Ett Raoul Wallenbergcentrum/-museum

Motion 2022/23:1583 av Magnus Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa ett Raoul Wallenbergcentrum/-museum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Raoul Wallenberg är en av världens mest kända svenskar och runt om i världen finns det minnesmärken över Raoul Wallenberg. I exempelvis kända Holocaustmuseet Yad Vashem i Jerusalem finns det en del som handlar om Raouls liv och gärning. Men i Sverige, Raouls hemland, finns ingenstans där man kan ta del av Raoul Wallenbergs livsgärning.

Kunskapen om Raoul Wallenbergs gärning är ofta bristfällig, inte minst i den yngre generationen. Knappast någon annan person kan i lika hög grad som Raoul Wallenberg anses leva upp till begreppet hjälte. Det finns ett behov av att sprida kun­skap om hans liv och insatser för att rädda tiotusentals ungerska judar undan Förintel­sen. I Sverige har vi olika platser som är uppkallade efter Raoul Wallenberg, som torg och andra platser, men det finns inget center/museum över Raoul Wallenberg.

Den platsen skulle kunna bli en naturlig plats för att berätta om en viktig, men förfärande del av 1900-talets historia. Det skulle bli en påminnelse om den yttersta konse­kvensen av hat mot judar eller andra särskilt utpekade grupper. Inte minst skulle ett sådant museum visa på betydelsen av en enskild människas personliga mod och beslut­samhet och därigenom låta Raoul Wallenberg inspirera nya generationer till att välja det goda även när ondskan har övertaget. Detta bör ges regeringen tillkänna.

 

 

Magnus Oscarsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att skapa ett Raoul Wallenbergcentrum/-museum och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2022/23:KrU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.