Birgitta Eriksson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
Personalchef
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2010-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Skatteutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
2008-10-22 – 2010-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Internationellt förbud mot djuphavsutvinning av olja

  Skriftlig fråga 2009/10:936 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 23 juni Fråga 2009/10:936 Internationellt förbud mot djuphavsutvinning av olja av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Den globala tillväxten under 00-talet har skärpt konkurrensen om oljan. Ny utvinning måste i växande grad ske från alltmer svårtillgängliga källor såsom i polarområdena,
  Inlämnad
  2010-06-23
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Framtiden för kultur i arbetslivet

  Skriftlig fråga 2009/10:908 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 17 juni Fråga 2009/10:908 Framtiden för kultur i arbetslivet av Birgitta Eriksson s till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth m Kultur-i-arbetslivet-pengarna är till för att öka tillgängligheten och främja allas deltagande i kulturlivet. Kulturrådet har delat ut mellan två och sex miljoner per år till Kultur
  Inlämnad
  2010-06-17
  Besvarare
  Lena Adelsohn Liljeroth (M)
 • Sveriges miljökatastrofberedskap

  Skriftlig fråga 2009/10:899 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 14 juni Fråga 2009/10:899 Sveriges miljökatastrofberedskap av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Utanför USA:s sydkust ligger British Petroleums oljeplattform Deepwater Horizon och läcker dagligen ut flera hundra tusen liter olja i Mexikanska golfen. Kritiken har varit hård mot oljebolaget
  Inlämnad
  2010-06-14
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)
 • Helcom och ambitioner för Östersjön

  Skriftlig fråga 2009/10:897 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 14 juni Fråga 2009/10:897 Helcom och ambitioner för Östersjön av Birgitta Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Den mellanstatliga Helsingforskommissionen, Helcom, kom överens om en aktionsplan för Östersjön: the Baltic Sea Action Plan, BSAP. Aktionsplanens övergripande mål var att Östersjön ska ha
  Inlämnad
  2010-06-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Skattesänkningarna och framtidens välfärd

  Skriftlig fråga 2009/10:860 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 1 juni Fråga 2009/10:860 Skattesänkningarna och framtidens välfärd av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Statsrådet har sänkt skatten med hundra miljarder under valperioden. Samtidigt står välfärden inför stora problem och utmaningar. Många av välfärdstjänsterna tillhandahålls av kommuner
  Inlämnad
  2010-06-01
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Värnskatten och danska konservativas erfarenheter

  Skriftlig fråga 2009/10:859 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 1 juni Fråga 2009/10:859 Värnskatten och danska konservativas erfarenheter av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Från Danmark meddelas det att de närmaste tre åren kommer antalet danska arbetare som betalar så kallad topskat att öka dramatiskt. I absoluta tal rör det sig om ytterligare ca
  Inlämnad
  2010-06-01
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Finansiering av skattesänkningar

  Skriftlig fråga 2009/10:858 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 1 juni Fråga 2009/10:858 Finansiering av skattesänkningar av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Statsrådet skickade den 28 maj ut en remiss om ytterligare skattesänkning för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år. Förslaget har dock redan presenterats för mer än sex veckor sedan
  Inlämnad
  2010-06-01
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Frysning av tillgångar vid misstänkt penningtvätt

  Skriftlig fråga 2009/10:838 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 26 maj Fråga 2009/10:838 Frysning av tillgångar vid misstänkt penningtvätt av Birgitta Eriksson s till justitieminister Beatrice Ask m I många europeiska länder är det möjligt att frysa individers tillgångar under utredning av bland annat misstänkt penningtvätt, bland andra Finansförbundet anser att en liknande
  Inlämnad
  2010-05-26
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Beskattning av riskkapitalbolag

  Skriftlig fråga 2009/10:821 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 20 maj Fråga 2009/10:821 Beskattning av riskkapitalbolag av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Riskkapitalbolag som investerar utomlands bör beskattas för reavinster enbart i hemlandet, anser en arbetsgrupp som tillsatts av EU-kommissionen. Om förslaget om beskattning enbart i hemlandet skulle
  Inlämnad
  2010-05-20
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Rån och hot mot anställda

  Skriftlig fråga 2009/10:798 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 7 maj Fråga 2009/10:798 Rån och hot mot anställda av Birgitta Eriksson s till justitieminister Beatrice Ask m Att bli utsatt för rån, hot och våld i sitt arbete innebär en djup kränkning och skapar en långvarig känsla av otrygghet hos den anställde. För många innebär det ett men för livet och att vederbörande
  Inlämnad
  2010-05-07
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)
 • Åtgärder kring bostadsuppskov och pensionssparavdrag

  Skriftlig fråga 2009/10:792 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 6 maj Fråga 2009/10:792 Åtgärder kring bostadsuppskov och pensionssparavdrag av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen presenterade i mars 2009 en granskning av regeringens redovisning av dels uppskov med beskattning av vinst i samband med försäljning och köp av en permanentbostad,
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Behörighetskrav även för modersmåls- och yrkeslärare

  Skriftlig fråga 2009/10:791 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 6 maj Fråga 2009/10:791 Behörighetskrav även för modersmåls- och yrkeslärare av Birgitta Eriksson s till utbildningsminister Jan Björklund fp I förslaget till ny skollag har statsrådet undantagit både yrkeslärare och modersmålslärare från kravet på behörighet. Det skapar ett A- och ett B-lag bland lärare som
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Rån, hot och våld som arbetsmiljöproblem

  Skriftlig fråga 2009/10:790 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 6 maj Fråga 2009/10:790 Rån, hot och våld som arbetsmiljöproblem av Birgitta Eriksson s till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Att bli utsatt för rån, hot och våld i sitt arbete innebär en djup kränkning och skapar en långvarig känsla av otrygghet hos den anställde. För många innebär det ett men för
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Sven Otto Littorin (M)
 • Orättvisa skatteskillnader

  Skriftlig fråga 2009/10:789 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 6 maj Fråga 2009/10:789 Orättvisa skatteskillnader av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den som tjänar 14 000 kronor i månaden 32 kronor i kommunalskatt får betala väldigt olika belopp i skatt. Löntagaren betalar 2 732 kronor, pensionären 3 432 kronor, den som är arbetslös, sjukskriven eller
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Åtgärder mot ökad förekomst av barnaga

  Skriftlig fråga 2009/10:788 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 6 maj Fråga 2009/10:788 Åtgärder mot ökad förekomst av barnaga av Birgitta Eriksson s till statsrådet Maria Larsson kd Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes i fjol 2 735 misstänkta fall om barnaga eller barnmisshandel av barn 014 år enbart i Stockholms län. Enligt en anställd på Rädda Barnen har antalet
  Inlämnad
  2010-05-06
  Besvarare
  Göran Hägglund (KD)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationell skattekontroll

  Internationell skattekontroll

  Betänkande 2009/10:SkU35

  Skatteverkets informationsutbyte med andra länder har granskats av Riksrevisionen. Det handlar om kontroller av skatt på inkomster och förmögenheter. Riksrevisionens styrelse har lämnat en redogörelse till riksdagen. Slutsatsen är att det i dag finns betydande brister i Skatteverkets hantering. Frågorna
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  17, 58 minuter
  Justering
  2010-04-20
  Debatt
  2010-04-28
  Beslut
  2010-04-28
 • med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010

  Motion 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2009/10:Sk14 av Lars Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av skr. 2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter 2010 s68006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en restriktiv hållning till selektiva inslag i beskattningen.
  Inlämnad
  2010-04-29
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2009/10:SkU37
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Penningtvätt och växlingskontor

  Skriftlig fråga 2009/10:736 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 19 april Fråga 2009/10:736 Penningtvätt och växlingskontor av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Den 1 april lämnade jag in en fråga rörande penningtvätt och hur växlingskontor utnyttjas för detta. Statsrådet svarade på detta bland annat: Växlingskontoren hör till de branscher som sänder flest
  Inlämnad
  2010-04-19
  Besvarare
  Mats Odell (KD)
 • Statsfinansiella kostnader för ett Natomedlemskap

  Skriftlig fråga 2009/10:709 av Eriksson, Birgitta (s)

  den 9 april Fråga 2009/10:709 Statsfinansiella kostnader för ett Natomedlemskap av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Minst två partier i regeringen förespråkar ett Natomedlemskap. Att ett sådant knappast skulle bli gratis utan snarare tvärtom, skulle inskränka på välfärden, är uppenbart. Nato
  Inlämnad
  2010-04-09
  Besvarare
  Sten Tolgfors (M)

Filter