Till innehåll på sidan

Sanktioner mot arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter

Motion 2020/21:2155 av Rikard Larsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sanktioner kopplat till arbetsgivarens skyldigheter att lämna ut arbetsgivarintyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att bli arbetslös och under en kortare eller längre tid därmed leva på a-kassa är en omställning som för många präglas av osäkerhet kring hur ens ekonomiska situation ska se ut framöver. Därför är arbetslöshetsförsäkringen och ersättningsnivåerna i för­säkringen avgörande delar av den svenska modellen och tryggheten i ett välfärds­samhälle. I den omställning som det innebär att bli arbetslös tar inte vardagen paus, vilket bland annat innebär att räkningar för boendekostnader, lån eller kostnader för mat och kläder löper på som vanligt. Därför är det förutom att a-kassan ligger på nivåer som det går att fortsatt leva på också viktigt att utbetalningarna kommer igång utan allt för stor tidsutdräkt.

I lagen om arbetslöshetsförsäkring finns sanktioner kopplat till om den som är arbetslös inte fullgör sina åtagande. Det är rätt, för att kunna kräva sina rättigheter måste man också fullgöra sina skyldigheter. Det kan handla om varning eller avstängning om man uteblir från möten eller inte söker arbete eller på annat sätt vägrar medverka till en omställning till annat arbete. Däremot saknas de sanktionerna om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter när det gäller arbetsgivarintyg. Även om lagen anger att den sökande får styrka sina uppgifter på annat sätt så finns det många vittnesmål om hur detta drabbar arbetslösa som får allt för lång väntetid till att få sin berättigade a-kassa därför att arbetsgivaren inte skickar arbetsgivarintyg, vilket behövs för att kunna fast­ställa rätten till ersättning. Det borde mot den bakgrunden övervägas att också gentemot arbetsgivaren införa sanktioner om man inte fullgör sina skyldigheter.

 

 

Rikard Larsson (S)

 

Annelie Karlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Anna Wallentheim (S)

Joakim Sandell (S)

Hillevi Larsson (S)

Ola Möller (S)

Jamal El-Haj (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga sanktioner kopplat till arbetsgivarens skyldigheter att lämna ut arbetsgivarintyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2020/21:AU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.