Anders Nilsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
arbetsförmedlare
Född år
1935
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1998-10-05

Kulturutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Skatteutskottet

Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1982- Suppleant i Skatteutskottet 82/83-84/85, Kulturutskottet 82/83-84/85, Utbildningsutskottet 88/89-93/94 och Trafikutskottet 94/95-. Ledamot av Kulturutskottet 85/86-.

Bostadsort

Kvänum

Utbildning

Lantarbetare 49-57. Folkhögskola 53-55. Postiljon 57-62. Lantbrukare 62-72. Arbetsförmedlare i Lidköping 72-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svenska spel 96-. - Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns ABF-distrikt, ordförande 90-. - Ledamot av styrelsen för Vara arbetarekommun, ordförande 69-82 och 89-95, samt Skaraborgs läns SAP-distrikt 69-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Skaraborgs län 80-88, Skövde högskola 88-94. - Ledamot av lotteriutredningen 91-92 och utredningen om översyn av riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan riksteatern och länsteatrarna 93-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Larvs kommunal/kommunfullmäktige 68-73. Ledamot av kommunalnämnden/kommunstyrelsen 68-73. Ledamot av nykterhetsnämnden, ordförande 70-73. - Ledamot av Vara kommunfullmäktige 82-. Ledamot av kommunstyrelsen 74-82 och dess arbetsutskott 80-82. - Ledamot av styrelsen för Vara folkhögskola 70-91 och stiftelsen Skaraborgs länsmuseum 89-, ordförande 95-.

Föräldrar

Hemmansägaren Nils Joel Andersson och Alfhild Maria (Maja) Persson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Industriella utvecklingscentra

  Motion 1997/98:N218 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N218 av Urban Ahlin m.fl. s Industriella utvecklingscentra Forskning och utveckling liksom utbildning är centrala för framväxten av väl fungerande arbetsmarknader och attraktiva utvecklingsmiljöer. I kunskapssamhället betyder nätverk och utvecklingsmiljöer mycket mer än i det gamla industrisamhället.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nordiska akvarellmuseet

  Motion 1997/98:A225 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A225 av Marianne Carlström m.fl. s Nordiska akvarellmuseet Nordiska akvarellmuseet är en gemensam satsning av den ideella organisationen Nordiska akvarellsällskapet och Tjörns kommun, en satsning med positiva effekter för kulturlivet i hela Norden och för näringsliv och turism i en stor

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Infrastrukturinriktningen för framtida transporter

  Motion 1997/98:T206 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T206 av Anders Nilsson m.fl. s Infrastrukturinriktningen för framtida transporter Vi ska ha ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem som bidrar till tillväxt och sysselsättning i alla delar av landet. Då krävs det en avvägning för investeringarna som stärker den regionala balansen.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattereglerna för kraftvärmeproduktion

  Motion 1997/98:Sk690 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk690 av Urban Ahlin m.fl. s Skattereglerna för kraftvärmeproduktion För utvecklingen av ett ekologiskt hållbart samhälle är omställningen av energisystemet central. Energiöverenskommelsen innebär att den första reaktorn i Barsebäck skall tas ur drift före den 1 juli 2001. Villkoren för

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handel med utrotningshotade djur

  Motion 1997/98:Jo503 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo503 av Urban Ahlin m.fl. s Handel med utrotningshotade djur Riksdagen har beslutat om nya regler som bl.a. skall göra det svårare att handla med fredade djur prop. 1994/95:117, JoU10En ny lag med karaktären av en ramlag reglerar åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • IT-utbildningar i Skaraborg

  Motion 1997/98:A267 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A267 av Monica Green m.fl. s IT-utbildningar i Skaraborg Det övergripande målet med den socialdemokratiska IT-politiken är att alla skall ges samma möjligheter, även om vi har olika förutsättningar, att använda informationstekniken. Samma möjligheter betyder både kunskap för att kunna använda

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige

  Motion 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo23 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringens förslag om ett bildande av ett Västergötlands län innehållande de tre tidigare länen Skaraborg, Älvsborg och Göteborgs och Bohus län markerar slutet på en

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T38 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T38 av Kjell Nordström m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter För att nå de högt ställda målen i regeringens proposition 1996/97:53 om ett miljöanpassat och trafiksäkert transportsystem som bidrar till tillväxt och sysselsättning i

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Brandvarnare i nya bostäder

  Motion 1996/97:Bo515 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo515 av Birgitta Johansson m.fl. s Brandvarnare i nya bostäder De flesta bränder i Sverige inträffar i bostäder, men också i offentliga lokaler. Det är också i bostäderna de flesta dödsbränderna sker. Ett sätt att minska dödsfallen är att i bostäder och övriga lokaler ge människor en

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förvaltningspolitik

  Motion 1996/97:Fi921 av Sonja Fransson och Anders Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi921 av Sonja Fransson och Anders Nilsson s Förvaltningspolitik Vad är förvaltningspolitik Det finns inget entydigt svar på den frågan. Det finns numera en förvaltningspolitisk kommission, ett förvaltningspolitiskt råd och en politiskt ansvarig för förvaltningspolitik i regeringskansliet.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Returglas

  Motion 1996/97:Jo735 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo735 av Kjell Nordström m.fl. s Returglas När Sverige blev medlem i EU och Vin Sprits importmonopol upphörde fick detta bl.a. till följd att andelen returglas minskade kraftigt. Detta innebär ökad belastning på såväl miljön som energianvändningen i både Sverige och de exporterande

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Illegal handel med utrotningshotade djur

  Motion 1996/97:Jo731 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo731 av Urban Ahlin m.fl. s Illegal handel med utrotningshotade djur Riksdagen har nyligen beslutat om nya regler som bl a ska göra det svårare att handla med fredade djur prop 1994/95:117, JoU10En ny lag med karaktären av en ramlag reglerar åtgärder beträffande djur och växter som

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Mutor och bestickning

  Motion 1996/97:Ju702 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju702 av Urban Ahlin m.fl. s Mutor och bestickning Som en farsot far det över landet. Korruption, mutor och bestickning har länge varit något som vi trott enbart hört omvärlden till. I dag kan vi allt oftare läsa om en ökande korruption i Sverige. Girigheten känner inga gränser. Enligt

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Politiska nämnder som täcker fler kommuner

  Motion 1996/97:K511 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:K511 av Kjell Nordström m.fl. s Politiska nämnder som täcker fler kommuner Under senare år har allt fler kommuner ökat samarbetet med grannkommunerna. Detta har bl.a. skett i hägnet av begränsade kommunala resurser där framför allt de mindre kommunerna sett en möjlighet att upprätthålla

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsbildning inom strandskyddsområde

  Motion 1996/97:Bo406 av Urban Ahlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo406 av Urban Ahlin m.fl. s Fastighetsbildning inom strandskyddsområde 1991 ändrades fastighetsbildningslagen bl a så att det på landsbygden skall vara möjligt att bilda bostadsfastigheter som kan inrymma mark för viss näringsverksamhet eller hobbyverksamhet i form av t ex mindre djurhållning

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

  Motion 1995/96:A37 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1995/96:A37 av Anders Nilsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten I proposition 1995/96:148 föreslås åtgärder för att pröva metoder för en förbättrad lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken. I fyra kommuner i södra Skaraborg pågår sedan drygt två

  Inlämnad
  1996-03-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Effektivare resursanvändning i staten

  Motion 1994/95:Fi508 av Sonja Fransson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi508 av Sonja Fransson m.fl. s Effektivare resursanvändning i staten Ekonomiska besparingar på den statliga administrationen av den omfattning som föreslås får konsekvenser på verksamheten. Samtidigt vill staten få ut så bra resultat som möjligt av avsatta resurser för den verksamhet

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhällskonsekvenser av strukturförändringar

  Motion 1994/95:Fi507 av Sonja Fransson och Anders Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Fi507 av Sonja Fransson och Anders Nilsson s Samhällskonsekvenser av strukturförändringar Regeringens avsikt är att gå vidare med strukturförändringar inom statliga sektorn i stort sett med samma mål och metoder som hittills. Som ett motiv för fortsatta förändringar anges det statsfinansiella

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:FiU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högskolan i Skövde

  Motion 1994/95:Ub728 av Kjell Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub728 av Kjell Nordström m.fl. s Högskolan i Skövde De mindre högskolorna har en stor betydelse som motorer för utvecklingen i de regioner där de ligger. Högskolan i Skövde har hittills inte byggts ut på det sätt som motiveras vare sig av regionens struktur eller högskolans starkt växande

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitik i Västsverige

  Motion 1994/95:A440 av Anders Nilsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A440 av Anders Nilsson m.fl. s Arbetsmarknadspolitik i Västsverige Att minska arbetslösheten är ett huvudmål för socialdemokratisk politik. Det målet skall nås i en situation med stora strukturförändringar inom näringslivet, samtidigt som vi träder in i EU-gemenskapen, samtidigt som

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter