Gudrun Brunegård (KD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Valkrets
Kalmar län, plats 293
Titel
Leg. sjuksköterska/Distriktssköterska.
Född år
1957
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie

Konstitutionsutskottet

Ledamot

Justitieutskottet

Suppleant

Utrikesutskottet

Suppleant

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2019-04-01 – 2026-09-21

Utbildningsutskottet

Suppleant
2021-03-03 – 2022-09-26
Ledamot
2019-04-01 – 2021-03-03

Utrikesutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Ledamot
2022-03-29 – 2022-09-26
Suppleant
2021-03-03 – 2022-03-29
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2022-10-04 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2020-09-03

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2022-10-12 – 2026-09-21
Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2021-11-11 – 2021-12-15

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-10-04

Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete

Ledamot
2022-10-27 –

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2022-10-27 –

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 19–. Ledamot utbildningsutskottet 19–21, utrikesutskottet 22 och konstitutionsutskottet 22–. Suppleant utrikesutskottet 21–22 och 22–, utbildningsutskottet 21–22, socialutskottet 21–22, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 21 och justitieutskottet 22–. Ledamot riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Suppleant Riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.

Föräldrar

Adjunkten Carl-Åke Pettersson och postkassören Svea Pettersson, f. Andersson.

Utbildning

Grundskola, Oskarshamn och Kalmar, slutår 73. Gymnasieskola, humanistisk linje, Kalmar 73–76. Högskoleexamen i engelska, fonetik och psykologi, Lunds universitet 78. Sjuksköterskeutbildning, Södra Sveriges Sjuksköterskehem, Lund 78–81. Medicinsk och kirurgisk sjukvård, Kopparbergs läns sjuksköterskeskola, Falun 82. Tropikmedicin/International Child Health 20 p, Uppsala universitet 90. Engelska 21–40 p, Hermods/Lunds universitet 93. Engelska 41-60 p, Högskolan i Växjö. Fil.kand.-examen 95. Distriktssköterskeutbildning med förskrivningsrätt för vissa läkemedel, Högskolan i Kalmar 97–98. Medicinsk etik, vetenskapsteori, omvårdnadskunskap, Högskolan i Kalmar. Fil. kand.-examen 00.

Anställningar

Leg. sjuksköterska, Mora lasarett och Leksands sjukhem 81–83. Registered Nurse grade A, Nkinga Hospital, Tanzania 84–85. Leg. sjuksköterska, Mora lasarett 85–86. Skolsköterska, Vimmerby kommun 88–90. Leg. sjuksköterska, Vimmerby sjukhus, 88–90. Nursing Officer, Nkinga Nurses Training School, Tanzania 90–91. Matron in charge/Administrator in charge, Mchukwi Hospital, Tanzania, 91–93. Leg. sjuksköterska, Vimmerby sjukhem, Vimmerby kommun 93. Skolsköterska, Vimmerby kommun, 1993–.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot i parlamentarisk referensgrupp till Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 13. Ledamot i referensgrupp för statlig utredning om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola 21–22. Ledamot i referensgrupp för den statliga betygsutredningen 21–22.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Vimmerby 98– och 1:e vice ordförande 18–22. Ledamot, kommunstyrelsen och arbetsutskottet 03–09. Ledamot, socialnämnden 98–02. Vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Vimmerby kommun 06–09. Ordförande, bildningsnämnden, Vimmerby kommun, 03-06. Landstingsfullmäktig, Kalmar län 02–, ersättare 00–02. Ledamot, landstingsstyrelsen/regionstyrelsen och arbetsutskottet, Kalmar län 09–19. Ledamot, Vimmerby folkhögskolas styrelse 00–09. Ledamot, folkhälso- och miljöutskottet, Landstinget i Kalmar län 00–06. Vice ordförande, primärvårds- och folktandvårdsutskottet, Landstinget i Kalmar län 09–19. Ersättare, polisstyrelsen, Kalmar län 00–02. Ledamot, styrgrupp för KY-utbildning i entreprenörskap inom hotell och restaurang 03–09. Ersättare, SKL:s utbildningsberedning 07–10. Ledamot, SKL:s primärvårds- och äldreomsorgsberedning 10–15. Ersättare, SKL:s primärvårds- och äldreomsorgsberedning 15–19.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseledamot, Kristdemokraterna Vimmerby 99–, vice ordförande 00–02 och 22–, ordförande 02–22. Ledamot, distriktsstyrelsen, Kristdemokraterna Kalmar län 01– och 2:e vice ordförande 21–. Ersättare, Kristdemokraternas partistyrelse 17–19 och ledamot 19–. Ledamot, Kristdemokratiska Kvinnoförbundets förbundsstyrelse 17–19. Ordförande för KDK Kalmar län 16–20. Ledamot distriktsstyrelsen, KDK Kalmar län 17–19.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  En ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

  Betänkande 2023/24:KU27

  Det ska bli enklare för myndigheter, kommuner och a-kassor att samarbeta mot exempelvis bidragsbrott och olika typer av arbetlivskriminalitet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny lagstiftning.

  Enligt regeringens förslag ska myndigheterna, kommunerna och a-kassorna kunna dela fler

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  4, 20 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

  En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

  Betänkande 2023/24:KU22

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändring i brottsbalken och antog som vilande regeringens förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen.

  Ändringarna innebär att bestämmelserna om hets mot folkgrupp förtydligas. Förtydligandena innebär bland annat att förnekelse av Förintelsen

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 41 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Stillbild från Debatt om förslag: Minoritetsfrågor

  Minoritetsfrågor

  Betänkande 2023/24:KU18

  Riksdagen sa nej till 50 förslag i motioner om minoritetsfrågor från den allmänna motionstiden 2023. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår i flera av de frågor motionerna tar upp.

  Motionerna handlar bland annat om judiskt liv i Sverige, stärkta rättigheter för tornedalingar, kväner

  Behandlade dokument
  13
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  7, 48 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Valfrågor

  Valfrågor

  Betänkande 2023/24:KU12

  Riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

  Riksdagen anser att det inte bör vara möjligt för en person som kandiderat i flera kommuner att ändra sin folkbokföring på eller i anslutning till valdagen i

  Behandlade dokument
  29
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  7, 37 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

  Betänkande 2023/24:KU11

  Riksdagens ombudsmän (JO) har lämnat sin ämbetsberättelse för tiden 1 juli 2022 - 31 december 2023 till riksdagen. JO är en del av riksdagens kontrollmakt och granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och andra författningar.

  Enligt konstitutionsutskottet bör JO:s vägledande uttalanden

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  7, 34 minuter
  Justering
  2024-05-02
  Bordläggning
  2024-05-07
  Debatt
  2024-05-08
  Beslut
  2024-05-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet

  Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för utförare av kommunal verksamhet

  Betänkande 2023/24:KU7

  Det program med mål och riktlinjer som fullmäktige ska anta för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, ska även omfatta verksamhet som bedrivs av kommuner och regioner i egen regi eller av vissa juridiska personer. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Syftet är att likvärdiga

  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 50 minuter
  Justering
  2024-04-11
  Bordläggning
  2024-04-16
  Debatt
  2024-04-17
  Beslut
  2024-04-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2023/24:KU16

  Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om författningsfrågor från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om medlemskapet i EU, subsidiaritetsprövningen inom EU och partifinansiering, reglering av lobbyister och ändring i lagstiftningen om karensregler för statsråd och höga statstjänstemän.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  43
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  12 
  Anföranden och repliker
  8, 58 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fri- och rättigheter

  Fri- och rättigheter

  Betänkande 2023/24:KU13

  Riksdagen sa nej till ett fyrtiotal förslag i motioner om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om att grundlagsskydda aborträtten, återkallelse av medborgarskap, diskriminering, skyddet av äganderätten, trossamfunds trygghets- och säkerhetsarbete, en livssynsöppen stat och föreningsfrihet.

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 52 minuter
  Justering
  2024-03-21
  Bordläggning
  2024-04-02
  Debatt
  2024-04-03
  Beslut
  2024-04-03
 • Stillbild från Debatt om förslag: Kommunala och regionala frågor

  Kommunala och regionala frågor

  Betänkande 2023/24:KU15

  Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag i motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om asymmetrisk ansvarsfördelning, ett nytt frikommunförsök och kommunala bolag.

  Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete.

  Behandlade dokument
  15
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  18, 62 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Offentlig förvaltning

  Offentlig förvaltning

  Betänkande 2023/24:KU8

  Riksdagen sa nej till cirka 40 förslag i motioner om offentlig förvaltning från allmänna motionstiden 2023.

  Motionerna handlar bland annat om främjande av demokrati, statlig anställning, korruption och skydd av beslutsfattare.

  Riksdagen hänvisar bland annat till gällande bestämmelser och pågående arbete.

  Behandlade dokument
  32
  Förslagspunkter
  11
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 58 minuter
  Justering
  2024-02-29
  Bordläggning
  2024-03-06
  Debatt
  2024-03-07
  Beslut
  2024-03-07
 • Stillbild från Utrikespolitisk debatt: Utrikespolitisk debatt

  Utrikespolitisk debatt

  Den 14 februari är det utrikespolitisk debatt i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström M inleder debatten med att presentera regeringens utrikesdeklaration, det vill säga regeringens mål och prioriteringar för utrikespolitiken. Den utrikespolitiska debatten äger rum en gång om året i februari varje år. Då presenterar
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Migrationsminister Maria Malmer Stenergard M Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje M Kulturminister Parisa Liljestrand M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Migrationsminister
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Skolminister Lotta Edholm L Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg L Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari L Skolminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

  Betänkande 2023/24:KU10

  Konstitutionsutskottet (KU) har granskat delar av regeringens och ministrarnas administrativa arbete. Här följer ett urval av granskningen.

  Vid granskningen av vissa förvaltningsärenden har utskottet tittat på de ärenden om utlämning för brott från Sverige som handlagts av Justitiedepartementet.

  Anföranden och repliker
  10, 70 minuter
  Justering
  2023-12-19
  Bordläggning
  2024-01-16
  Debatt
  2024-01-17
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

  Betänkande 2023/24:UU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 ska fördelas inom utgiftsområdet Internationellt bistånd.

  Den största delen av pengarna, cirka 46 miljarder kronor, går till biståndsverksamhet. Övriga anslag inom utgiftsområdet är Sidas förvaltningsanslag,

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  99, 257 minuter
  Justering
  2023-12-07
  Bordläggning
  2023-12-14
  Debatt
  2023-12-15
  Beslut
  2023-12-19
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Finansminister Elisabeth Svantesson M Försvarsminister Pål Jonson M Socialminister Jakob Forssmed KD Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M Finansminister Elisabeth Svantesson M besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

  Betänkande 2023/24:KU1

  Riksdagen sade ja till regeringens, riksdagsstyrelsens, JO:s och Riksrevisionens förslag om hur anslagen i statens budget för år 2024 inom utgiftsområdet Rikets styrelse ska fördelas.

  I utgiftsområdet Rikets styrelse ingår bland annat hovet, riksdagens ledamöter och partier, Riksdagsförvaltningen,

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  2
  Anföranden och repliker
  8, 68 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-06
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Infrastruktur- och bostadsminister
 • Stillbild från Debatt om förslag: Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

  Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner

  Betänkande 2023/24:KU2

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning samt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

  Lagändringarna innebär att de resultatutjämningsreserver som regleras i kommunallagen ska ersättas med resultatreserver.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 52 minuter
  Justering
  2023-10-19
  Bordläggning
  2023-10-24
  Debatt
  2023-10-25
  Beslut
  2023-10-25
 • Inrättande av en nationell Astrid Lindgren-dag

  Motion 2023/24:1801 av Gudrun Brunegård (KD)

  Motion till riksdagen 2023/24:1801 av Gudrun Brunegård KD Inrättande av en nationell Astrid Lindgren-dag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en Astrid Lindgren-dag då författarens gärning uppmärksammas på ett särskilt sätt, och detta tillkännager riksdagen
  Inlämnad
  2023-10-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KrU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter