgs universitet har särskilt framhållits
  Inlämnad
  2006-03-27
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Arbetslösa studenter som inte syns i statistiken

  Skriftlig fråga 2005/06:1162 av Darvik, Axel (fp)

  den 9 mars Fråga 2005/06:1162 av Axel Darvik fp till statsrådet Hans Karlsson s Arbetslösa studenter som inte syns i statistiken Undersökningar från SCB visar på att antalet heltidsstuderande som söker arbete har ökat dramatiskt. I december ökade antalet arbetssökande med hela 70 vilket resulterar i 89 000 studenter
  Inlämnad
  2006-03-09
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av redog. 2005/06:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens

  Motion 2005/06:Ub9 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av resurser till lärarfortbildning. Motivering Riksrevisionen konstaterar att många lärare inte har den utbildning som undervisningen kräver. Andelen obehöriga lärare har ökat kraftigt sedan skolan kommunaliserades.
  Inlämnad
  2006-03-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning

  Motion 2005/06:Bo11 av Nina Lundström m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast återkomma med förslag för infasning av lägenheter med presumtion i bruksvärdessystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fri organisationsrätt. Riksdagen tillkännager
  Inlämnad
  2006-02-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:78 Allmänna vattentjänster

  Motion 2005/06:Bo9 av Lars Tysklind m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att allmänna vattentjänster skall tillhandahållas genom va-anläggningar som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande inflytande över. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslutningen till allmän va-anläggning inte
  Inlämnad
  2006-02-23
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Konkurrensutsättning av studiemedel

  Konkurrensutsättning av studiemedel

  Interpellation 2005/06:225 av Darvik, Axel (fp)

  den 27 januari Interpellation 2005/06:225 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren s Konkurrensutsättning av studiemedel Sedan början av 2000-talet har antalet studenter som antas till den högre utbildningen kraftigt ökat enligt SCB. Detta har medfört att alltfler studenter har behov av studiemedel och
  Inlämnad
  2006-01-27
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • Ungdomars personliga integritet

  Skriftlig fråga 2005/06:939 av Darvik, Axel (fp)

  den 3 februari Fråga 2005/06:939 av Axel Darvik fp till statsrådet Lena Hallengren s Ungdomars personliga integritet Folkpartiet var mycket kritiskt när det infördes ett krav på att kommunerna ska registrera alla ungdomars sysselsättning. Det är inte fler register arbetslösa ungdomar saknar, det är aktiva åtgärder
  Inlämnad
  2006-02-03
  Besvarare
  Lena Hallengren (S)
 • Byggande av studentbostäder

  Interpellation 2005/06:232 av Darvik, Axel (fp)

  den 1 februari Interpellation 2005/06:232 av Axel Darvik fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Byggande av studentbostäder Den rådande bostadsmarknaden för studenter är kärv. Det kan ta månader innan en student får en bostad och en del studenter får tacka nej till sina studieplatser eftersom de inte lyckats
  Inlämnad
  2006-02-01
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Betänkande 2005/06:UbU2

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2006. Anslagen till studiehjälp och studiemedel anpassas till det förväntade studerandeantalet. Bland annat ökar antalet platser i högskolan och i den kvalificerade yrkesutbildningen under 2006. Det nyligen
  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 34 minuter
  Justering
  2005-11-24
  Debatt
  2005-12-08
  Beslut
  2005-12-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Betänkande 2005/06:UbU1

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2006. Statsbidraget till personalförstärkningar höjs till 2 miljarder kronor. Målet med stödet är att öka personaltätheten samt ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek
  Behandlade dokument
  130
  Förslagspunkter
  40
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  116, 482 minuter
  Justering
  2005-11-22
  Debatt
  2005-12-08
  Beslut
  2005-12-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Kvalitet i högskolan

  Kvalitet i högskolan

  Interpellation 2005/06:105 av Darvik, Axel (fp)

  den 11 november Interpellation 2005/06:105 av Axel Darvik fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Kvalitet i högskolan Det har under den senaste tioårsperioden skett en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen. Regeringens mål är ju att 50 av en årskull ska påbörja högre utbildning före 25 års
  Inlämnad
  2005-11-11
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Förkunskaper hos högskolestudenter

  Skriftlig fråga 2005/06:530 av Darvik, Axel (fp)

  den 1 december Fråga 2005/06:530 av Axel Darvik fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Förkunskaper hos högskolestudenter Skolverket visar i en undersökning att det finns stora problem med att studenter har dåliga förkunskaper från gymnasiet. Mer än varannan lärare uppger att unga studenter i dag är sämre förberedda
  Inlämnad
  2005-12-01
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)
 • Unga akademikers arbetslöshet

  Interpellation 2005/06:112 av Darvik, Axel (fp)

  den 16 november Interpellation 2005/06:112 av Axel Darvik fp till statsrådet Hans Karlsson s Unga akademikers arbetslöshet Arbetslösheten är i dag Sveriges största problem. Vi måste bli betydligt bättre på att hävda oss i konkurrensen med andra länder. Vi måste visa att Sverige är ett bra land för de företag som vill
  Inlämnad
  2005-11-16
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

  Motion 2005/06:Ub4 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpa kraven så att en likabehandlingsplan skall innehålla en vetenskapligt framtagen och av Skolverket godkänd antimobbningsplan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om
  Inlämnad
  2005-11-10
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Programmålen för naturvetenskapsprogrammet

  Programmålen för naturvetenskapsprogrammet

  Interpellation 2005/06:66 av Darvik, Axel (fp)

  den 25 oktober Interpellation 2005/06:66 av Axel Darvik fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Programmålen för naturvetenskapsprogrammet Skolverket presenterade den 3 oktober sitt förslag till nya programmål och kurser för gymnasieskolan. De reformerade gymnasieprogrammen ska börja fungera från höstterminen 2007.
  Inlämnad
  2005-10-25
  Besvarare
  Ibrahim Baylan (S)

Filter