Axel Andersson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
kronojägare
Född år
1933
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05
Ledig
1995-01-10 – 1995-10-08
Ordinarie
1984-11-20 – 1995-01-09
Ledig
1984-10-18 – 1984-11-19
Ordinarie
1984-06-09 – 1984-10-17
Ledig
1984-05-08 – 1984-06-08
Ordinarie
1982-12-18 – 1984-05-07
Ledig
1982-11-15 – 1982-12-17
Ordinarie
1976-10-03 – 1982-11-14

Europaparlamentet

Ledamot
1995-01-01 – 1995-10-08

Utrikesutskottet

Ledamot
1995-10-10 – 1996-04-17
Ledamot
1994-10-10 – 1995-01-18
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Näringsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Konstitutionsutskottet

Ledamot
1996-04-18 – 1998-10-04
Suppleant
1995-10-10 – 1996-04-17
Suppleant
1994-10-10 – 1995-01-18
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29
Suppleant
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
1995-10-25 – 1995-12-06

Bostadsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

EU-nämnden

Suppleant
1996-07-10 – 1998-10-05

EES-utskottet

Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04
Suppleant
1992-06-10 – 1993-06-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1985-09-29 – 1998-10-20

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

EG-delegationen

Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31
Suppleant
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1976- Suppleant i Utrikesutskottet 76/77-81/82, Försvarsutskottet 76/77-90/91, Bostadsutskottet 88/89, Konstitutionsutskottet 91/92-94/95 och 95/96 samt EES-utskottet 92/93. Ledamot av Utrikesutskottet 82/83-90/91, 94/95 och 95/96, Näringsutskottet 91/92-93/94, Utrikes/Försvarsutskottet 95/96 och 96/97 samt Konstitutionsutskottet 95/96-97/98. Suppleant i EG-Sverige-kommittén 93/94-94/95, Europeiska säkerhetskonferensen/Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 94/95-97/98 samt EU-nämnden 95/96-97/98. Ledamot av EG-Sverige-kommittén 94. Ledamot av Europa-parlamentet 95 (10.1-8.10.1995). - Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 86-98.

Bostadsort

Norrsundet

Utbildning

Realskola 51-52. Underofficers- och officersutbildning 53-55. Skogsskola 60-61 med vidareutbildning 69. - Skogsarbetare 49-51 och 55-60. Kronojägare 61-68. Ombudsman för Kopparbergs läns SAP-distrikt 69-70 och Gävleborgs läns SAP-distrikt 71-76.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Silvanum i Gävle 75-82, Gävleborgs hyresgästförening, ordförande 77-86, Swedesurvey AB 99-. - Ledamot av styrelsen för Idre arbetarekommun, ordförande 65-70, Älvdalens SAP-krets, ordförande 67-70, och Gävleborgs läns SAP-distrikt, ordförande 87-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av fiskenämnden i Gävleborgs län 78-87, beredningen för humanitärt bistånd 78-91 och nämnden för kontroll av klyvbart material vid Statens kärnkraftinspektion 79-94. FN-delegat 82, 83 och 84. Ledamot av styrelsen för skytteöverstyrelsen 85-88, länsstyrelsen i Gävleborgs län 89-94 och Latinaamerikainstitutet, ordförande 89-. - Ledamot av byråkratiutredningen 76-79, allmänningsutredningen 81-83, frivilligförmånskommittén, ordförande 83-85, 1997 års medborgarskapskommitté 97-99.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Idre kommunalfullmäktige 67-70. Ledamot av kommunalnämnden 67-70 och dess arbetsutskott, ordförande 68-70. Ledamot av skolstyrelsen 67. - Ledamot av Edefors kyrkoråd 63-65. - Ledamot av Gävleborgs läns landsting 74-77. Ledamot av personalnämnden 74-77. Ledamot av direktionen för Gävle lasarett 74-77.

Föräldrar

Skogsarbetaren Erik Albert Andersson och skolstäderskan Sara Amalia Elisabet Lundgren

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A57 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A57 av Agneta Brendt m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd I Gävleborgs län är distansutbildning på högskolenivå sedan flera år en självklar utbildningsform tillgänglig vid lärocentra i länets samtliga kommuner. Mellan 1 000 och 1 200 studenter
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A56 av Axel Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A56 av Axel Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Utbyggnad av E 4 sträckan EnångerHudiksvall I proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd, föreslår regeringen att en ny förbifart av E 4:an vid Sundsvall snarast
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A55 av Axel Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A55 av Axel Andersson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Tågförbindelserna mellan Stockholm och Östersund I proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd sid. 83aviserar regeringen tidigareläggning av snabbtågsförbindelsen
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling

  Motion 1997/98:T21 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T21 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Utbyggnad av E 4:an och dubbelspåret på sträckan GävleStockholm Morgondagens trafikpolitik skall byggas på miljövänliga, snabba och säkra transporter. Norduppland och Gävle/Sandviken
  Inlämnad
  1998-03-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Snedvridning av konkurrensen inom detaljhandeln

  Motion 1997/98:Sf222 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf222 av Sigrid Bolkéus m.fl. s Snedvridning av konkurrensen inom detaljhandeln För att gynna småföretagen har arbetsgivaravgifter sänkts. Varje privatägd butik ges rätt till avdrag medan t.ex. Konsum Gävleborgs 41 butiker och varuhus i Gävleborg och Norra Uppland buntas ihop till ett enda
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Länsmusiken i Gävleborgs län

  Motion 1997/98:Kr222 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr222 av Sigrid Bolkéus m.fl. s Länsmusiken i Gävleborgs län När länsmusikreformen kom beräknades tilldelningen av medel från länens årsbokslut för Rikskonserter och regionmusiken 1984/85. Eftersom Gävleborgs län var filialkontor kunde vi liksom Kalmar län inte tillgodoräkna oss någon regionresurs.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beredskapshelikopter i Söderhamn

  Motion 1997/98:Fö328 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö328 av Agneta Brendt m.fl. s Beredskapshelikopter i Söderhamn Riksdagen har i 1996/97:FöU1 uttalat vikten av beredskap för helikopterräddningstjänst i norra Sverige. Tyvärr innebär regeringens förslag till ny helikopterorganisation att räddningstjänsten efter Norrlandskusten försämras
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skydd av naturlax i Bottenviken

  Motion 1997/98:Jo411 av Karl Hagström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo411 av Karl Hagström m.fl. s Skydd av naturlax i Bottenviken Enligt naturens lagar skall vildlaxen återvända till sin ursprungsälv för att leka men ytterst få kommer dit. Långa drivgarn i Östersjön fångar t.o.m. laxar som inte vuxit till. Detta har varit ett problem i ca 20 år och vissa
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbud mot drivgarnsfiske i södra Östersjön

  Motion 1997/98:Jo410 av Axel Andersson och Agneta Brendt (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo410 av Axel Andersson och Agneta Brendt s Förbud för drivgarnsfiske i södra Östersjön Södra Östersjön är utomordentligt känslig för det effektiva och storskaliga fiske som fiske med drivgarn innebär. De stora svep garnen kan vara upp till 21 km långa man gör ger också oönskade fångster
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EU-regler om fiskrökerier

  Motion 1997/98:Jo409 av Axel Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo409 av Axel Andersson m.fl. s EU-regler om fiskrökerier De svenska yrkesfiskarna är inte många till antalet, men där de finns utgör de en viktig del av näringsliv och sysselsättning. Flertalet lever och arbetar efter den svenska väst- och sydkusten, medan det efter Östersjöns och Bottenvikens
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EU:s regionalpolitiska stöd till Sverige

  Motion 1997/98:A412 av Axel Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A412 av Axel Andersson m.fl. s EU:s regionalpolitiska stöd till Sverige I medlemskapsförhandlingarna inför det svenska inträdet i EU den 1 januari 1995, fastställdes också de regler som skulle gälla för att Sverige skulle få del av EU:s strukturfonder. Med nära två års erfarenhet av hur
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jakt på gråsäl i Bottniska viken

  Motion 1997/98:Jo908 av Axel Andersson och Karl Hagström (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo908 av Axel Andersson och Karl Hagström s Jakt på gråsäl i Bottniska viken Beståndet av gråsäl i Östersjön och Bottniska viken har stadigt ökat sedan mitten av 1980-talet. Alltmer oskygga förekommer de numera allmänt vid kusten där man tidigare inte kunde få syn på en gråsäl. De förekommer
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T37 av Agneta Brendt m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T37 av Agneta Brendt m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter I propositionen föreslås att trafikverkens infrastrukturplaner för perioden 1998-2007 skall främja miljön, trafiksäkerheten och bidra till tillväxt och sysselsättning i alla
  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Gävleborgs län

  Motion 1996/97:A406 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A406 av Sinikka Bohlin m.fl. s Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Gävleborgs län Gävleborgs län har under 1990-talet drabbats hårt av den strukturella omvandlingen inom både näringslivet och den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta har minskat med närmare 25 000 personer. Arbetslösheten
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högre utbildning i Gävleborgs län

  Motion 1996/97:Ub427 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub427 av Sigrid Bolkéus m.fl. s Högre utbildning i Gävleborgs län Regeringen har i propositionen dragit upp riktlinjerna för högskolepolitiken inför 2000-talet. Högskolans huvuduppgifter är utbildning och forskning. Utöver detta har högskolan uppgiften att samverka med det omgivande
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Medel till fiskevård

  Motion 1996/97:Jo403 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo403 av Sigrid Bolkéus m.fl. s Medel till fiskevård Drygt två miljoner vuxna svenskar är intresserade av fritidsfiske och mer än 800 000 har fiske bland sina viktigaste fritidssysselsättningar. Väldigt lite görs idag för att den stora gruppen fritidsfiskare skall få tillgång till ett
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • ADB-hjälp för jordbruksstödet

  Motion 1996/97:Jo216 av Axel Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo216 av Axel Andersson m.fl. s ADB-hjälp för jordbruksstödet I och med Sveriges inträde i EU kom den gemensamma jordbrukspolitiken CAP att tillämpas i Sverige. Regleringarna är i stort mer detaljerade och omfattar fler områden än vad som tidigare gällt för Sverige. Informationsbehovet
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Sälstammens ökning och yrkesfisket

  Motion 1996/97:Jo906 av Karl Hagström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo906 av Karl Hagström m.fl. s Sälstammens ökning och yrkesfisket Längs Bottniska vikens kuster bedrivs i dag ett småskaligt kustfiske med små båtar, miljömässigt riktigt med korta transporter till marknaden. Man fiskar huvudsakligen med nät, garn och fasta redskap nära hemmahamnen. Fisket
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regionindelning av kronofogdemyndigheterna

  Motion 1996/97:Ju601 av Karl Hagström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju601 av Karl Hagström m.fl. s Regionindelning av kronofogdemyndigheterna I propositionen föreslår regeringen att kronofogdemyndigheten KFM i Gävleborgs län X-län fr.o.m. 1997-01-01 ingår i en region tillsammans med KFM i Västernorrlands Y-län och Jämtlands län Z-län med Härnösand som
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Regional utveckling

  Motion 1996/97:A412 av Axel Andersson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A412 av Axel Andersson m.fl. s Regional utveckling Överensstämmelse mellan nationella stödområden och områden för EU:s strukturprogram 2, 5b och 6 Det är önskvärt att det finns överensstämmelse mellan de nationella stödområdena och de områden som omfattas av EU:s strukturfondsprogram.
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter