Snatteri

Motion 1990/91:Ju621 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förra året polisanmäldes drygt en miljon brott.
Tillgreppsbrotten dominerar och svarar för nära 70% av
samtliga polisanmälda brottsbalksbrott. Vanligast är stöld
ur fordon och butiksstölder.
Antalet polisanmälda tillgrepp i handeln har ökat
kraftigt under 1980-talet. År 1989 anmäldes ca 60 000 
snatterier i butiker och varuhus. Minst en procent av
handelns omsättning på 264 miljarder kr. kan hänföras till
snatterier. Det betyder 2,6 miljarder kr.
Storstadsområdena -- Stockholm, Göteborg och
Malmö -- har flest butikstillgrepp. Stockholmsregionen
svarar för ca 30 % 
av samtliga anmälda stölder och snatterier.
Ytterst är det konsumenterna som förlorar på
snatterierna. Företagen tvingas genom prishöjningar att
kompensera sig för de förluster som tillgreppen förorsakar.
Dessutom bidrar snatterierna till att kontroll och
övervakning påverkar trivseln i butiker och varuhus,
samtidigt som denna verksamhet också kostar företagen
stora summor.
Påföljden för snatteri är enl 8 kap 2
§ brottsbalken böter eller fängelse i högst sex månader.
Värdet av det som tillgripits avgör om brottet ska bedömas
som snatteri eller stöld. Gränsen går f n enligt praxis vid 800
kronor. De flesta som döms för snatteri får böter. Det
förekommer ofta att en snattare undgår straff. Om det
tillgripna föremålet är värt mindre än 50 kronor är eftergift
mycket vanligt.
Det är viktigt att samhällets reaktion är tydlig när någon
begår brott. Sker inte detta äventyras trovärdigheten för
vårt rättsväsende. Inte minst viktigt är det att unga
människor får klart för sig att på brott följer straff. Sker inte
detta fortsätter den unge sin väg på brottets bana och kan
så småningom hamna i allvarligare kriminalitet.
Vi anser att den gräns som nu finns mellan stöld och
snatteri bör avskaffas. Det ska som följd härav inte heller
finnas någon 50-kronorsgräns som ger eftergift. Böter
direkt på platsen bör erläggas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om åtgärder mot snatteri.

Stockholm den 22 januari 1991

Stina Gustavsson (c)

Marianne Jönsson (c)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot snatteri.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om åtgärder mot snatteri.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.