Anders Sjölund (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västerbottens län
Titel
kommunalråd
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-09-06 – 2004-10-31

Utbildningsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2004-10-31

Trafikutskottet

Suppleant
2004-09-23 – 2004-10-31

Lagutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • rätt för lärare att beslagta elevs mobiltelefon

  Skriftlig fråga 2004/05:120 av Sjölund, Anders (m)

  den 15 oktober Fråga 2004/05:120 av Anders Sjölund m till utbildningsminister Thomas Östros om rätt för lärare att beslagta elevs mobiltelefon Vid en av Skolverkets inspektioner av en grundskola i Norrland, framkom att det vid några tillfällen förekommit att lärare funnit anledning att tillfälligtvis beslagta elevs

  Inlämnad
  2004-10-15
  Besvarare
  Thomas Östros (S)
 • nya förmånsrättslagen

  Skriftlig fråga 2004/05:83 av Sjölund, Anders (m)

  den 7 oktober Fråga 2004/05:83 av Anders Sjölund m till justitieminister Thomas Bodström om nya förmånsrättslagen Den nya förmånsrättslagen är nu i kraft. Förändringen i förmånsrättslagstiftningen innebär att företagshypoteket omvandlas till en företagsinteckning där värdet enbart får tillgodoräknas upp till 55 Från

  Inlämnad
  2004-10-07
  Besvarare
  Thomas Bodström (S)
 • Vägar för ny kommunikationspolitik

  Motion 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:T464 av Elizabeth Nyström m.fl. m Vägar för ny kommunikationspolitik 1 Våra förslag i korthet Alla prognoser tyder på att trafiken på våra vägar kommer att fortsätta att öka kraftigt. De svenska vägarna är i ett mycket dåligt skick på grund av nedskuret och försummat underhåll de senaste

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  27
  Utskottsberedning
  -2004/05:FiU1 2004/05:NU4 2004/05:SkU20 2004/05:TU1 2004/05:TU10 2004/05:TU11 2004/05:TU2 2004/05:TU4 2004/05:TU7 2004/05:TU9 2005/06:TU1 2005/06:TU12 2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (27 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
 • Fordonsfrågor

  Motion 2004/05:T463 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:T463 av Elizabeth Nyström m.fl. m Fordonsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafikskadelagen.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om klassning av mopeder. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:LU17 2004/05:SkU23 2004/05:TU2 2004/05:TU6
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Utgiftsområde 22 Kommunikationer

  Motion 2004/05:T437 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:T437 av Elizabeth Nyström m.fl. m Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 22 enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring A 36:2 Väghållning

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:TU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Utgiftsområde 21 Energi

  Motion 2004/05:N375 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N375 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Utgiftsområde 21 Energi 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel förslagspunkt 1Riksdagen avslår regeringens förslag om mål för de långsiktiga insatserna

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2004/05:NU3
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Utgiftsområde 19 Regional utveckling

  Motion 2004/05:N374 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N374 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Utgiftsområde 19 Regional utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande i fråga om ramanslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder förslagspunkt 1Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2005 i fråga

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2004/05:NU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): 5 avslag
 • Utgiftsområde 24 Näringsliv

  Motion 2004/05:N373 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N373 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Utgiftsområde 24 Näringsliv 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag förslagspunkt 4 att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2005 besluta om låneramar i Riksgäldskontoret för SJ AB, Euromaint AB, Swemaint AB, Green

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:NU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Energi

  Motion 2004/05:N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N405 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Energi 1 Sammanfattning Sverige har i grunden goda förutsättningar för ett väl fungerande energisystem och rimliga energipriser. Tack vare vår goda tillgång på vattenkraft och framsynta beslut om kärnkraft av politiker och företagsledare på 1950- och

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU5 2004/05:NU14 2004/05:NU3 2004/05:SkU23 2005/06:NU19
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): 19 avslag
 • Villkor för regional utveckling

  Motion 2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:N397 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Villkor för regional utveckling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om energi och drivmedelsskatter.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stopplagstiftning.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU9 2004/05:MJU15 2004/05:NU16 2004/05:SkU20 2004/05:SkU21 2004/05:SkU22 2004/05:SkU23 2004/05:TU10 2004/05:TU11
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): 11 avslag
 • Nämndemännens ersättning

  Motion 2004/05:Ju353 av Anders Sjölund och Tomas Högström (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ju353 av Anders Sjölund och Tomas Högström m Nämndemännens ersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om höjd ersättning till nämndemännen. Motivering Nämndemännens roll i våra domstolar är en bärande del i vårt rättsväsende.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Sänkt restaurangmoms

  Motion 2004/05:Sk315 av Anders Sjölund (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk315 av Anders Sjölund m Sänkt restaurangmoms Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om justering av restaurangmomsen. Motivering Restaurangbranschen utgör en betydande andel av svenskt näringsliv. Denna personalintensiva

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Lokal förvaltning

  Motion 2004/05:MJ337 av Anders Sjölund (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ337 av Anders Sjölund m Lokal förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av försök med lokalt inflytande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygförbud i fjällen.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Moms på skidliftar

  Motion 2004/05:Sk282 av Anders Sjölund och Jan-Evert Rådhström (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk282 av Anders Sjölund och Jan-Evert Rådhström m Moms på skidliftar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utförsåkning på skidor momsskattemässigt skall behandlas på samma sätt som annan idrottsverksamhet. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Nya förmånsrättslagen

  Motion 2004/05:L257 av Anders Sjölund (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:L257 av Anders Sjölund m Nya förmånsrättslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en återgång till tidigare lag om 100 vad gäller företagsinteckningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:LU11
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Sänkt fordonsskatt på dieselbilar

  Motion 2004/05:Sk273 av Anders Sjölund och Jan-Evert Rådhström (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk273 av Anders Sjölund och Jan-Evert Rådhström m Sänkt fordonsskatt på dieselbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fordonsskatten på dieselbilar skall jämställas med skatten på bensindrivna bilar. Motivering

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Användande av mobiltelefon inom rättspsykiatrisk vård

  Motion 2004/05:So271 av Jan-Evert Rådhström och Anders Sjölund (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:So271 av Jan-Evert Rådhström och Anders Sjölund m Användande av mobiltelefon inom rättspsykiatrisk vård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpa reglerna för användning av mobiltelefon och annat kommunikationsmedium

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Dubbelregistrering vid älgjakt

  Motion 2004/05:MJ215 av Anders Sjölund (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ215 av Anders Sjölund m Dubbelregistrering vid älgjakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dubbelregistrering vid älgjakt. Motivering Den så kallade dubbelregistreringen av licensområde för älgjakt orsakar besvärande

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:MJU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Skolverkets handläggning av tillstånd för fristående skolor

  Motion 2004/05:Ub228 av Anders Sjölund och Tomas Högström (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub228 av Anders Sjölund och Tomas Högström m Skolverkets handläggning av tillstånd för fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tidigare besked från Skolverket vad gäller tillstånd för fristående skolor.

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Avskaffat kårobligatorium

  Motion 2004/05:Ub227 av Anders Sjölund och Tomas Högström (m)

  Motion till riksdagen 2004/05:Ub227 av Anders Sjölund och Tomas Högström m Avskaffat kårobligatorium Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om avskaffande av kårobligatoriet. Motivering Det s.k. kårobligatoriet, en föreskriven skyldighet för studenter

  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter