Riksdagsförvaltningens diarium

Här kan du söka bland ärenden i Riksdagsförvaltningens diarium och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Viktig information

Efter underhållsarbetet av Riksdagsförvaltning diarium syns inte handlingar som gjorts mellan 29–31 maj. Alla andra ärenden finns publicerade och är sökbara.

För information om handlingarna som gjorts mellan 29–31 maj är du välkommen att kontakta registrator via e-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se eller telefon 08-786 40 00 (växel).

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Skriftligt underlag inför AU den 13 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1988-2023/24
 • GAC, rådsmöte den 25 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1987-2023/24
 • Ekofin, rådsmöte den 21 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1982-2023/24
 • Skriftlig information från Justitiedepartementet om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering för krishantering

  Datum:
  Diarienummer:
  1981-2023/24
 • JoF, rådsmöte den 24-25 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1980-2023/24
 • FAC, rådsmöte den 24 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1979-2023/24
 • Granskning av Carl-Oskar Bohlin efter Myndigheten för psykologiskt försvars agerande i samband med TV4:s granskning av SD:s kommunikationsavdelning

  Datum:
  Diarienummer:
  1978-2023/24
 • Ändringsdirektiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn m.m., COM(2024) 60

  Datum:
  Diarienummer:
  1976-2023/24
 • Inbjudan till ceremoni i Auschwitz-Birkenau/Polen för 80-årsminnet av folkmordet på romer och sinter under andra världskriget, 2 augusti 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1975-2023/24
 • Inbjudan till Europarådets parlamentariska församlings (ER PF) talmanskonferens i Strasbourg/Frankrike 20-21 mars 2025

  Datum:
  Diarienummer:
  1974-2023/24
 • Information om betänkandet Stärkt konstitutionell beredskap SOU 2023:75

  Datum:
  Diarienummer:
  1973-2023/24
 • Granskningsrapport RiR 2024:13 -Verktyg för förändring - Kriminalvårdens behandlingsverksamhet

  Datum:
  Diarienummer:
  1970-2023/24
 • Ansökan om ledighet

  Datum:
  Diarienummer:
  1969-2023/24
 • Förfrågan om besök hos Trafikutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1968-2023/24
 • Inbjudan till deltagande i konventionen om biologisk mångfalds 16e partsmöte COP16 CBD

  Datum:
  Diarienummer:
  1967-2023/24
 • Inbjudan att delta i klimatförhandlingsdelegationen till COP29 i Baku, Azerbajdzjan 11-22 november 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1966-2023/24
 • Inbjudan till parlamentarisk konferens om antisemitism i Wien/Österrike 10-11 september 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1965-2023/24
 • Uttalande om LSS av Riksförbundets FUB:s förbundsstämma

  Datum:
  Diarienummer:
  1963-2023/24
 • Med anledning av förslag från Statens Institutionsstyrelse

  Datum:
  Diarienummer:
  1962-2023/24
 • Ramavtal av produktionstjänster grafisk form - foliering

  Datum:
  Diarienummer:
  1961-2023/24

Kontakt

Om du inte hittar det du söker i diariet eller har andra frågor, kontakta riksdagsinformation.