Siw Wittgren-Ahl (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Göteborgs kommun
Titel
Projektledare
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2010-10-04

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02
Suppleant
1999-11-04 – 2002-09-30
Suppleant
1996-04-18 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1996-04-17

Näringsutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

EU-nämnden

Suppleant
2004-10-27 – 2006-02-22

Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Ledamot
2008-11-01 – 2010-10-04
Ledamot
2004-11-01 – 2008-10-31

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Långsiktig och hållbar socialförsäkring

  Långsiktig och hållbar socialförsäkring

  Interpellation 2009/10:457 av Olander, Ronny (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:457 Långsiktig och hållbar socialförsäkring av Ronny Olander s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I slutet av april beslöt regeringen att tillsätta en parlamentarisk socialförsäkringsutredning som ska se över sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstöd och
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Återinträde i sjukförsäkringen

  Återinträde i sjukförsäkringen

  Interpellation 2009/10:437 av Palm, Veronica (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:437 Återinträde i sjukförsäkringen av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag har under våren vid flera tillfällen besökt Arbetsförmedlingen för att få information om hur introduktionsprogrammet för de som utförsäkrats ur sjukförsäkringen fungerar. Bilden
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nollklassade personer

  Nollklassade personer

  Interpellation 2009/10:434 av Palm, Veronica (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:434 Nollklassade personer av Veronica Palm s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Vid årsskiftet började utförsäkringen av sjuka människor ur sjukförsäkringen. Jag har många frågor till statsrådet kring detta, men vill här koncentrera mig på en liten, men viktig, detalj kring
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Indragen sjukpenning

  Indragen sjukpenning

  Interpellation 2009/10:362 av Jansson, Eva-Lena (s)

  den 6 maj Interpellation 2009/10:362 Indragen sjukpenning av Eva-Lena Jansson s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I enlighet med regeringens direktiv har många medborgare fått sin sjukpenning indragen enligt beslut av Försäkringskassan. Personerna i fråga ska nu delta i Arbetsförmedlingens verksamhet.
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser

  Interpellation 2009/10:447 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

  den 21 maj Interpellation 2009/10:447 Stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Alliansen gick till val på att minska utanförskapet, men det har vuxit. Sedan regeringsskiftet har arbetslösheten stigit med 157 000 personer från 6,1 till
  Inlämnad
  2010-05-21
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Skolket i grundskolan

  Skriftlig fråga 2009/10:779 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

  den 5 maj Fråga 2009/10:779 Skolket i grundskolan av Siw Wittgren-Ahl s till utbildningsminister Jan Björklund fp Skolverket rapporterar att 1 650 grundskoleelever under förra läsåret var borta från skolan i över en månad utan giltigt skäl. 600 av dem var borta hela vårterminen, eller ännu längre. Utöver dessa
  Inlämnad
  2010-05-05
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet

  Motion 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf12 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:137 Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet 68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undantag ska kunna göras från huvudregeln
  Inlämnad
  2010-03-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Individens ställning i socialförsäkringssystemet

  Skriftlig fråga 2009/10:652 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

  den 17 mars Fråga 2009/10:652 Individens ställning i socialförsäkringssystemet av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Beslut i ärenden som tidigare avgjordes i socialförsäkringsnämnder fattas numera i stället av tjänsteman hos Försäkringskassan. Genom att åtskilja funktionen utredare
  Inlämnad
  2010-03-17
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring

  Motion 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf11 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:77 Försörjningskrav vid anhöriginvandring s47005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:77. Riksdagen beslutar om yrkande 1 avslås att 5 kap. 3 c 6 utlänningslagen ska ha följande lydelse: en utlänning
  Inlämnad
  2010-01-22
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Tillgänglighet i boendet för äldre och funktionshindrade

  Skriftlig fråga 2009/10:343 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

  den 15 december Fråga 2009/10:343 Tillgänglighet i boendet för äldre och funktionshindrade av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Maria Larsson kd Sverige liksom en stor del av den industrialiserade världen börjar få en stor grupp äldre. Många äldre bor i dag i flerfamiljshus. Dessa är inte alltid anpassade till
  Inlämnad
  2009-12-15
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

  Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

  Betänkande 2009/10:SfU1

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2010. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 101, 7 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41, 5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn
  Behandlade dokument
  144
  Förslagspunkter
  47
  Reservationer
  49 
  Anföranden och repliker
  67, 324 minuter
  Beredning
  2009-11-03
  Justering
  2009-11-26
  Debatt
  2009-12-09
  Beslut
  2009-12-10
 • Cancersjuka och sjukförsäkringen

  Skriftlig fråga 2009/10:299 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

  den 7 december Fråga 2009/10:299 Cancersjuka och sjukförsäkringen av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Nyligen slog läkare larm om att patienter som är i det närmaste döende får sin sjukpenning indragen och tvingas tillbaka till sina arbeten. De drabbade har enligt gällande regler helt
  Inlämnad
  2009-12-07
  Besvarare
  Cristina Husmark Pehrsson (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Pensionärsskatten och jämställdheten

  Pensionärsskatten och jämställdheten

  Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)

  den 26 oktober Interpellation 2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som
  Inlämnad
  2009-10-26
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Åldersgräns för piercing och tatueringar

  Skriftlig fråga 2009/10:233 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

  den 24 november Fråga 2009/10:233 Åldersgräns för piercing och tatueringar av Siw Wittgren-Ahl s till socialminister Göran Hägglund kd Det finns allvarliga risker med att pierca eller tatuera sig, främst vid själva ingreppet. När det gäller piercing som kroppssmyckning är det också hög risk för såväl allergiska
  Inlämnad
  2009-11-24
  Besvarare
  Maria Larsson (KD)
 • med anledning av prop. 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete

  Motion 2009/10:Sf8 av Veronica Palm m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf8 av Veronica Palm m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete s47004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen,
  Inlämnad
  2009-11-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Pensionärsuppgörelsen, pensionärsskatten och Göteborg

  Interpellation 2009/10:65 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

  den 26 oktober Interpellation 2009/10:65 Pensionärsuppgörelsen, pensionärsskatten och Göteborg av Siw Wittgren-Ahl s till finansminister Anders Borg m I den så kallade princippropositionen prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet var utgångspunkten att pensionärer skulle betala samma skatt
  Inlämnad
  2009-10-26
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet

  Motion 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf3 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:31 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet s89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka barnperspektivet i
  Inlämnad
  2009-10-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Värdighet i vården

  Motion 2009/10:So600 av Siw Wittgren-Ahl (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:So600 av Siw Wittgren-Ahl s Värdighet i vården s78020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder som säkerställer att utlandsfödda får lika bra vård som svenskfödda. Motivering Grundtanken med den offentliga vården
  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2009/10:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Hbt i världen

  Motion 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. s Hbt i världen s16147 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett ökat nordiskt samarbete i hbt-frågor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2009/10:SfU12 2009/10:SfU14 2009/10:UU10 2009/10:UU13 2009/10:UU15 2009/10:UU19 2009/10:UU2
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

  Motion 2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. s Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp s47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2009-10-06
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  2009/10:AU2 2009/10:AU9 2009/10:SfU1 2009/10:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): 23 avslag

Filter