Björn Ericson (S)

Född år
1937
Avliden
24 april 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-10-04 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1996-10-01 – 1998-10-05
Ersättare
1996-03-23 – 1996-09-30
Ersättare
1995-10-09 – 1996-03-22
Ersättare
1994-10-07 – 1995-10-08
Ersättare
1991-09-29 – 1991-10-03
Ersättare
1988-10-04 – 1990-01-11
Ersättare
1986-10-09 – 1988-07-07
Ersättare
1986-10-06 – 1986-10-08
Ersättare
1985-04-22 – 1985-05-31
Ersättare
1983-04-06 – 1983-06-03

Justitieutskottet

Ledamot
1991-09-29 – 1991-10-03
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Kulturutskottet

Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1992-11-10 – 1994-10-01
Suppleant
1991-09-29 – 1991-10-03
Suppleant
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1986-10-06 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1995-01-26 – 1998-10-04

Bostadsutskottet

Suppleant
1992-10-12 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1986-91. Rdl 1992- Suppleant i Justitieutskottet 82/83, Kulturutskottet 82/83, 84/85 och 86/87-87/88, Konstitutionsutskottet 84/85 och Jordbruksutskottet 86/87-90/91 och 92/93-93/94, och Bostadsutskottet 92/93-93/94. Ledamot av Justitieutskottet 88/89-90/91 och Skatteutskottet 94/95-97/98.

Bostadsort

Tyresö

Utbildning

Yrkesskola till 54. Elektriker 56-66. Studiesekreterare vid Arbetarnas bildningsförbund (ABF) i Stockholm 66-69. Ombudsman vid LO-distriktet i Stockholms län 69-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stockholms samaritförening, ordförande 81-92, och Svenska Förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyar. - Ledamot av styrelsen för Konsum Stockholm 78-. - Ledamot av styrelsen för Arbetarnas bildningsförbund i Tyresö-Haninge, vice ordförande 88-. - Ledamot av styrelsen för Tyresö arbetarekommun 84-. Adjungerad ledamot av styrelsen för Stockholms läns SAP-distrikt 84-94.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av riksåklagarens rådgivande nämnd 91-97. Ledamot av styrelsen för Skattemyndigheten i Stockholms län 95-, Statens kärnkraftsinspektion 95-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Tyresö kommunfullmäktige 92-, vice ordförande 94-. Ledamot av personalnämnden 72-73 och 77-79, skolstyrelsen 80-82 samt kultur- och fritidsnämnden 92-94. - Ledamot av Stockholms läns landstings personalnämnd 72-76 och lantbruksnämnd 89-91.

Föräldrar

Nils Erik Ericson och Dagmar Emilia Magnusson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A48 av Sören Lekberg m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A48 av Sören Lekberg m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Hela landet skall leva. Därför är regionalpolitiken en viktig angelägenhet för oss alla. Internationalisering och snabb teknisk utveckling leder till nya förutsättningar. Strukturomvandlingen

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samråd mellan myndigheter

  Motion 1997/98:A440 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A440 av Eva Arvidsson m.fl. s Samråd mellan myndigheter Riksdagen har vid ett flertal tillfällen ställt sig bakom att målen för regionalpolitiken skall vara uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. En mycket viktig uppgift

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konsumentskydd vid offentliga tjänster

  Motion 1997/98:L710 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L710 av Sigrid Bolkéus m.fl. s Konsumentskydd vid offentliga tjänster I lagutskottets betänkande 1995/96:LU21 är offentliga tjänster undantagna från produktsäkerhetslagen. Konsumenten saknar fortfarande tillgång till objektiva jämförelser när det gäller val av offentliga tjänster vid köp

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kulturtidskrifter

  Motion 1997/98:Kr292 av Elver Jonsson (fp) och Björn Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr292 av Elver Jonsson fp och Björn Ericson s Kulturtidskrifter Till förra årets riksmöte påtalade vi några principiella synpunkter som fortfarande äger relevans och därför upprepar vi de argument och yrkanden som då framfördes. Inom kulturpolitiken och bland kulturutövare är mångfald och

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KrU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bedömning av ohälsoförsäkring

  Motion 1997/98:Sf229 av Christer Erlandsson och Björn Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf229 av Christer Erlandsson och Björn Ericson s Bedömning av ohälsoförsäkring Syftet med denna motion är att försäkringen borde ha andra parametrar än rent medicinska bedömningar. Tanken är att individen bedöms av en nämnd där förtroendeläkaren kan, motsvarande lagmannen i tingsrätten,

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vissa socialavgifter

  Motion 1997/98:Sf285 av Krister Örnfjäder och Björn Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf285 av Krister Örnfjäder och Björn Ericson s Vissa socialavgifter Regeringen föreslår enligt propositionen nedsättning av arbetsgivaravgifterna från 1 januari 1997 med 2 500 kronor per månad eller med fem procentenheter på avgiftsunderlaget. Flera bolag som ingår i en koncern räknas som

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Pipeline Loudden-Arlanda

  Motion 1997/98:T916 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T916 av Sylvia Lindgren m.fl. s Pipeline Loudden-Arlanda Tanken på att använda den så kallade Käppalatunneln till att härbärgera en pipeline för flygbränsle från Loudden till Arlanda föddes för cirka 15 år sedan. Genomförandet skulle innebära att en stor del av tankbilsfrakterna försvinner

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • IT för privatpersoner

  Motion 1997/98:T909 av Björn Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T909 av Björn Ericson s IT för privatpersoner Utvecklingen på arbetsmarknaden går snabbt. Varje år försvinner ca 10 procent av de lägst kvalificerade jobben. Tillgång till den nya tekniken, till kunskap och möjligheter till utveckling styr alltmer människors livschanser. De nya jobb som

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • CSN

  Motion 1997/98:Ub717 av Sylvia Lindgren och Björn Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub717 av Sylvia Lindgren och Björn Ericson s CSN Centrala studiestödsnämnden CSN har fått utstå mycket kritik för långa handläggningstider, dålig service m.m. vilket drabbat de studerande som i många fall uppfattat att samhället motarbetar dem. Det bör dock slås fast att de anställda på

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbyggnad av väg 73

  Motion 1997/98:T343 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T343 av Eva Arvidsson m.fl. s Utbyggnad av väg 73 Väg 73 är Nynäshamns landsväg till Stockholm. Den är också Gotlands och Polens landsväg till Stockholm. Från Nynäshamn är en sträcka av 22 km till Fors vid Västerhaninge en starkt trafikerad smal, krokig och ofta olycksdrabbad väg som är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En Östersjöakademi

  Motion 1997/98:Ub423 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub423 av Anita Johansson m.fl. s En Östersjöakademi Samarbetet mellan länderna runt Östersjön blir viktigare och viktigare. Under åren har olika projekt skapats för samarbete speciellt när det gäller fisket, miljön och försvaret. Mot denna bakgrund ges fantastiska möjligheter att ytterligare

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Trädgårdsforskning

  Motion 1997/98:Jo224 av Björn Ericson och Dag Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo224 av Björn Ericson och Dag Ericson s Trädgårdsforskning Jämförd med det i hög grad mekaniserade jordbruket är trädgårdsodlingen ofta mer småskalig och arbetsintensiv. Konkurrensen mellan importvaror och det som produceras inom landet är ofta hård. I sydligare länder kan kostnaderna

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:JoU16 1997/98:JoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Forskning för fritidsodling m.m.

  Motion 1997/98:Jo608 av Björn Ericson och Dag Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo608 av Björn Ericson och Dag Ericson s Forskning för fritidsodling m.m. Omställningen till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling kräver bland annat att den allmänna livsstilen blir mer ekologiskt genomtänkt, att våra städer anpassas till de olika viktiga kretsloppen och att livsmedel

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Koloniträdgårdsverksamhet och det ekologiskt hållbara samhället

  Motion 1997/98:Bo214 av Björn Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo214 av Björn Ericson m.fl. s Koloniträdgårdsverksamhet och det ekologiskt hållbara samhället Att till husbehov odla sin trädgård på ett ekologiskt medvetet sätt är att närma sig en livshållning där kretsloppstänkandet inte bara är ytlig kunskap utan också sitter i ryggraden och därför

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

  Motion 1996/97:T78 av Björn Ericson (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T78 av Björn Ericson s med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringens proposition innehåller ett nytt och långsiktigt trafiksäkerhetsmål, nollvisionen, dvs visionen om ett samhälle där ingen ska skadas allvarligt eller dödas till följd av olyckor

  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter

  Motion 1996/97:T29 av Eva Arvidsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:T29 av Eva Arvidsson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter Under flera år har resurser avsatts för att öka trafiksäkerheten. Fortfarande är vi dock långt ifrån regeringens långsiktiga mål, nollvisionen, som innebär att ingen skall bli

  Inlämnad
  1996-12-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:21 Nedsättning av socialavgifter, m.m.

  Motion 1996/97:Fi15 av Anita Johansson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi15 av Anita Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1996/97:21 Nedsättning av socialavgifter, m.m. Regeringen föreslår enligt propositionen nedsättning av arbetsgivaravgifterna från 1 januari 1997 med 2 500 kronor per månad eller med fem procentenheter på avgiftsunderlaget. Flera bolag

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadsåtgärder för Stockholmsregionen

  Motion 1996/97:A267 av Kristina Nordström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:A267 av Kristina Nordström m.fl. s Arbetsmarknadsåtgärder för Stockholmsregionen Stockholmsregionen är en dåligt utnyttjad resurs för Sverige. Att satsa på tillväxt och sysselsättning i Stockholmsregionen innebär i praktiken ett stöd för utvecklingen för hela landet. I den internationaliserade

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsvård

  Motion 1996/97:Jo309 av Dag Ericson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Jo309 av Dag Ericson m.fl. s Skogsvård Vid Riokonferensen 1992 antogs tre dokument: Rio-deklarationen om miljö och utveckling med 27 principer som ska följas i det långsiktiga miljö- och utvecklingsarbetet, Agenda 21, som är ett handlingsprogram för det fortsatta arbetet ända in i nästa

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:JoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bedömningar inom ohälsoförsäkringen

  Motion 1996/97:Sf251 av Christer Erlandsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf251 av Christer Erlandsson m.fl. s Bedömningar inom ohälsoförsäkringen Vid bedömning av ohälsoförsäkringen utgår man i dag från enbart medicinska bedömningar. Det är förvånande att inte ett beslut i den enskilde individens fall har fått ett bredare perspektiv och en nertoning av det

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter