Alf Wennerfors (M)

Född år
1928
Avliden
24 september 2004

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1994-10-02

Utrikesutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Utrikesnämnden

Suppleant
1993-10-06 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1962- Suppl i 3:e Lagutskottet 63-64, Konstitutionsutskottet 65-68, Allmänna beredningsutskottet 65, Statsutskottet 70 och Kulturutskottet 71 och Utrikesutskottet 78/79. Led av Konstitutionsutskottet 69, Civilutskottet 71-75/76, Arbetsmarknadsutskottet 76/77-77/78 och 79/80-87/88, vice ordf 82/83-84/85, och Utrikesutskottet 88/89-93/94. Suppl i styrelsen för Riksdagsbiblioteket 71-75/76, Riksdagens förvaltningsstyrelse 77/78-78/79, Valberedningen 82/83-93/94 och Utrikesnämnden 93/94. Led av Lönedelegationen 76/77-84/85, Krigsdelegationen 77/78-81/82, Riksdagens förvaltningsstyrelse 79/80-87/88, vice ordf 85/86-87/88, och Riksdagens revisorer 88/89-93/94, 1:e vice ordf 88/89-90/91, ordf 91/92-93/94. Led av Riksdagens chefslönenämnd 82-88, tjänstenämnden för Riksdagen och dess myndigheter 83-89 och Riksdagens särskilda nämnd 83-86. - Led av m-gruppens förtroenderåd 76/77-81/82. - Led av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 82/83-93/94.

Bostadsort

Sundbyberg, senare Sollentuna och Norra Råda

Utbildning

Folkskollärarexamen i Växjö 51. Reservofficersexamen 54, reservofficer 54-65. Folkskollärare i Sundbyberg 54-56, yrkesvalslärare 57-58, studierektor 59-60. Kursledare vid skolöverstyrelsens yrkesvalslärarutbildning 57-61. Utbildningschef vid Åhlén & Holm AB 60-70, utbildningsledare 71-76, informationschef vid NK-Åhléns 76-78, avdelningschef vid Tempo-Åhléns 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Studieförbundet Medborgarskolan i Stockholms län 55-66, ordf 61-66, Studieförbundet Medborgarskolan 62-, vice ordf 66-76, och Strömgren & Malmros AB, ordf 85-. - Ordf i Sundbybergs lärarsällskap 58-60 och Svenska folkskollärarnas riksförbunds länsförbund i Stockholms län 58-60. - Ordf i Stockholms läns distrikt av Högerns ungdomsförbund 56-59, Sundbybergs högerförening 62-66, Stockholms läns högerförbund/Moderata samlingspartiets länsförbund 64-73 och Sollentuna högerförening/moderata förening 68-77. Ordf i Moderata samlingspartiets centrala tjänstemannaråd 74-87.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av länsskolnämnden i Stockholms län 68-82, offentliga sektorns särskilda nämnd 83-86 och länsarbetsnämnden i Stockholms län 87-88. Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk 76-79 och Styrelsen för internationell utveckling 89-95. FN-delegat 75 och 76. - Ledamot av filmcensurutredningen 64-69, alkoholpolitiska utredningen 65-74, insynsutredningen 77-80, nya arbetsrättskommittén 78-82, dataeffektutredningen 78-84 och sjukpenningkommittén 78-81.

Kommunala uppdrag

Led av Sundbybergs stadsfullmäktige 61-64. Led av ungdomsstyrelsen 60-61, biblioteksstyrelsen 61-64 och skolstyrelsen 61-64. - Led av Sollentuna kyrkofullmäktige 71-73. Kyrkvärd 71-73. - Led av Stockholms läns landsting 58-65. Led av styrelsen för centrala verkstadsskolan i Häggvik 60-65, centrala yrkesskolan i Klingsta 61-65, vice ordf 61-62, och landstingets yrkesskola 63-65.

Föräldrar

Kantorn och folkskolläraren Axel Roland Wennerfors och Yndi Linnéa Johanna Leopoldina von Gegerfelt

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Utländska bolags inlösen av aktier i svenska dotterbolag

  Motion 1993/94:L213 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:L213 av Alf Wennerfors m Utländska bolags inlösen av aktier i svenska dotterbolag 1991 respektive 1992 förvärvade det amerikanska bolaget Alberto Culver Co sammantaget 92 procent av aktierna motsvarande 98 procent av rösterna i det av Stockholms Fondbörs AB noterade svenska bolaget AB

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Radiokommunikation

  Motion 1993/94:T806 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T806 av Alf Wennerfors m Radiokommunikation Enligt radiolagen måste man ha tillstånd av Televerket för att inneha och använda trådlös mikrofon därför att den är en radiosändare. Detta är naturligt när det gäller en lokalradiosändare på 60 000 watt i uteeffekt och med 10-20 mils räckvidd.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rödkobbsleden

  Motion 1993/94:T619 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:T619 av Alf Wennerfors m Rödkobbsleden Stockholms skärgård är unik. Naturligtvis har den riksintresse. Därför är tanken att öppna en ny led Rödkobbsleden orealistisk och absurd. De båda befintliga lederna Furusundsleden och Sandhamnsleden är tillräckliga. Båttrafiken måste respektera

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Polisorganisationen i Stockholms län

  Motion 1993/94:Ju229 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ju229 av Alf Wennerfors m Polisorganisationen i Stockholms län De styrande i Stockholm landshövding, länsstyrelsetjänstemän, ledamöter från Storstockholmskommuner i länsstyrelsen, landstingsråd och tjänstemän i landstinget, länspolismästare och hela länspolisledningen i övrigt har bestämt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Företagsetableringen i Stockholms skärgård

  Motion 1993/94:A447 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:A447 av Alf Wennerfors m Företagsetableringen i Stockholms skärgård För några månader sedan kunde man se rubriken Silja Line flyttar växeln till Kalixi Dagens Nyheter. Av artikeln framgick att Silja Line inte hade övervägt att etablera sin bokningsväxel i Stockholms skärgård. Däremot

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Värdepappersfonder m.m.

  Motion 1993/94:N259 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:N259 av Alf Wennerfors m Värdepappersfonder m.m. Jag har tidigare bl a i en motion till 1989/90 års riksmöte aktualiserat frågan om hur spararna, i vad som idag går under benämningen värdepappersfonder, ska ges ökat inflytande över fondernas placeringar och det inflytande som fondernas

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser

  Motion 1993/94:L5 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:L5 av Alf Wennerfors m med anledning av prop. 1993/94:9 Stiftelser Styrelsearvode Varför skall lagen detaljreglera att styrelsearvode skall betalas i efterskott för kalenderår Ingen annanstans förekommer detta Första meningen i 2 kap. 15 bör vara En styrelseledamot har rätt till skäligt

  Inlämnad
  1993-11-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1993/94:LU12
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Medföljandefrågor

  Motion 1992/93:U315 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:U315 av Alf Wennerfors m Medföljandefrågor Under en följd av år har riksdagen antagit utrikesutskottets enhälliga uttalanden om att medföljarfrågorna måste lösas. Att som maka eller make följa diplomater till olika UD-stationeringar i världen har självfallet stora kvalitéer i form av

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trådlösa mikrofoner

  Motion 1992/93:K412 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:K412 av Alf Wennerfors m Trådlösa mikrofoner Enligt radiolagen måste man ha tillstånd av televerket för att inneha och använda trådlös mikrofon därför att den är en radiosändare. Detta är naturligt när det gäller en lokalradiosändare på 60.000 watt i uteffekt och med 10-20 mils räckvidd.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län

  Motion 1992/93:Fi308 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi308 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, m, kds Statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län Från och med årsskiftet 1992/93 har ett nytt statsbidragssystem införts för kommunerna. Huvudparten av statens bidrag är nu generella och inte specialdestinerade och prestationsanknutna. Systemet

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rödkobbsleden

  Motion 1992/93:T629 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:T629 av Alf Wennerfors m Rödkobbsleden Den socialdemokratiska regeringen tillsatte i maj 1991 en utredning med uppgift att kartlägga Stockholmsregionens person- och godstransporter till sjöss och därtill anslutande landtransporter. I juni 1992 redovisades utredningen. Sammanfattningsvis

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flygfotogentransporter

  Motion 1992/93:Fö713 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö713 av Alf Wennerfors m Flygfotogentransporter Flygtrafiken på Arlanda kräver en stor mängd flygfotogen. Förbrukningen är ca 500 000 m3 per år. Dygnsbehovet uppgår till ca 2 000 m3. Varje dygn transporteras detta flygbränsle från Rasta i Lidingö, Loudden i Stockholm och Bergs oljehamn

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flyttning av luftvärnets tekniska utbildning (LvTS) från Göteborg till Halmstad

  Motion 1992/93:Fö329 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fö329 av Alf Wennerfors m Flyttning av luftvärnets tekniska utbildning LvTS från Göteborg till Halmstad Den 3 juni 1992 beslöt riksdagen att flytta Lv6 från Göteborg till Halmstad samt att också flytta luftvärnets tekniska utbildning LvTS från Göteborg till Östersund. Nu föreslås i propositionen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FöU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi68 av Mikael Odenberg m.fl. m med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sedan mer än tio år förekommer i Stockholms län en inomregional skatteutjämning administrerad genom landstinget och finansierad

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringspropositionen)

  Motion 1991/92:Fi47 av Alf Wennerfors (m) och Kjell Nilsson (s)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi47 av Alf Wennerfors och Kjell Nilsson m, s med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition I regeringens förslag om nytt statsbidragssystem till kommunerna behandlas frågor rörande målstyrning, uppföljning

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93

  Motion 1991/92:Fö42 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fö42 av Alf Wennerfors m med anledning av prop. 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 I regeringens proposition 102 beträffande totalförsvarets utveckling m.m. föreslår regeringen att värnpliktsutbildning skall få genomföras

  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbättringar av transportnätet i Stockholmsområdet

  Motion 1991/92:T219 av Alf Wennerfors m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:T219 av Alf Wennerfors m.fl. m Förbättringar av transportnätet i Stockholmsområdet Stockholmsregionen är Sveriges motor Storstockholm är den mest dynamiska regionen i Sverige. Det är oftast här som det nya näringslivet växer fram och framtiden för hela landet skapas. Stockholmsregionen

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1991/92:BoU16 1991/92:TU13 1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Spritt enskilt ägande

  Motion 1991/92:Fi604 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi604 Alf Wennerfors m Spritt enskilt ägande Jag har i motioner till de senaste riksmötena aktualiserat ett antal åtgärder i syfte att åstadkomma ett spritt ägande. Till årets riksmöte vill jag framför allt ta upp ett antal problemställningar runt s.k. värdepappersfonder. Dessa är, enligt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1991/92:BoU16 1991/92:FiU21 1991/92:NU26 1991/92:NU32 1991/92:NU35
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Komvux

  Motion 1991/92:Ub213 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub213 av Alf Wennerfors m Komvux Kommunal vuxenutbildning komvux inrättades 1968 och den växte snabbt till en ny och omtyckt utbildningsform. Av statsfinansiella skäl har komvux drabbats av anslagsminskningar från mitten av 1980-talet. I budgetpropositionen för 1992/93 föreslås en minskning

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:142 Handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m.

  Motion 1990/91:N97 av Alf Wennerfors (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:N97 av Alf Wennerfors m med anledning av prop. 1990/91:142 Handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m. I förslaget till lag om värdepappersrörelse finns i 1 kap. 8 paragrafen regel om sekretess. Denna lyder enligt följande: En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värdepappersbolag

  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter