Riksdagsförvaltningens diarium

Här kan du söka bland ärenden i Riksdagsförvaltningens diarium och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut

Handlingar du vill begära ut

Du har inte lagt till några handlingar än. Lägg till handlingar genom att klicka på "Lägg till" på respektive handling i listan nedan.

Viktig information

Efter underhållsarbetet av Riksdagsförvaltning diarium syns inte handlingar som gjorts mellan 29–31 maj. Alla andra ärenden finns publicerade och är sökbara.

För information om handlingarna som gjorts mellan 29–31 maj är du välkommen att kontakta registrator via e-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se eller telefon 08-786 40 00 (växel).

Så här söker du

 1. Skriv in ett sökord. Du kan också söka direkt på ett diarienummer, exempelvis 43-2016/17.
 2. Välj ett filter för att avgränsa din sökning, exempelvis ett utskott.
 3. Välj datum för att avgränsa din sökning

Så här söker du

Hoppa till filter
 • Inbjudan till miljö- och jordbruksutskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1960-2023/24
 • Begäran om allmän handling

  Datum:
  Diarienummer:
  1958-2023/24
 • Granskning av utbildningsminister Mats Perssons styrning av universitet och högskolor och uttalanden angående deras samarbeten

  Datum:
  Diarienummer:
  1956-2023/24
 • Överläggning om grundlagsaspekter i förslag till förordning om granskning av utländska investeringar i EU (COM(2024) 23)

  Datum:
  Diarienummer:
  1955-2023/24
 • Upprop Öka stödet till Ukraina - Nu!

  Datum:
  Diarienummer:
  1954-2023/24
 • Synpunkter till utskottet

  Datum:
  Diarienummer:
  1953-2023/24
 • Avsägelse från uppdraget som riksdagsledamot

  Datum:
  Diarienummer:
  1952-2023/24
 • Begäran om allmän handling

  Datum:
  Diarienummer:
  1951-2023/24
 • Skriftlig information till civilutskottet om förhandlingsläget avseende förslaget till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

  Datum:
  Diarienummer:
  1950-2023/24
 • GAC sammanhållning, rådsmöte den 18 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1949-2023/24
 • Miljö, rådsmöte den 17 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1948-2023/24
 • TTE, rådsmöte den 18 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1947-2023/24
 • EPSCO, rådsmöte den 20-21 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1946-2023/24
 • Bidrag till medfinansiering av Cosactjänstemannen under 2023

  Datum:
  Diarienummer:
  1945-2023/24
 • Godkännande av avveckling av riksdagens EU-ordförandeskapswebbplats

  Datum:
  Diarienummer:
  1944-2023/24
 • Anmälan om omfattande rättsövergrepp och myndighetsmissbruk

  Datum:
  Diarienummer:
  1943-2023/24
 • Skrivelse om byggskadefond

  Datum:
  Diarienummer:
  1941-2023/24
 • Sommarkaffe 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1940-2023/24
 • Granskning av regeringens och statsrådet Forsells hantering av kringgående av sanktioner mot Ryssland från Sverige och svenska företag

  Datum:
  Diarienummer:
  1938-2023/24
 • Informellt möte mellan SoR den 17 juni 2024

  Datum:
  Diarienummer:
  1936-2023/24

Kontakt

Om du inte hittar det du söker i diariet eller har andra frågor, kontakta riksdagsinformation.