Självmord bland unga

Motion 2008/09:So327 av Birgitta Eriksson och Siw Wittgren-Ahl (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-02
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell handlingsplan samt nollvision vad gäller självmord och självmordsförsök bland unga.

Motivering

Antalet unga som begår självmord har inte minskat i vårt land. Det är inte acceptabelt. Varje självmord eller självmordsförsök är ett för mycket. Det finns dessutom tendenser till en ökning av självmordsförsöken bland både unga kvinnor och unga män.

Numera finns särskilda sidor på Internet med chattar för dem som är självmordsbenägna. Detta är en form av påverkan som oroar oss mycket och som är svår att komma åt genom våra vanliga informationsvägar. Vi behöver därför ha en bra och aktiv åtgärdsplan inom vår sjukvård för att kunna stödja och hjälpa de unga som lever med tankar på självmord. Det måste gälla såväl den vanliga sjuk- och hälsovården som skolhälsovården.

Såväl Socialstyrelsen som Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att ta fram en nationell handlingsplan och föreslå åtgärder för att förhindra självmord och självmordsförsök.

Vi har ett stort behov av ett nationellt program för självmordsprevention. Det måste innehålla förslag för såväl grupper av befolkningen som rent individinriktade strategier. Programmet ska i första hand vända sig till statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Ett nationellt program som utgår från en vederhäftig analys och bedömning av problemen med självmord och självmordsförsök skulle därmed ligga till grund för konkreta åtgärder för att förhindra självmord bland våra unga medborgare. En nollvision för att förhindra självmord och självmordsförsök bland unga är nödvändig för att minska självmorden bland unga i Sverige.

Stockholm den 29 september 2008

Birgitta Eriksson (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en nationell handlingsplan samt nollvision vad gäller självmord och självmordsförsök bland unga.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.