Per-Arne Håkansson (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns norra och östra, plats 38
Titel
Journalist/Ombudsman.
Född år
1963
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Ledamot

Näringsutskottet

Suppleant

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2014-09-29 – 2026-09-21

Näringsutskottet

Suppleant
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26
Ledamot
2015-02-01 – 2018-09-24
Suppleant
2014-10-07 – 2015-01-31

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Ledamot
2018-10-02 – 2022-09-26
Suppleant
2014-10-07 – 2018-09-24

Trafikutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2023-10-31
Suppleant
2014-10-07 – 2018-10-09

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
2022-06-14 – 2022-10-24

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 14-. Ledamot näringsutskottet 15-18 och konstitutionsutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 14-18, näringsutskottet 14-15 och trafikutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14-16.

Föräldrar

Verkmästaren Gert Håkansson och ekonomibiträdet Anna-Lisa Håkansson, f. Persson.

Utbildning

Grundskola och gymnasieskola.

Anställningar

Journalist inom dagspress 83-99 (Helsingborgs Dagblad 83, Arbetet, Malmö 83-99). Ombudsman, Socialdemokraterna i Helsingborg 99-10. Ombudsman, Socialdemokraterna i Skåne 10-14.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot, utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur 19.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig och ordförande, Åstorps kommun 08-. Ledamot, kommunstyrelsen, Åstorps kommun 02-14. Ledamot, fritidsnämnden, Åstorps kommun 91-94. Ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Åstorps kommun 02-10. Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden, Åstorps kommun 94-02.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, bolagsstyrelseledamot, nöjesparken Sundspärlan AB, Helsingborg 00-19. Programledare, Radio FM Helsingborg. Kassör, föreningen Sportpennorna i Helsingborg och Nordvästra Skåne 86-00. Samordnare för utvecklings- och folkrörelsesamarbete i norra Öresund, Nordvästra Skåne-Själland/Helsingör 00-10. Sammankallande, valberedningen, ABF Helsingborg 03-. Kyrkopolitiskt ansvarig, Socialdemokraterna i Skåne 10-14.

Litteratur

24 år och elva dagar - boken om vägen tillbaka till allsvenskan för Helsingborgs IF (92). Stilla samtal före dansen - debattbok (07). Diktarnas Helsingborg (tillsammans med andra, 04). Redaktör för Helsingborgs idrottsårsbok.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2022/23:133 Ett hållbart mediestöd för hela landet

  Motion 2023/24:35 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2023/24:35 av Ida Karkiainen m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:133 Ett hållbart mediestöd för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till mediestöd med de ändringar i 2 och 6 punkt 1 som framgår i motionens motivtext. Riksdagen ställer sig bakom det som

  Inlämnad
  2023-09-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  KU
 • Digitalt nordiskt samarbete

  Skriftlig fråga 2022/23:883 av Per-Arne Håkansson (S)

  Fråga 2022/23:883 Digitalt nordiskt samarbete av Per-Arne Håkansson S till Statsrådet Jessika Roswall M Det råder bred uppslutning i Nordiska rådet om att samarbetet mellan våra nordiska länder behöver stärkas inom det digitala området. Det främjar våra länders globala konkurrenskraft och förbättrar möjligheterna för

  Inlämnad
  2023-07-31
  Svarsdatum
  2023-08-15
  Besvarare
  Statsrådet Jessika Roswall (M)
 • Vattendelegationers lekmannarepresentation

  Skriftlig fråga 2022/23:850 av Per-Arne Håkansson (S)

  Fråga 2022/23:850 Vattendelegationers lekmannarepresentation av Per-Arne Håkansson S till Statsrådet Romina Pourmokhtari L Varje vattendistrikt har en beslutande vattendelegation. Det är vattenmyndighetens kansli som föreslår vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla, och vattendelegationen

  Inlämnad
  2023-07-07
  Svarsdatum
  2023-07-20
  Besvarare
  Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Institutet för mänskliga rättigheters fortsatta existens och utveckling

  Institutet för mänskliga rättigheters fortsatta existens och utveckling

  Interpellation 2022/23:382 av Per-Arne Håkansson (S)

  Interpellation 2022/23:382 Institutet för mänskliga rättigheters fortsatta existens och utveckling av Per-Arne Håkansson S till Statsrådet Paulina Brandberg L Institutet för mänskliga rättigheter, med placering i Lund, etablerades den 1 januari 2022 och har till uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna

  Inlämnad
  2023-06-02
  Svarsdatum
  2023-06-16
  Besvarare
  Statsrådet Paulina Brandberg (L)
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2022/23:KU20

  Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden och statsråds tjänsteutövning.

  Granskningen debatterades

  Anföranden och repliker
  37, 193 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-09
  Debatt
  2023-06-12
 • med anledning av prop. 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

  Motion 2022/23:2398 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2022/23:2398 av Ida Karkiainen m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:119 Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en garantimodell för kommunala intäkter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

  Inlämnad
  2023-06-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  KU
 • Upphovsrätten för bildskapare

  Skriftlig fråga 2022/23:658 av Per-Arne Håkansson (S)

  Fråga 2022/23:658 Upphovsrätten för bildskapare av Per-Arne Håkansson S till Justitieminister Gunnar Strömmer M En stark och väl fungerande ordning för upphovsrätt för bildskapare är av vikt för fortsatt tillväxt och utveckling för kulturella och kreativa näringars konkurrenskraft. Det bygger på samverkan och ansvarstagande

  Inlämnad
  2023-05-11
  Svarsdatum
  2023-05-24
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Energi- och näringsminister Ebba

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Inrättande av en oberoende kontrollfunktion

  Inrättande av en oberoende kontrollfunktion

  Interpellation 2022/23:286 av Katja Nyberg (SD)

  Interpellation 2022/23:286 Inrättande av en oberoende kontrollfunktion av Katja Nyberg SD till Justitieminister Gunnar Strömmer M Läget inom svensk polis är akut. Passkaos, upploppshaveri, dåliga utredningsresultat, eskalerande gängkriminalitet, vänskapskorruption verkligheten talar sitt tydliga språk. Men trots ökade

  Inlämnad
  2023-03-23
  Svarsdatum
  2023-04-21
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Tillsyn av Polismyndigheten

  Tillsyn av Polismyndigheten

  Interpellation 2022/23:238 av Per-Arne Håkansson (S)

  Interpellation 2022/23:238 Tillsyn av Polismyndigheten av Per-Arne Håkansson S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Att allmänhetens tillit och förtroende är starkt är en förutsättning för ett långsiktigt väl fungerande polis- och myndighetsarbete. Ett fristående organ för att granska polisens arbete har vid olika

  Inlämnad
  2023-03-01
  Svarsdatum
  2023-04-21
  Besvarare
  Justitieminister Gunnar Strömmer (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Allmänna helgdagar m.m.

  Allmänna helgdagar m.m.

  Betänkande 2022/23:KU19

  Riksdagen sa nej till sju förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022.

  Bland annat handlar förslagen om allmänna helgdagar, minnesdagar, regler om flaggning, skånska flaggans officiella status och utmärkelser för utlandssvenskar.

  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  3, 16 minuter
  Justering
  2023-03-21
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer m.m.

  Riksdagens arbetsformer m.m.

  Betänkande 2022/23:KU18

  Riksdagen sa nej till 18 förslag som handlar om riksdagens arbetsformer. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om riksmötets öppnande, motionsrätten och riksdagsledamöternas ekonomiska villkor.

  Riksdagen riktar

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 28 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2022 års rapport om rättsstatsprincipen

  2022 års rapport om rättsstatsprincipen

  Utlåtande 2022/23:KU31

  Riksdagen har granskat EU-kommissionens meddelande om 2022 års rapport om rättsstatsprincipen. Rättsstaten är ett av de gemensamma värden som EU:s medlemsländer har enats om att EU ska bygga på. I en rättsstat utövas all offentlig makt inom de ramar som anges i lagstiftningen,

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 40 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Trossamfund och begravningsfrågor

  Trossamfund och begravningsfrågor

  Betänkande 2022/23:KU22

  Riksdagen sa nej till samtliga motioner om trossamfund och begravningsfrågor från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar om begravningsavgiften, begravningsverksamhet och delning av aska vid gravsättning. Riksdagen anser bland annat att åtgärder redan är genomförda inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Anföranden och repliker
  2, 11 minuter
  Justering
  2023-02-14
  Bordläggning
  2023-02-21
  Debatt
  2023-02-22
  Beslut
  2023-02-22
 • Frågor som ställs ang M/S Estonias förlisning

  Skriftlig fråga 2022/23:368 av Per-Arne Håkansson (S)

  Fråga 2022/23:368 Frågor som ställs ang M/S Estonias förlisning av Per-Arne Håkansson S till Justitieminister Gunnar Strömmer M Estoniakatastrofen på Östersjön den 28 september 1994, som krävde 852 människors liv, är fortfarande ett trauma för många anhöriga och överlevande och för samhället. I en nyligen utkommen bok,

  Inlämnad
  2023-02-16
  Svarsdatum
  2023-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Justitieminister Gunnar Strömmer M Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari LBistånds- och utrikeshandelsminister

 • med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet

  Motion 2022/23:2307 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2022/23:2307 av Ida Karkiainen m.fl. S med anledning av prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

  Inlämnad
  2023-01-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2022/23:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Insatser mot stranderosionen vid Skånes kuster

  Skriftlig fråga 2022/23:179 av Per-Arne Håkansson (S)

  Fråga 2022/23:179 Insatser mot stranderosionen vid Skånes kuster av Per-Arne Håkansson S till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Även om insatser och åtgärder skett och sker genom initiativ av tidigare regeringar är ökade insatser

  Inlämnad
  2022-12-15
  Svarsdatum
  2022-12-30
  Besvarare
  Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M finansmarknadsminister Niklas Wykman M jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina

Filter