Till innehåll på sidan

Samlad strategi för åtgärder mot stranderosionen vid Skånes och Hallands kuster

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-23
Granskad
2018-11-23
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på länsnivå för att motverka stranderosionen i Skåne och Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kusten i Skåne och Halland är mest utsatt i landet för effekter av stigande hav. Framöver väntar ännu större utmaningar i ett förändrat klimat med extremare väder. Stränder, värdefull natur, människors bostäder och viktiga samhällsfunktioner riskerar att påverkas av översvämning och erosion.

Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) bildar nu Regional kustsamverkan i Skåne/Halland för att i tät dialog med kustkommunerna i Skåne och Halland stärka statens möjlighet att hantera en stigande havsnivå.

Regeringen har tagit fram ett klimatpolitiskt ramverk med de kanske mest ambitiösa klimatmålen i hela världen.

En självklar följd av denna inriktning på klimatfrågan är den socialdemokratiskt ledda regeringens budget för 2018 med en mycket tydlig miljöprofil. Den totala satsningen på miljö och klimat uppgår till inte mindre än fem miljarder kronor. Under denna mandatperiod har stödet fördubblats. Det är en omfattande palett av olika åtgärder som sätts in genom denna aktiva politik.

Det har från kommunerna riktats kritik mot att det saknas ett samordnat arbete med klimatanpassning på nationell nivå. Detta har nu tagits fram samtidigt som regeringen förtydligar mandatet och skyldigheten för 32 nationella myndigheter och länsstyrelserna samt förstärker klimatanpassningsarbetet i kommunerna.

Vid ett arrangemang våren 2018 presenterades av landshövdingarna i Skåne och Halland ett samarbetsprojekt för att förstärka möjligheterna att genomföra åtgärder. Det är en välkommen satsning där fokus finns på regional och kommunal samverkan.

Det är utmärkt att det nu också är klarlagt att det är Statens geotekniska institut (SGI) som har det nationella samordningsansvaret. Till SGI har det knutits ett nätverk med åtta andra centrala myndigheter. Detta viktiga arbete har sin inriktning på kartläggning, analys, sårbarhet, kunskapshöjning och forskning, vilket ger de nödvändiga underlag som behövs i kommunerna. Genom dessa mer omfattande kunskapsunderlag borde ansökningarna om strandfodring, dvs konstgjord återställning av eroderad havsstrand, underlättas.

I Skåne och Halland har särskilt utsatta kustområden kartlagts. Det handlar bl.a. om Åhus vid Hanöbukten, Ystad, Skanör och Falsterbo samt Klitterhusstranden vid Ängelholm.

 

 

Per-Arne Håkansson (S)

 

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Marianne Pettersson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för fortsatt klimatpolitisk samverkan på länsnivå för att motverka stranderosionen i Skåne och Halland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.