Arne Jansson (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Ingenjör
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-10 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-11-08 – 1991-12-09

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1993-03-18 – 1994-10-01
Suppleant
1992-01-16 – 1993-03-17

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1992-04-01 – 1994-10-01
Suppleant
1991-11-08 – 1991-12-09

Utrikesutskottet

Suppleant
1991-11-08 – 1991-12-09

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1992-01-16 – 1993-03-18

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1992-10-19 – 1993-04-23

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1991. Rdl 1992- Supppl i KU 91/92--93/94, UU 91/92, SfU 91/92--93/94, AU 91/92--93/94 och JoU 92/93--93/94. Led av SfU 93/94.

Bostadsort

Hudiksvall

Utbildning

Ingenjörsexamen 62. Universitetsstudier (företagsekonomi) 70. Anställd inom exportnäringen. Biträdande serviceschef. Informationschef. Marknadsgruppchef. Egen företagare.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Ny demokrati i Hudiksvall, ordf 92--.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av 1990 års skogspolitiska kommitté 92, partnerskapskommittén 92-93, beredningen för en ny ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna 93-95 samt utredningen för utvärdering av vårdnadsbidragsreformen och reformerna inom barnomsorgs- och föräldraförsäkringsområdena 94.

Kommunala uppdrag

Led Hudiksvalls kommunfullmäktige 93--94.

Föräldrar

Fredrik Jansson och Karin Ellen Maria Gregertsen

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf57 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet Vår huvudinvändning mot förslaget är att man vill ändra det hittillsvarande kedjebrevssystemet ATP till ett annat system som fortfarande till 88 procent är ett fördelningssystem
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

  Motion 1993/94:Sf50 av Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf50 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Ny demokrati har i motioner presenterat förslag om förändringar i studiestödssystemet. Bl a har föreslagits ett samordnat vuxenstudiestöd. Av propositionen framgår att studiestödssystemet
  Inlämnad
  1994-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningssystemet för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf46 av Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf46 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:221 Ersättningsystemet för vuxentandvård Nyligen behandlade riksdagen socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av propositionen Förändrat ersättningssystem för vuxentandvården 1993/94:SfU10Utskottet påpekade att såväl
  Inlämnad
  1994-04-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1993/94:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

  Motion 1993/94:Sf44 av Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf44 av Arne Jansson och Leif Bergdahl nyd med anledning av prop. 1993/94:220 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Vi delar inte regeringens uppfattning beträffande föräldrapenning under arbetsfri dag, överlåtelse av rätt till tillfällig föräldrapenning, avgiftsfrihet för privatläkares
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:SfU15 1993/94:SfU20 1993/94:SoU33
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m.

  Motion 1993/94:Jo58 av Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo58 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:193 Licensområden för älgjakt m.m. I propositionen förslås i huvudsak endast att de nuvarande generella jaktområdena skall registreras som B- områden med tilldelning av ett valfritt djur vuxen eller kalv om året under kort jakttid.
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

  Motion 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A67 av Harriet Colliander m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling Vi är mycket tveksamma till regeringens målformuleringar för regionalpolitiken. Det kan på goda grunder ifrågasättas om det överordnade målet att öka den enskildes möjligheter att fritt
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer

  Motion 1993/94:Sf34 av Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf34 av Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:173 Bostadstillägg till pensionärer I propositionen föreslås att det kommunala bostadstillägget KBT ersätts med ett statligt bostadstillägg till pensionärer. Bostadstillägg föreslås utges med 85 procent av bostadskostnad mellan 100
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SfU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.

  Motion 1993/94:A39 av Laila Strid-Jansson och Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:A39 av Laila Strid-Jansson och Arne Jansson nyd med anledning av prop. 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Propositionen innehåller bl a förslag till en ny lag om offentlig anställning LOA och förslag till en särskild lag om fullmaktsanställning. I 11 kap 9 RF återfinns
  Inlämnad
  1994-02-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård

  Motion 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf29 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Sammanfattning Propositionen går ut på att riksdagen godkänner de föreslagna riktlinjerna för ett nytt ersättningssystem för allmäntandvård. Systemet innebär i princip att
  Inlämnad
  1994-01-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1993/94:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Parkeringsövervakningen

  Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Psykiskt utvecklingsstördas rätt till särskilda omsorger

  Motion 1993/94:So269 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So269 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Psykiskt utvecklingsstördas rätt till särskilda omsorger Lagen 1985:568 om särskilda omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda m. fl. ger rätt till särskilda omsorger, utöver de som kan ges av socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bidrag till kommunala flygplatser m.m.

  Motion 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T706 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Bidrag till kommunala flygplatser m.m. Gävleborgs län är efter Norrbottens län det värst drabbade länet beträffande arbetslöshet. De prognoser som föreligger är alarmerande. Den enda förhoppning man idag kan hysa är, att regeringen kommer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Järnvägsförbindelse Hagfors--Munkfors--Karlstad

  Motion 1993/94:T521 av Björn Samuelson m.fl. (v, fp, c, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T521 av Björn Samuelson m.fl. v, fp, c, kds, nyd Järnvägsförbindelse Hagfors-Munkfors-Karlstad I riksdagens beslut om den framtida järnvägspolitiken betonades vikten av att alltmer av den tunga godstrafiken skulle flyttas över från väg till järnväg. I Värmland ligger två stålindustriorter,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänstlagen

  Motion 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So263 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Socialtjänstlagen Så här lyder socialtjänstlagens portalparagraf: Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Omhändertagande av barn

  Motion 1993/94:So262 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:So262 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd Omhändertagande av barn Motionen handlar om placering i hem för vård eller boende för barn och ungdom. Omhändertagande av barn som faller under lagen om vård av ungdom LVU eller barnavårdslagen sker idag till fosterhem, storfosterhem eller
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Etanolskatten

  Motion 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk649 av Arne Jansson och Laila Jansson nyd Etanolskatten Skatten på motoralkoholer Etanol och metanol är exempel på motoralkoholer. De kan framställas av både fossila råvaror kol, olja och naturgas och av biologisk råvara spannmål, sockerbetor, träråvara etcStora insatser görs nu framför
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsmöjligheterna för ungdomar

  Motion 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub364 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utbildningsmöjligheterna för ungdomar Politiker, arbetsgivare och fackföreningar måste hjälpas åt att snabbt införa en ny modern form av lärlingsutbildning. Länder med låg ungdomsarbetslöshet har lärlingssystem, ungdomslöner och en arbetsmarknadspolitik,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Socialförsäkringsfrågor m.m.

  Motion 1993/94:Sf271 av Ian Wachtmeister och Arne Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf271 av Ian Wachtmeister och Arne Jansson nyd Socialförsäkringsfrågor m.m. Sammanfattning I motionen föreslår vi en större förändring av flerbarnstilläggen än vad regeringen gjort. Vidare föreslås att taket sänks i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen från 5,5 basbelopp till 7,5
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  92
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------------1993/94:SfU12 1993/94:SfU15 1993/94:SfU23 1993/94:SoU20 1993/94:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (92 yrkanden): , , 46 saknar beslutsinformation
 • Basbeloppet och pensionsnivån

  Motion 1993/94:Sf269 av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf269 c1av Arne Jansson och Laila Strid-Jansson nyd c0Basbeloppet och pensionsnivån Kompensation Under det att man nu i pensionsarbetsgruppen prövar frågan om att värdesäkra pensionsförmånerna, passar man under tiden på att successivt försämra villkoren för våra pensionärer och studerande.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett internationellt riskcentrum i Karlstad

  Motion 1993/94:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. (m, fp, c, kds, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fö704 av Göthe Knutson m.fl. m, fp, c, kds, nyd Ett internationellt riskcentrum i Karlstad Förslag föreligger om inrättandet av ett internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan om inrättandet av ett risk- och beredskapscentrumi
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter