Utökat samarbete mellan polis och militär

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheten till ett utökat samarbete mellan polis och militär skyndsamt bör ses över och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I vissa delar av vårt land gäller inte svensk lag. Södra Rosengård, Tensta, Rinkeby, Husby, Vivalla, Ronna, Araby, Tjärna Ängar, Biskopsgården, Bergsjön, Hallunda/ Norsborg, Skäggetorp med flera. Listan kan göras längre. För en tid sedan har polisen dessutom utökat listan över antalet områden i utanförskap.

I dessa områden styr kriminella gäng. De är beväpnade och begår brott. Många unga i dessa områden ser upp till dessa kriminella gäng och tyr sig till dem som ett alternativ till arbete och utbildning för att göra karriär. Dessa gäng kommer att fortsätta att expandera i område efter område tills någon stoppar dem. Det är nödvändigt att något görs omedelbart.

De som har till uppgift att stoppa dem är staten och i dessa fall framför allt polisen. Det stora problemet är att polisen inte fullt ut klarar av att göra detta tillräckligt snabbt. Polisen är underbemannad, mitt uppe i en krävande omorganisation och missnöjet är stort bland myndighetens anställda. Historiskt många har valt att sluta som poliser till följd av deras ansträngda arbetssituation. Att samla de resurser som skulle behövas för att framgångsrikt stävja de kriminella gängen skulle innebära att man mer eller mindre får tömma övriga landet på poliser.

Vår absoluta uppfattning är att Sverige skall använda samhällets alla resurser för att bekämpa de kriminella gängen. 

Därför borde det undersökas om militärer under ledning av polisen skulle kunna utföra vissa polisiära uppgifter, såsom till exempel upprätthållande av allmän ordning och vissa bevakningsuppgifter. Dessa militärer borde få genomgå en kortare utbildning för dessa uppgifter.

Polisen skulle då kunna fokusera på att lagföra gängens ledare och den militära polisen skulle kunna fokusera på att upprätthålla ordning och säkerhet i områden som är tungt belastade av kriminalitet och där poliser upplever svårigheter med att utföra sitt uppdrag. Såväl militärpolisen som FN-utbildad militär är tränade för liknande uppgifter, fast under andra omständigheter och arbetsförhållanden. Med kompletterande polisiär utbildning skulle de således vara lämpade för liknande uppgifter i Sverige. Det är dock viktigt att återigen understryka att det alltid är polisen som ska leda verksamheten.

Vårt grannland Danmark har valt att låta polis och militär samarbeta. I september i år kommer de första av flera danska militärer att genomgå en kortare polisiär utbildning med inriktning på i första hand gränskontroll och bevakningsuppdrag. Allt för att avlasta polisen, som är hårt belastad av gängkriminaliteten i landet.

Slutligen vill jag poängtera att detta förslag inte är ett alternativ till att vi behöver fler poliser i Sverige, vilket är ett obestridbart faktum. Sverige behöver fler poliser men i vissa exceptionella situationer behöver de hjälp och stöd från andra delar av samhället. Detta stöd behövs så snart som möjligt nu. Det är därför mest logiskt att ta hjälp från en annan statlig myndighet och inte från privata vaktbolag.

 

 

Mikael Cederbratt (M)

 

Lotta Finstorp (M)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Warborn (M)

Cecilia Magnusson (M)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Eva Lohman (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Saila Quicklund (M)

Gunilla Nordgren (M)

Katarina Brännström (M)

Annicka Engblom (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

Michael Svensson (M)

Mats Green (M)

Sotiris Delis (M)

Lars Beckman (M)

Isabella Hökmark (M)

Jörgen Andersson (M)

 

 

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.