Anne-Marie Ekström (L)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
datakonsult
Född år
1947
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Undantag i Dublinförordningen

  Skriftlig fråga 2005/06:2031 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 17 augusti Fråga 2005/06:2031 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Undantag i Dublinförordningen I dag gäller enligt Dublinförordningen att det är det första land som en asylsökande kommer till som ska pröva rätten till asyl. Möjlighet till undantag finns dock. Det har visat sig att Sverige
  Inlämnad
  2006-08-17
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Polisingripanden i Boråstrakten

  Skriftlig fråga 2005/06:2005 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 11 augusti Fråga 2005/06:2005 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström s Polisingripanden i Boråstrakten I samband med ett bråk försökte en ordningsvakt på en ort i närheten av Borås larma polisen men var tvungen att ge upp och lägga på luren efter fem minuters väntan i telefon, eftersom
  Inlämnad
  2006-08-11
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Rättssäkerhet i migrationsdomstolar

  Skriftlig fråga 2005/06:1986 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 8 augusti Fråga 2005/06:1986 av Anne-Marie Ekström fp till justitieminister Thomas Bodström s Rättssäkerhet i migrationsdomstolar Den som har utsatts för förföljelse och flyr från sitt land kan ha goda skäl till att den redogörelse han eller hon lämnar i samband med en asylutredning behandlas med sekretess.
  Inlämnad
  2006-08-08
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Krav på handsfree vid bilkörning

  Skriftlig fråga 2005/06:1904 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 3 juli Fråga 2005/06:1904 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Ulrica Messing s Krav på handsfree vid bilkörning I medierna har det framkommit att ny amerikansk forskning har påvisat att det är lika farligt att tala i mobiltelefon i samband med bilkörning som att köra bil rattfull. Det finns inte någon
  Inlämnad
  2006-07-03
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling

  Skriftlig fråga 2005/06:1817 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 13 juni Fråga 2005/06:1817 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Hans Karlsson s Samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling Återigen har ett exempel där samordning mellan försäkringskassa och arbetsförmedling inte fungerar dykt upp. En person i 60-årsåldern har skadats allvarligt i en bilolycka
  Inlämnad
  2006-06-13
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Avvisning av asylsökande från Sudan

  Skriftlig fråga 2005/06:1776 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 9 juni Fråga 2005/06:1776 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Avvisning av asylsökande från Sudan För närvarande hungerstrejkar åtta sudanesiska män i Göteborg. De har varit människorättsaktivister och flera av dem kommer från Darfurområdet. Situationen i Sudan är instabil. Sudans regering
  Inlämnad
  2006-06-09
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Apatiska barn vars föräldrar misstänks för misshandel

  Apatiska barn vars föräldrar misstänks för misshandel

  Interpellation 2005/06:423 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 19 maj Interpellation 2005/06:423 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg s Apatiska barn vars föräldrar misstänks för misshandel I november 2005 polisanmäldes föräldrar till depressivt devitaliserade apatiska barn för misshandel, vanvård och förgiftning. Det rörde sig om 13 fall som polisanmäldes.
  Inlämnad
  2006-05-19
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: En kronofogdemyndighet i tiden (prop. 2005/06:200 och prop. 2005/06:124 delvis)

  En kronofogdemyndighet i tiden (prop. 2005/06:200 och prop. 2005/06:124 delvis)

  Betänkande 2005/06:SkU35

  De nuvarande tio regionala kronofogdemyndigheterna avvecklas och en ny myndighet med rikstäckande verksamhet, Kronofogdemyndigheten, inrättas den 1 juli 2006. Den nya myndigheten ska vara fristående men knyts till Skatteverket i strategiska frågor och för att myndigheterna ska kunna utnyttja gemensamt stöd när det gäller IT-verksamheten och administrativa stödfunktioner.
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 26 minuter
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-06-02
  Beslut
  2006-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning (prop. 2005/06:174)

  Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning (prop. 2005/06:174)

  Betänkande 2005/06:SkU31

  Skattereglerna anpassas för att enskilda näringsidkare vid inkomst- och mervärdesbeskattningen ska kunna dra fördel av de förenklade redovisningsregler som riksdagen tidigare beslutat (se 2005/06:LU28).
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 28 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-02
  Beslut
  2006-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett regionalt förhöjt grundavdrag (prop. 2005/06:163)

  Ett regionalt förhöjt grundavdrag (prop. 2005/06:163)

  Betänkande 2005/06:SkU23

  Boende i Norrlands inland, västra Dalarna och nordligaste Värmland ska få en skattelättnad för att kompensera för de extra kostnader som enskilda och företagare har på grund av det geografiska läget. Till följd av ett kallt klimat och långa transportavstånd har invånarna i området till exempel fått bära
  Behandlade dokument
  2
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 31 minuter
  Justering
  2006-05-02
  Debatt
  2006-05-19
  Beslut
  2006-05-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

  Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier

  Betänkande 2005/06:SfU14

  Flygbolagen blir skyldiga att på begäran låta Rikspolisstyrelsen få uppgift om vilka flygpassagerare som är på väg till Sverige från länder utanför EU. Flygbolagen ska då uppge passagerares namn, medborgarskap, passnummer, flightnummer och när planet väntas anlända. Polisen ska spara uppgifterna i ett
  Behandlade dokument
  10
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  19, 51 minuter
  Justering
  2006-05-09
  Debatt
  2006-05-17
  Beslut
  2006-05-18
 • Stillbild från Debatt om förslag: Migration och asylpolitik

  Migration och asylpolitik

  Betänkande 2005/06:SfU10

  Regeringen har i en skrivelse redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2004. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Riksdagen uppmanade regeringen att snabbt återkomma med ett förslag som tar upp frågan om
  Behandlade dokument
  67
  Förslagspunkter
  44
  Reservationer
  64 
  Anföranden och repliker
  48, 191 minuter
  Justering
  2006-05-09
  Debatt
  2006-05-17
  Beslut
  2006-05-19
 • Stillbild från Debatt om förslag: Motioner om alkoholskatt m.m.

  Motioner om alkoholskatt m.m.

  Betänkande 2005/06:SkU22

  Riksdagen sade nej till motioner om alkohol- och tobaksbeskattning, privatinförsel av alkohol och tobak, försäljning av skattefria varor på svenska flygplatser och Tullverkets bekämpning av illegal alkoholinförsel. Motionerna har lagts fram under allmänna motionstiden 2005 eller med anledning av regeringens förslag om nationella alkohol- och narkotikabehandlingsplaner. Riksdagen behandlade regeringens förslag tidigare under våren (se 2005/06:JuSoU1 ).
  Behandlade dokument
  36
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  16, 64 minuter
  Justering
  2006-04-20
  Debatt
  2006-05-10
  Beslut
  2006-05-10
 • med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

  Motion 2005/06:Sk27 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2005/06:190 om skatt på flygresor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka inom EU för gemensamma ekonomiska styrmedel mot flygets klimatpåverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin
  Inlämnad
  2006-04-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:130 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn

  Motion 2005/06:Sk19 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att införa bestämmelser om omvänd skattskyldighet i mervärdesskattelagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en förutsättningslös översyn av möjligheterna att bekämpa undandraganden av mervärdesskatt inom samtliga
  Inlämnad
  2006-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna motioner om energibeskattning m.m.

  Allmänna motioner om energibeskattning m.m.

  Betänkande 2005/06:SkU20

  Riksdagen sade nej till motioner om energibeskattning från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om en reformering av energiskattesystemet och den gröna skatteväxlingen.
  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  13, 73 minuter
  Justering
  2006-03-23
  Debatt
  2006-04-06
  Beslut
  2006-04-06
 • Alkogodis i livsmedelsaffärer

  Skriftlig fråga 2005/06:1374 av Ekström, Anne-Marie (fp)

  den 6 april Fråga 2005/06:1374 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Morgan Johansson s Alkogodis i livsmedelsaffärer Tidningen Dagen har uppmärksammat att den tyska livsmedelskedjan Lidl säljer choklad som innehåller alkohol. I en ask som kostar 9:90 finns alkohol motsvarande ca sex centiliter 40-procentig
  Inlämnad
  2006-04-06
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Styrningen av integrationspolitiken

  Styrningen av integrationspolitiken

  Betänkande 2005/06:SfU6

  Riksdagen sade nej till Riksrevisionens förslag om styrningen av integrationspolitiken. Riksdagen hänvisade i huvudsak till att regeringen förtydligat styrningen av integrationspolitiken i enlighet med Riksrevisionens synpunkter. Riksdagen sade också nej till motioner om svenskt medborgarskap, kommunalt
  Behandlade dokument
  34
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  32 
  Anföranden och repliker
  26, 135 minuter
  Justering
  2006-03-23
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-06
 • med anledning av prop. 2005/06:142 Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning

  Motion 2005/06:Sf32 av Linnéa Darell m.fl. (fp)

  Sammanfattning Socialförsäkringar är en hörnsten i vårt samhällsbygge. De är en garant för trygghet för oss alla om något inträffar. Blir vi sjuka eller arbetslösa så finns det en försäkring som gör att vi slipper flytta från hus och hem. Den som blir långvarigt sjuk ska inte dessutom behöva dras med oro för att inte kunna
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:167 Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser

  Motion 2005/06:Sk15 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en teknikneutral fordonsbeskattning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även ställa krav på dieselbilars kväveoxidutsläpp. Motivering Det är glädjande att
  Inlämnad
  2006-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter