Gudrun Brunegård (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 293
Titel
Leg. sjuksköterska/Distriktssköterska.
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Ledamot

Justitieutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2019-04-01 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-03-03 – 2022-09-26
Ledamot
2019-04-01 – 2021-03-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Ledamot
2022-03-29 – 2022-09-26
Suppleant
2021-03-03 – 2022-03-29
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2022-10-27 –

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 19-. Ledamot utbildningsutskottet 19-.

Föräldrar

Adjunkten Carl-Åke Pettersson och postkassören Svea Pettersson, f. Andersson.

Utbildning

Grundskola, Oskarshamn och Kalmar, slutår 73. Gymnasieskola, humanistisk linje, Kalmar 73-76. Högskoleexamen i engelska, fonetik och psykologi, Lunds universitet 78. Sjuksköterskeutbildning, Södra Sveriges Sjuksköterskehem, Lund 78-81. Medicinsk och kirurgisk sjukvård, Kopparbergs läns sjuksköterskeskola, Falun 82. Tropikmedicin/International Child Health 20 p, Uppsala universitet 90. Engelska 21-40 p, Hermods/Lunds universitet 93. Engelska 41-60 p, Högskolan i Växjö. Fil.kand.-examen 95. Distriktssköterskeutbildning med förskrivningsrätt för vissa läkemedel, Högskolan i Kalmar 97-98. Medicinsk etik, vetenskapsteori, omvårdnadskunskap, Högskolan i Kalmar. Fil. kand.-examen 00.

Anställningar

Leg. sjuksköterska, Mora lasarett och Leksands sjukhem 81-83. Registered Nurse grade A, Nkinga Hospital, Tanzania 84-85. Leg. sjuksköterska, Mora lasarett 85-86. Skolsköterska, Vimmerby kommun 88-90. Leg. sjuksköterska, Vimmerby sjukhus, 88-90. Nursing Officer, Nkinga Nurses Training School, Tanzania 90-91. Matron in charge/Administrator in charge, Mchukwi Hospital, Tanzania, 91-93. Leg. sjuksköterska, Vimmerby sjukhem, Vimmerby kommun 93. Skolsköterska, Vimmerby kommun, 1993-.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Vimmerby 98- och 1:e vice ordförande 18-. Ledamot, kommunstyrelsen och arbetsutskottet 03-09. Ledamot, socialnämnden 98-02. Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Vimmerby kommun 06-09. Ordförande, bildningsnämnden, Vimmerby kommun, 03-06. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 02-, ersättare 00-02. Ledamot, landstingsstyrelsen/regionstyrelsen och arbetsutskottet, Kalmar län 09-19. Ledamot, Vimmerby folkhögskolas styrelse 00-09. Ledamot, folkhälso- och miljöutskottet, Landstinget i Kalmar län 00-06. Vice ordförande, primärvårds- och folktandvårdsutskottet, Landstinget i Kalmar län 09-19. Ersättare, polisstyrelsen, Kalmar län 00-02. Ledamot, styrgrupp för KY-utbildning i entreprenörskap inom hotell och restaurang 03-09. Ersättare, SKL:s utbildningsberedning 07-10. Ledamot, SKL:s primärvårds- och äldreomsorgsberedning 10-15. Ersättare, SKL:s primärvårds- och äldreomsorgsberedning 15-19.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Kristdemokraterna Vimmerby 99-00, vice ordförande 00-02 och ordförande 02-. Ledamot, distriktsstyrelsen, Kristdemokraterna Kalmar län 01-. Ersättare, Kristdemokraternas partistyrelse 17-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Underlättande av strandnära bebyggelse

  Motion 2023/24:223 av Gudrun Brunegård (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:223 av Gudrun Brunegård KD Underlättande av strandnära bebyggelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en strandskyddsreform som möjliggör tillvaratagande av tillväxtkraften i ett väl avvägt regelverk och ett decentraliserat

  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
 • Tillkännage mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Alma) i Astrid Lindgrens stad Vimmerby

  Motion 2023/24:272 av Gudrun Brunegård (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:272 av Gudrun Brunegård KD Tillkännage mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne Alma i Astrid Lindgrens stad Vimmerby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör uttala sin uppfattning att tillkännagivandet av mottagare

  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
 • Förebyggande av viltolyckor i olycksdrabbade Kalmar län

  Motion 2023/24:259 av Gudrun Brunegård (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:259 av Gudrun Brunegård KD Förebyggande av viltolyckor i olycksdrabbade Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att instruera Trafikverket att prioritera särskilt olycksdrabbade regioner och enskilda vägsträckor vid uppsättning av

  Inlämnad
  2023-09-28
  Förslag
  1
 • Erkännande av älvdalska som språk

  Motion 2023/24:97 av Gudrun Brunegård och Mathias Bengtsson (båda KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:97 av Gudrun Brunegård och Mathias Bengtsson båda KD Erkännande av älvdalska som språk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i enlighet med Europarådets ministerråds rekommendation initiera en oberoende granskning gällande älvdalskans ställning

  Inlämnad
  2023-09-26
  Förslag
  3
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi

  Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi

  Betänkande 2022/23:KU36

  Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den handlar om Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren. I dag finns 135 servicekontor där privatpersoner, företagare och bolag kan få service av enklare karaktär från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

  Statens

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  5, 31 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-13
  Debatt
  2023-06-14
  Beslut
  2023-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande

  Granskningsbetänkande

  Betänkande 2022/23:KU20

  Konstitutionsutskottet, KU, har i sin årliga granskning av regeringen behandlat 26 ärenden som innehåller anmälningar från riksdagsledamöter. Anmälningarna handlar om regeringens förhållande till riksdagen, handläggningen av regeringsärenden och statsråds tjänsteutövning.

  Granskningen debatterades

  Anföranden och repliker
  37, 193 minuter
  Justering
  2023-06-01
  Bordläggning
  2023-06-09
  Debatt
  2023-06-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2022/23:KU28

  Riksdagen sa nej till cirka 35 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om minoritetsfrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

  Motionerna handlar om judiskt liv i Sverige, romsk inkludering, sanningskommissionen

  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  8, 58 minuter
  Justering
  2023-05-02
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fri- och rättigheter m.m.

  Fri- och rättigheter m.m.

  Betänkande 2022/23:KU26

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag om mänskliga fri- och rättigheter. Motionerna handlar bland annat om grundlagsskyddad aborträtt, skyddet av äganderätten, juridiskt kön och förebyggande åtgärder

  Behandlade dokument
  28
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  8, 46 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Valfrågor

  Valfrågor

  Betänkande 2022/23:KU23

  Riksdagen sa nej till cirka 40 motioner om valfrågor som inkommit under allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen handlar bland annat om skilda valdagar, rösträtt och valbarhet, sänkt rösträttsålder, utlandssvenskar, valkretsar, personval, röstningsförfarandet, väljare

  Behandlade dokument
  22
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 48 minuter
  Justering
  2023-05-04
  Bordläggning
  2023-05-09
  Debatt
  2023-05-10
  Beslut
  2023-05-10
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2022/23:KU30

  Riksdagen har behandlat cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om partifinansiering, reglering av lobbyister, formerna för grundlagsändringar och domstolarnas oberoende.

  Riksdagen sa nej till samtliga förslag, bland annat med hänvisning till att regeringen redan arbetar med frågan.

  Behandlade dokument
  38
  Förslagspunkter
  38
  Reservationer
  44 
  Anföranden och repliker
  8, 54 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlig förvaltning

  Offentlig förvaltning

  Betänkande 2022/23:KU24

  Riksdagen sa nej till de cirka 60 förslag i motioner som gäller offentlig förvaltning, och som kommit in under den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete och tidigare ställningstaganden.

  Några av förslagen handlar främjande

  Behandlade dokument
  48
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  10, 45 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-25
  Debatt
  2023-04-26
  Beslut
  2023-04-26
 • Stillbild från Statsministerns frågestund: Statsministerns frågestund

  Statsministerns frågestund

  Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson M på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Internationellt utvecklingsbistånd

  Internationellt utvecklingsbistånd

  Betänkande 2022/23:UU6

  Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag om internationellt bistånd. Förslagen har lämnats in under den allmänna motionstiden 2022.

  Motionerna handlar bland annat om nivån på biståndet, OECD:s kommitté för bistånds regelverk och prioriteringar inom internationellt utvecklingsbistånd. Riksdagen avslår motionerna bland annat eftersom utredningsarbete inom området pågår.

  Behandlade dokument
  33
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  11 
  Anföranden och repliker
  69, 180 minuter
  Justering
  2023-03-30
  Bordläggning
  2023-04-11
  Debatt
  2023-04-12
  Beslut
  2023-04-12
 • Stillbild från Debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

  Betänkande 2022/23:KU27

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner som lämnades in under den allmänna motionstiden 2022.

  Förslagen gäller exempelvis säkerheten för opinionsbildare och medieföretag, där riksdagen hänvisar till pågående arbete och till åtgärder som redan är genomförda.

  Behandlade dokument
  19
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  6, 34 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlighet, sekretess och integritet

  Offentlighet, sekretess och integritet

  Betänkande 2022/23:KU25

  Riksdagen sa nej till 14 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om offentlighet, sekretess och integritet. Detta framför allt med hänvisning till pågående arbete och att det redan finns gällande bestämmelser på området.

  Motionerna handlar bland annat

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 41 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer m.m.

  Riksdagens arbetsformer m.m.

  Betänkande 2022/23:KU18

  Riksdagen sa nej till 18 förslag som handlar om riksdagens arbetsformer. Förslagen har inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om riksmötets öppnande, motionsrätten och riksdagsledamöternas ekonomiska villkor.

  Riksdagen riktar

  Behandlade dokument
  16
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  5, 28 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Debatt om förslag: 2022 års rapport om rättsstatsprincipen

  2022 års rapport om rättsstatsprincipen

  Utlåtande 2022/23:KU31

  Riksdagen har granskat EU-kommissionens meddelande om 2022 års rapport om rättsstatsprincipen. Rättsstaten är ett av de gemensamma värden som EU:s medlemsländer har enats om att EU ska bygga på. I en rättsstat utövas all offentlig makt inom de ramar som anges i lagstiftningen,

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 40 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-28
  Debatt
  2023-03-29
  Beslut
  2023-03-29
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Utrikesminister Tobias Billström M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Camilla Waltersson Grönvall M Carl-Oskar Bohlin MUtrikesminister Tobias Billström M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.

 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Kulturminister Parisa Liljestrand M Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg

 • Stillbild från Debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Betänkande 2022/23:KU11

  Riksdagens ombudsmän (JO) har lämnat sin redogörelse för verksamhetsåret 1 juli 2021 - 30 juni 2022. JO är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar.

  Under verksamhetsåret nyregistrerades 10 747

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 39 minuter
  Justering
  2023-01-17
  Bordläggning
  2023-01-24
  Debatt
  2023-01-25
  Beslut
  2023-01-25

Filter