Till innehåll på sidan

Lokalisering av institutet för miljömedicin

Motion 1990/91:So475 av Sylvia Pettersson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Ub626 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en omlokalisering till Novum av
institutet för miljömedicin.

Stockholm den 24 januari 1991

S

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en omlokalisering till Novum av institutet för miljömedicin.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en omlokalisering till Novum av institutet för miljömedicin.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.